Publiskajā telpā ir izskanējusi satraucoša informācija par zemu izglītības kvalitāti vairākās Rīgas skolās. Rīgas 29.vidusskolā, Rīgas 54.vidusskolā, Rīgas 61.vidusskolā, Rīgas 15.vidusskolā, Rīgas 92.vidusskolā, Rīgas 65.vidusskolā un Rīgas 53.vidusskolā obligāto vidusskolas eksāmenu indekss ir zemāks par 30%. Šis zemais indekss norāda uz to, ka jaunieši skolās neiegūst nepieciešamās zināšanas atbilstošā kvalitātē.

"Pētījuma rezultāti par izglītības līmeni Rīgas skolās ir kārtējais apliecinājums, ka galvaspilsētā ir jāuzsāk nopietna skolu reforma. Rīgas skolēni nav vainīgi, ka domes vadības un atbildīgā departamenta realizētās politikas dēļ viņu zināšanu līmenis ir tik zems," uzskata Brigmane.
RD Izglītības kultūras un sporta departamenta nolikumā ir noteikts, ka departaments izvērtē padotības iestāžu, kas lielākoties ir galvaspilsētas skolas, darbību. Departaments ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam un deputātu kontroli pār departamenta darbību realizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

Izglītības un zinātnes ministrija ir secinājusi, ka vairākās Rīgas mikrorajonu skolās ir zema izglītības kvalitāte, kas atspoguļota ministrijas pētījumā, analizējot korelāciju starp skolēnu skaitu un vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem.