Uzziņa: Kādi drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai šobrīd jāievēro
Foto: Shutterstock

Otrdien, 20. oktobrī, valdībā apstiprināja vēl jaunus grozījumus Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Portāls "Delfi" apkopoja noteikumus, kas šobrīd jāievēro, lai samazinātu Covid-19 vīrusa izplatību.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas.
close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Jāvalkā sejas maskas

Šobrīd sejas maskas obligāti jāvalkā:

 • sabiedriskajā transportā;
 • taksometros pasažieriem un vadītājam, ja nav izveidota cita veida speciāla barjera, piemēram, sieniņa;
 • autoostās, dzelzceļa stacijās, ostās un lidostā;
 • veikalā, aptiekā, pastā, degvielas uzpildes stacijās un citās tirdzniecības vietās iekštelpās;
 • muzejā, bibliotēkā, izstāžu zālēs, koncertzālēs, kinoteātros un līdzīgās vietās, ja tur nenotiek pasākums ar personalizētām sēdvietām;
 • baznīcās, ja tur nenotiek pasākums ar personalizētām sēdvietām;
 • ārstniecības iestādēs;
 • sniedzot pakalpojumu iekštelpās, kur nevar ievērot divu metru distanci, nav fiziski atdalošu barjeru un uzturas ilgāk par 15 minūtēm.

Veselības ministrijā (VM) uzsver, ka vispareizāk būtu lietot medicīniskās un nemedicīniskās (auduma) sejas maskas. Atbilstoši Pasaules veselības organizācijas (PVO) rekomendācijām sejas aizsegam jābūt cieši pieguļošam sejai, viegli nomaināmam, ja tas kļuvis mitrs vai netīrs, izgatavotam no tāda materiāla, ko var mazgāt 60oC temperatūrā, lai iznīcinātu iespējamo piesārņojumu ar mikroorganismiem, kā arī tam jānodrošina pietiekama elpošanas ceļu pilienu aizture, tajā pat laikā nodrošinot brīvu elpošanu.

Šādus nosacījumus nevar nodrošināt ar šallēm, lakatiņiem vai citiem pielāgotiem aizsegiem, jo tie nepieguļ cieši sejai, tos nav iespējams ērti un pareizi nomainīt, kā arī šos izstrādājumus ne vienmēr var mazgāt 60oC temperatūrā. Tāpat, ņemot vērā materiālus, no kā parasti izgatavo šalles un lakatiņus, tie nenodrošina pietiekamu elpceļu pilienu aizturi. Pilnībā šādiem nosacījumiem atbilst medicīniskās sejas maskas, kas ir sertificētas. Kā arī nepieciešamo aizsardzību var nodrošināt izmantojot pareizi izgatavotu nemedicīnisko masku. Tai jābūt izgatavotai no vismaz trīs kārtām atbilstoša materiāla (kokvilna, neilons u.tml.), kā arī maskai ir jābūt saitēm tās fiksēšanai aiz ausīm vai sasiešanai aiz galvas.

Nepieciešamības gadījumā, ja nav pieejamas sejas maskas vai arī to lietošana izsauc būtiskas veselības problēmas, persona aizsardzībai var lietot sejas vairogus, norāda VM.

Sejas masku var nelietot:

 • bērni līdz 13 gadu vecumam (no 13 gadiem sejas maska ir jālieto);
 • cilvēki ar acīmredzamiem kustību traucējumiem, kas apgrūtina maskas uzlikšanu;
 • cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ trūkst spēju vai iemaņu sejas maskas lietošanai;
 • persona, kas ir slimojusi ar Covid-19 un ir izveseļojusies (jābūt dokumentiem, kas to apliecina).

Ministrijā uzsver, ka alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekme nav pamats sejas maskas nelietošanai. Nav zinātniska pamatojuma, ka sejas maskas lietošana var pasliktināt cilvēku ar elpošanas ceļu, sirds asinsvadu vai citām hroniskām slimībām veselības stāvokli. Ja cilvēks nevar lietot medicīnisko vai nemedicīnisko sejas masku, ir iespēja izmantot arī sejas vairogu. To var izmantot arī personas ar dzirdes un runas traucējumiem, skaidroja VM.

20. oktobrī valdība apstiprināja un izskatīšanai Saeimai nodeva likumprojektu, kas paredz sodu par masku nevalkāšanu līdz 50 eiro. Par to vēl būs jālemj parlamentam.

Izglītības iestādes

Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 nosaka, ka no 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti. Šo nosacījumu nepiemēro sociālai korekcijas iestādei "Naukšēni".

Tātad pašlaik šāda mācību norises organizācija minētajā laika periodā attiecas arī uz speciālās izglītības iestādēm. Tomēr, ņemot vērā minēto iestāžu darbības īpatnības, izglītojamo ikdienas gaitu raksturu un vajadzības pēc noteiktiem ikdienas atbalsta pasākumiem, piemēram, veselības stāvokļa dēļ, šīm izglītības iestādēm vismaz pašlaik nebūtu jāparedz, ka mācību process minētajā klašu grupā obligāti jānodrošina attālināti, kamēr vien to pieļauj epidemioloģiskā situācija konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā, MK noteikumu grozījumu anotācijā norādīja VM.

