Bēgļi Latvijā varēs saņemt ikmēneša pabalstu - 256 eiro
Foto: Reuters/Scanpix

Pilngadību sasniegušie bēgļi un personas ar alternatīvo statusu Latvijā varēs saņemt 256 eiro lielu ikmēneša pabalstu, bet bērniem pabalstā paredzēts izmaksāt 76 eiro mēnesī.

To paredz šodien valdībā apstiprinātie, Iekšlietu ministrijā (IeM) izstrādātie Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss.

Pabalsts domāts, lai segtu uzturēšanās izmaksas, tāpat paredzēts segt arī valsts valodas apguvei nepieciešamās izmaksas personām no septiņu gadu vecuma. Valodas apguves pabalsts būs noteikts apmērā, kas sedz mācību faktiskās izmaksas, ne vairāk kā 49,80 eiro apmērā mēnesī.

Lai saņemtu uzturēšanās un valsts valodas apguves pabalstus, personai būs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz iesniegums un aizpildīta iztikas līdzekļu deklarācija.

Pēc tam personas pienākums ir piecu darbdienu laikā PMLP informēt par noslēgtu darba līgumu uz nenoteiktu laiku vai darba līgumu uz noteiktu laiku, ja tā termiņš pārsniedz divus mēnešus. Tāpat personām ir jāpaziņo par uzsāktu saimniecisko darbību un citiem ienākumiem, ja tas nav mazāks par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. PMLP lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu pieņems divu nedēļu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

Noteikumi paredz, ka uzturēšanās pabalstu reizi mēnesī līdz desmitajam datumam pārskaita uz personas iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu. Savukārt nepilngadīgai personai pabalsts tiek pārskaitīts viņas likumiskajam pārstāvim.

Pabalsta izmaksa tiks pārtraukta, ja persona ir mirusi vai izsludināta par mirušu ar tiesas spriedumu. Tāpat persona vairs nesaņems pabalstu, ja gūst ienākumus, kas nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja tā izcieš cietumsodu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai iztikas līdzekļu deklarācijā norādījusi nepatiesas ziņas.

Visbeidzot, PMLP pabalstu vairs neizmaksās, ja persona būs zaudējusi bēgļa vai alternatīvo statusu.

Ja PMLP pieņēmusi lēmumu pārtraukt izmaksāt uzturēšanās pabalstu, jo persona norādījusi nepatiesu informāciju vai saņem ienākumus, kas lielāki par minimālo algu, nepamatoti saņemtā pabalsta summa jāatmaksā.

Savukārt valodas mācību pabalstu PMLP pārskaita valodas apguves iestādes kontā, attiecīgi izvērtējot saņemto rēķinu par pakalpojuma sniegšanu un informāciju par nodarbību apmeklējumu.

IeM patlaban jāizvērtē iespēja papildu izdevumus, kas radušies ar pabalstu bēgļiem izmaksu, segt likumā no 2014.gada budžeta, veicot apropriācijas pārdali starp budžeta programmām vai apakšprogrammām. Ja IeM šim mērķim paredzētais finansējums ir pilnībā izlietots, IeM var lūgt papildu finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Noteikumu projekts paredz Finanšu ministrijai palielināt IeM bāzes izdevumus nākamā gada budžetā un katram turpmākajam gadam par 65 042 eiro, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu bēgļiem.

2012.gadā bēgļa statuss tika piešķirts deviņām personām, ieskaitot vienu nepilngadīgo, bet alternatīvo statusu piešķīra 18 personām, arī ieskaitot vienu nepilngadīgo. Savukārt 2013.gadā bēgļa statuss tika piešķirts 14 personām, no kurām trīs ir nepilngadīgas, bet alternatīvais statuss 21 personai, no tām nepilngadīgas ir divas personas. PMLP prognozē, ka šogad bēgļa un alternatīvais statuss varētu tikt piešķirts aptuveni tādam pašam personu skaitam kā pērn.

Source

LETA

Tags

Finanšu ministrija Pabalsts Pilsonība PMLP
Pamanījāt kļūdu?
Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!

Comment Form