'Tad jau labāk rakstīt atskaites' – LM iecerētās izmaiņas asistentiem raisa bažas
Foto: PantherMedia/Scanpix

Santas Survilas pārvietošanās līdzeklis jau apmēram 20 gadus ir ratiņkrēsls, tā kā viņai kopš 18 gadu vecuma diagnosticēta muskuļu distrofija. Ikdienas gaitās viņai vajadzīgs maksimālais asistenta pakalpojuma stundu skaits nedēļā. Asistents ir viņas vīrs. Ģimene raizējas, ka līdz ar Labklājības ministrijas (LM) iecerētajām izmaiņām asistentu piešķiršanas kārtībā stundu skaits varētu samazināties uz pusi, līdz ar to saruktu arī asistenta atalgojums, radot robu budžetā.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

LM piedāvātās un 2021. gadā plānotās izmaiņas paredz mainīt asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanas kārtību. Tas būtiski mainītu pieeju, kā pakalpojumu piešķir un nodrošina, portāls "Delfi" uzzināja ministrijā.

Izmaiņas LM vēlas, jo līdzšinējo kārtību sauc par nepilnīgu, tā ļaujot pakalpojumu saņemt arī tiem, kam asistenta atbalsts nav nepieciešams. Apmēram 60-70% no pilngadīgām personām, kurām ir tiesības pieprasīt asistenta pakalpojumu, šo pakalpojumu neizmanto, "Delfi" norādīja LM Sociālās iekļaušanas departamenta direktore Elīna Celmiņa.

Santa Survila ir biedrības "Wings for Wheels" projektu un pasākumu menedžere, viņa ikdienā palīdz cilvēkiem, kuri, iespējams, paši par sevi nespēj pietiekami parūpēties. Kā pati atzīst, izrakusies cauri neskaitāmiem papīru kalniem, viņa iemācījusies pārvarēt birokrātijas slogu un tagad konsultē cilvēkus sociālajos tīklos un sniedz padomus par likumiem, sociālo palīdzību un iespējām integrēties sabiedrībā. Plānotās izmaiņas viņa sauc par koku ar diviem galiem – "(iecerētā kārtība) it kā plāno atslogot asistentus, bet tie ģimenes locekļi, kas ir kā asistenti, pazaudē savas apmaksātās stundas".

Cik lielu robu budžetā izmaiņas radītu

LM piedāvājums pēdējo reizi tika apspriests darba grupas sanāksmē jūnija pirmajā pusē, kurā piedalījās nevalstiskās organizācijas, tomēr kompromiss netika panākts. Līdz ar to LM precizēs piedāvājumu, vadoties pēc šajā sanāksmē izteiktajiem iebildumiem, atklāj Celmiņa. Precizēto piedāvājumu LM plāno iesniegt valdībā, konceptuālā lēmuma pieņemšanai par piemērotāko no piedāvātajiem variantiem.

Personas ar invaliditāti pārstāvošo organizāciju viedokļi dalījās, un ne visi bija noraidoši, taču būtiskākie iebildumi bija par pārāk zemu atlīdzību asistentiem, kas liedz personām atrast sev piemērotu asistentu, norādīja Celmiņa.

Iecerētās izmaiņas nozīmēs to, ka daudziem cilvēkiem, kas saņem asistenta pakalpojumus, piešķirto stundu skaits varētu mainīties, jo katram būtu jāizvēlas viena aktivitāte, kuru viņam piešķirtu, bažījas Survila no biedrības "Wings for Wheels".

Jautāta, ko šīs aktivitātes nozīmē, viņa uzskaita: "Pašlaik, piemēram, man ir darbs biedrībā, rehabilitācija un brīvais laiks, un vēl sociālo struktūru apmeklēšana. Taču pēc jaunās sistēmas 160 stundas mēnesī piešķirtu tikai algota darba veicējiem, saimnieciskās darbības veicējiem un tiem, kas nodarbojas ar paralimpisko sportu". To viņa uzzinājusi, kad sapulcē ministrija prezentēja plānotās izmaiņas.

