Par konfidencialitātes neievērošanu no advokāta piedzen 370 000 eiro
Foto: Shutterstock

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa daļēji apmierinājusi SIA "NP Management" prasību pret zvērinātu advokātu Mārci Miķelsonu, atzīstot, ka advokāts ir pretlikumīgi izpaudis uzņēmuma komercnoslēpumus un advokāta noslēpumus, tādejādi rupji pārkāpjot gan Advokatūras likumu, gan advokāta ētikas normas, portālu "Delfi" informēja prasītāja sabiedrisko attiecību pārstāve Maija Dulle-Sūniņa.

Tiesa no Miķelsona piedzinusi arī atlīdzību par labu "NP Management" teju 370 000 eiro apmērā, kā arī tiesāšanās izdevumus.

Kā uzskata prasītāji, vairāku gadu garumā advokātam Miķelsonam bija pieejama faktiski visu "Nordic Partners" koncerna uzņēmumu iekšējā informācija, tostarp komercnoslēpumu saturoša informācija, kas sagrozītā veidā tika izmantota pret koncerna uzņēmumiem.

Miķelsons faktiski vērsās pret savu bijušo klientu, kam iepriekš sniedza juridiskās konsultācijas, pamatojoties uz informāciju, kuru Miķelsons ieguvis iepriekšējo advokāta – klientu attiecību ietvaros, tādējādi pārkāpjot advokāta ētikas normas.

"NP Management" valdes priekšsēdētājs Daumants Vītols ir gandarīts par šādu tiesas spriedumu, ar kuru tiesa atzinusi, ka Miķelsons ir "klaji pārkāpis advokāta darbības principus un rīkojies prettiesiski, nodarot būtisku kaitējumu visas grupas uzņēmumu reputācijai".

"Uzskatu, ka nav pieļaujama šāda mērķtiecīga un ļaunprātīga personu advokāta rīcība ar nolūku kaitēt vai gūt sev personisku labumu. Miķelsons ar savu prettiesisko rīcību faktiski grauj sabiedrības uzticība advokātu profesijai pēc būtības, un, turpinot advokāta praksi, iespējams, apdraud arī citus klientus, jo pastāv iespēja, ka nākotnē viņš var vērstiem pret tiem, izpaužot tam uzticēto informāciju un interpretējot to sev vēlamā virzienā. Tas ir smags pārkāpums un kauna traips visai nozarei, jo rupji pārkāptas uzticības, klienta interešu ievērošanas un konfidencialitātes ētikas normas," pauž uzņēmējs.

Prasītāji atgādina, ka 2014.gadā SIA "NP Management" un vairāki citi uzņēmumi, t.sk. AS "Laima" un AS "Staburadze", ar sūdzību vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē par Miķelsona advokāta darbības principu un ētikas pārkāpumiem.

Lai gan toreiz Ētikas komisija lūdza pārsūtīt šo lietu Disciplinārlietu komisijai, tas netika darīts - Latvijas Zvērinātu advokātu padome disciplinārlietu neierosināja.

"Uzskatu, ka šis tiesas spriedums ir pietiekams pamats, lai Latvijas Zvērinātu advokātu padome vēlreiz skatītu sūdzības par Miķelsona ētikas normu un Advokatūras likuma pārkāpumiem. Lai gan šis tiesas spriedums ir pārsūdzams, tas neapšaubāmi ir nopietns signāls tam, ka Miķelsons ir rīkojies prettiesiski un, ka pārējās tiesā esošajās civillietās pret Miķelsonu, tiesas spriedums varētu būt tāds pats," norāda Vītols.

Kā norādīts paziņojumā medijiem, Advokatūras likuma 67.pants nosaka, ka zvērināts advokāts nedrīkst izpaust sava pilnvardevēja noslēpumus ne tikai lietas vešanas laikā, bet arī pēc tam. Tas nozīmē to, ka advokāta konfidencialitātes pienākums pret klientu nav laikā ierobežots un nav pakļauts noilguma ietekmei.

Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa 1.2. punkts nosaka, ka advokāta personiskā cieņa, godīgums un taisnīgums ir tradicionāls advokāta profesijas nosacījums, kas ir obligāts priekšnoteikums attiecībām, kuras balstās uz uzticēšanos. Kā profesionālajā darbībā, tā privātajā dzīvē advokātam jāatturas no tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju, izsaukt šaubas par viņa cieņu, godīgumu un taisnīgumu.

2014. gada 12.maijā sabiedrība "Menard Port LLC" cēla Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā prasību pret 29 atbildētājiem, tostarp nacionāla mēroga uzņēmumiem kā AS "Laima", AS "Staburadze", par it kā SIA "NP Business Centre" nodarītajiem zaudējumiem vairāk nekā astoņu miljonu eiro apmērā.

2016. gada martā Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa atzinusi par spēkā neesošu līgumu starp SIA "NP Business Centre" un zvērinātu advokātu Miķelsonu, uz kura pamata ASV ofšors "Menard Port LLC" cēlis prasību tiesā pret vairāk kā divdesmit Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgiem uzņēmumiem par vairāku miljonu eiro piedziņu, norādīts paziņojumā medijiem.

Miķelsons pēc vairākkārtējiem tiesas pieprasījumiem nespēja iesniegt līguma oriģinālu, kas radīja pamatotas šaubas par tā eksistenci, līdz ar to tiesa to atzina par spēkā neesošu, teikts pirmdien izplatītajā paziņojumā medijiem.

Tags

Laima Staburadze

Comment Form