Partijas valdes priekšsēdētāja Inguna Sudraba, iepazīstinot ar sarakstu līderiem, uzsvēra, ka "mūsu komandās startē spēcīgi un mērķtiecīgi kandidāti, kas pārzina savu pašvaldību stiprās un vājās puses. Parakstot šo kopīgo vienošanos, mūsu kandidāti apliecina, ka visas Latvijas pašvaldības ir līdzvērtīgas un tās ir jāvada atklāti, ievērojot labas pārvaldības principus: atbildīgi, efektīvi, likumīgi, sadarbojoties ar iedzīvotājiem un opozīciju."

Partijas "No sirds Latvijai" sarakstu līderi iestājas par:

1. principu, ka likuma normas ir augstākas par varu un kopējie labumi ir augstāki par privāto;

2. sadarbību, kurā, noliekot pie malas politiskās un personiskās ambīcijas, tiek uzklausīti visi un kopā tiek meklēti vislabākie risinājumi tautas un iedzīvotāju labā;

3. finansiāli atbildīgu, lietderīgu un līdzsvarotu budžetu, kur publiskās pārvaldes izmaksas tiek ierobežotas un samērotas ar darba rezultātiem un sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Partija "No sirds Latvijai" pašvaldību vēlēšanām ir iesniegusi kandidātu sarakstus 23 pašvaldībās ar 403 deputātu kandidātiem. Šī ir pirmā reize, kad partija piedalās pašvaldību vēlēšanās.