Foto: Santa Survila

Tā kā Survilas situācija neatbilst nevienam no pieminētajiem kritērijiem, tad viņai līdz ar jaunajām izmaiņām piešķirtu maksimāli 80 stundas mēnesī, viņa izrēķinājusi. Tiem, kuri atbilst atbilst vēl zemākam koeficientam, pēc viņas aprēķiniem, tiktu piešķirts asistents uz 40 un vēl mazāk stundām mēnesī tikai vienas izvēlētās aktivitātes nodrošināšanai.

Ņemot vērā to, ka vidēji viņas vīrs kā asistents mēnesī saņem 373 eiro pirms nodokļu nomaksas, ar stundas likmi 2.3370 eiro, finansiālās izmaiņas būtu jūtamas. Survila norāda, ka vēl daļu cilvēku ar invaliditāti jaunā kārtība skars vēl nozīmīgāk.

Akcentē asistentu trūkumu

Tāpat kā ministrija asistentu trūkuma problēmu akcentē arī Survila, kura pati ikdienā palīdz citiem tādus sameklēt. Ministrijas piedāvātajā risinājumā, asistentiem būtu lielāka iespēja pieteikties, bet "ar asistentiem vispār ir problēma, jo tādu asistentu, ko valsts varētu nodrošināt, praktiski nav," komentēja Survila. Bieži vien par asistentiem kļūst radinieki vai kāds cilvēks, kas pazīst cilvēku ar invaliditāti un viņam palīdz, turklāt, stundas likme palīgam ir ļoti zema.

"Es domāju, ka daudzi cilvēki būtu ar mieru labāk rakstīt tās atskaites, nekā zaudēt apmaksātās stundas," ir pārliecināta Survila.

Par viņas paustajām bažām LM pārstāve Celmiņa savukārt skaidro, ka būtiski, kādām darbībām cilvēks pakalpojumu saņem šobrīd un kāds būs personas novērtējums, atbalsta intensitāte un līdzdalība aktivitātēs atbilstoši jaunajai anketai. Taču viņa nenoliedz, ka personām piešķirto stundu skaits var samazināties.

Piemēram, ja persona nestrādā, taču ir aktīva, mācās, iesaistās dažādās sociālās aktivitātēs, saņem rehabilitāciju un šīm vajadzībām asistenta pakalpojumu šobrīd izmanto 40 stundas nedēļā, asistenta pakalpojuma apjoms var samazināties, jo, atbilstoši jaunajam pakalpojuma nodrošināšanas piedāvājumam, piešķiramo stundu skaits paredzēts 120 stundas mēnesī.

Kādus ieguvumus ministrija akcentē

Saskaņā ar spēkā esošo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas kārtību, personai asistenta pakalpojuma izmantošanai nepieciešamās stundas tiek piešķirtas vērtējot, cik stundas ir nepieciešamas, lai nokļūtu dažādās vietās – uz darbu, izglītības iestādi, saņemtu dažādus pakalpojumus, bet asistentam veic samaksu par reāli sniegtajām stundām, pēc atskaitīšanās dokumentu un pierādījumu iesniegšanas.

"Šāda kārtība rada nesamērīgu administratīvo slogu un rada riskus, aizskar personu ar invaliditāti privāto dzīvi, jo paredz pierādīt sniegto un saņemto stundu skaitu ar dažādiem dokumentiem, nereti atklājot privātās dzīves detaļas," norāda Celmiņa.

Risinājums, kuru piedāvā LM, paredz novērtēt personas vajadzību pēc pārvietošanās atbalsta ar vienotu anketu, noteikt atbalsta intensitāti un tad piešķirt konstantu pakalpojuma skaitu mēnesī, kuru persona varētu izlietot pēc saviem ieskatiem, doties kur un kad grib. Paredzēta vienkārša atskaitīšanās – vienu reizi mēnesī iesniedzot pakalpojuma saņēmēja un asistenta parakstītu atskaiti, bez citu personu apliecinājumiem.