Pašvaldība, izvērtējot konkrēto situāciju un arī iespējas sniegt nepieciešamo ikdienas atbalstu izglītojamo vecākiem, var lemt par rīcību, kā organizēt mācību procesu. Ņemot vērā minēto, noteikumu projektā ietverts attiecīgs regulējums, norāda VM.

Interešu izglītības pulciņi un sporta treniņi

Pašlaik spēkā esošā noteikumu redakcija nosaka, ka no 17. oktobra līdz 6. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek attālināti, izņemot atsevišķus specifiskus gadījumus. Minēto aktivitāšu ietvaros nerīko publiskus un privātus pasākumus. Tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām, kuros piedalās izglītojamie un personas no citas grupas, klases vai kolektīva. Ierobežojumi noteikti ar mērķi, lai mazinātu un izslēgtu dažādu atsevišķu grupu krustošanos un tādējādi pārtrauktu vai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanās iespējas, skaidroja ministrijā.

Minētajā ierobežojumā VM veica precizējumus, jo interešu izglītības programmu apguve klātienē ir pilnībā iespējama, arī nepārkāpjot grupu, klašu vai kursu nekrustošanās nosacījumu – tā var notikt vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, kas jau ikdienas mācību procesā izglītības iestādē darbojas kā vienots kopums esošā regulējuma izpratnē.

Minētais ir attiecināms gan uz gadījumiem, kad interešu izglītības programma tiek īstenota uz vietas izglītības iestādē, gan arī uz gadījumiem, kad programmas specifikas dēļ to īsteno programmas ietvaros ārpus izglītības iestādes tās pašas administratīvās teritorijas ietvaros. VM kā piemēru min peldētapmācību peldbaseinā vai slidotapmācību ledus hallē.

Tāpat jāparedz nosacījums, ka interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu var apgūt klātienē individuāli, tai skaitā kopā ar personu no vienas un tās pašas mājsaimniecības, piemēram, citu ģimenes locekli – māsu vai brāli, ar ko tāpat izglītojamais ir saskarsmē, un nav nozīmes, vai tie satiekas arī nodarbībā vai tikai mājās pēc savām ikdienas gaitām, skaidroja VM. Tāds pats nosacījums attiecināms uz individuālām sporta treniņu nodarbībām.

Bēres

Iepriekš noteikumi paredzēja, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri šķērso Latvijas sauszemes robežu ar citām ES valstīm, var neievērot pašizolāciju, ja ieradušies bēru rīkošanai vai dalībai bērēs. Tā kā attiecināt šo izņēmumu tikai uz personām, kas šķērso tikai sauszemes robežu, nav taisnīgi, VM veica grozījumus noteikumos, lai paredzētu šo iespēju visām personām, kas ieradušās Latvijā bēru organizēšanai un rīkošanai.

Noteikumu projekts paredz, ka šīs personas apmeklē tikai sabiedriskās vietas, kas saistītas ar pašu bēru rīkošanu un norisi, kā arī, apmeklējot šīs sabiedriskās vietas, persona lieto mutes un deguna aizsegu. Tāpat noteikumu projekts paredz, ka šīs personas izvairās no tieša sakara ar citiem cilvēkiem, tai skaitā neapmeklē bēru mielastu.

Jau ziņots, ka no 17. oktobra spēkā ir šādi drošības pasākumi:

Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām.

Sporta treniņi (nodarbības) grupās līdz 6. novembrim var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz sporta klubiem, bet neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.

Aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem).

Privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt telpās 30 cilvēki, ārpus telpām – 300 cilvēki.

Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, divu metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), kā arī pasākums var norisināties līdz pulksten 24.

Sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) iekštelpās pie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par četrām personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst strādāt no pulksten 6 līdz 24.

Līdz 31. decembrim ir noteikti vēl šādi drošības pasākumi:

 • pasākumos iekštelpās vienlaikus pulcēties drīkst 500 cilvēki;
 • iekštelpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir fiksētas, personalizētas sēdvietas;
 • pasākumos ārtelpās nedrīkst būt vairāk par 1000 cilvēkiem;
 • pasākumi ārtelpās virs 300 cilvēkiem, kuros notiek personu pārvietošanās (piemēram, nūjošana, skriešana, t.sk. maratoni), netiek organizēti;
 • pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst būt 30 cilvēki vienā grupā.


Pēdējā diennaktī veikti 5312 Covid-19 testi, reģistrēti 188 jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Turpinās mērķtiecīga izmeklēšana jau zināmos uzliesmojumos Daugavpilī, Vecpiebalgā, Rīgā, uzsver SPKC.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3,5%.

Latvijā kopā saslimuši 3797 cilvēki, bet 1341 ir izveseļojies.

Aizvadītajā diennaktī stacionēti septiņi Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Kopā stacionāros ārstējas 79 pacienti: 73 ar vidēji smagu slimības gaitu, seši ar smagu slimības gaitu, liecina NVD apkopotā informācija.

Kopā no stacionāra izrakstīti 300 pacienti.

Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Koronavīruss Covid-19 Saeima Slimību profilakses un kontroles centrs Veselības ministrija
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form