LM piedāvā vairākus variantus asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai, variējot ar piešķiramo stundu skaitu personām, kuras strādā, mācās, apmeklē ārstniecības un citus pakalpojumus.

Jaunais piedāvājums paredz, ka strādājošai personai tiek piešķirtas 160 stundas mēnesī un persona pati lemj, kādām vajadzībām tās izmantos, kurās dienās un kādā laikā. Proti, no stundu uzskaites nedēļā, pārietu uz mēneša griezumu. Ja nokļūšanai uz darbu ir nepieciešamas tikai 90 stundas mēnesī, atlikušās 70 stundas persona var izmantot brīvā laika pavadīšanai, ja attiecīgajā mēnesī personai nav citu vajadzību. Ministrijā norāda, ka šāda pieeja ļauj personai brīvi lemt par piešķirtajām stundām un izmantot visu piešķirtā pakalpojuma apjomu.

Piemēram, ja persona ar invaliditāti strādā, līdz šim asistenta pakalpojumu varēja saņemt līdz 20 stundām nedēļā, summējot stundu skaitu atbilstoši pārvietošanās vajadzībām. Piemēram, līdz 18 stundām pavadīšanai uz darbu, līdz 15 stundām ārstu un institūciju apmeklēšanai, līdz piecām stundām nevalstisko organizāciju apmeklēšanai un divas stundas iesaistei sociālās iekļaušanās pasākumos, kas sevī ietver brīvā laika pavadīšanu, iepirkšanos u.c. Apmaksātas tika tikai reāli sniegtā pakalpojuma stundas, kas varēja būt arī 20 stundas nedēļā, tātad nesasniedzot piešķirtās 40 stundas nedēļā, skaidroja ministrijā.

Personām, kuras regulāri dodas uz dienas aprūpes centru, saņem regulāras ārsta nozīmētas medicīniskas procedūras ne retāk kā reizi nedēļā, piešķiramo stundu skaitu paredzēts noteikt maksimāli 80 stundas mēnesī, bet pārējām personām citu darbību veikšanai (piemēram, apmeklētu ārstus, sociālus pasākumus un veiktu citas ikdienas darbības) paredzētas maksimāli 30 stundas nedēļā. Bērniem paredzēts noteikt konstantu pakalpojuma apjomu – 80 stundas mēnesī, norādīja ministrijā.

Kādi būs tālākie soļi

LM rīcībā esošā statistika rāda, ka 2018. gadā asistenta pakalpojuma izmantoto stundu skaits vidēji bija 10,40 stundas nedēļā jeb 45,18 stundas mēnesī. Līdz ar to, ministrijas ieskatā, vairumam asistenta pakalpojuma saņēmēju izmantoto stundu skaits palielinātos.

LM vēl gatavo konceptuālā ziņojuma projektu asistenta pakalpojuma pilnveidošanai, ko šī gada septembrī vai oktobrī plāno nodot sabiedriskai apspriešanai un starpinstitūciju saskaņošanai.

Jaunā pakalpojuma piešķiršanas kārtība brīdī, kad tā stāsies spēkā, attieksies uz personām, kuras no jauna vērsīsies sociālajā dienestā pēc pakalpojuma, bet personas, kurām pakalpojums jau ir piešķirts, varēs turpināt līdz līguma termiņa beigām to saņemt iepriekšējā apjomā, ja persona tā vēlēsies, norādīja Celmiņa.

Jau ziņots, ka LM ir nākusi klajā ar plānu mainīt līdz šim cilvēkiem ar invaliditāti nedraudzīgo sistēmu asistenta pakalpojuma nodrošināšanā, kur piedāvātās izmaiņas plānots ieviest 2021. gadā. Pakalpojuma pārskatīšanai varētu būt nepieciešami pat 42 miljoni eiro, norādīja labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV).

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Ramona Petraviča KPV LV Labklājības ministrija
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form