Uz saturu

Kandidātu saraksts

Vārds, Uzvārds
Amats un darbavieta
Izglītība

Ilmārs Ančāns
Augstākā izglītība

Aivars Andersons
Delegāts
Latvijas Republikas Pilsoņu Kongress
Vidējā izglītība

Vladislavs Bautris
Apsardzes operatīvais darbinieks
SIA ROYAL GROUP
Augstākā izglītība

Didzis Birznieks
Vadītājs, Ssholler Allibert iekārtu operators
Apgāds "Kamene"
Vidējā izglītība

Jānis Brikmanis
Augstākā izglītība

Leonīds Buklovskis
Pakalpojumu centra meistars
SIA DEPO
Vidējā izglītība

Alfrēds Buls
Augstākā izglītība

Inese Caunīte
Tekstilmāksleniece
Pašnodarbinātā
Vidējā izglītība

Imants Dambis
Autobusa vadītājs
SIA Jaunarkādijas
Vidējā izglītība

Pēteris Daņiļēvičs
Ekologs
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Augstākā izglītība

Linda Dinbire
Vidējā izglītība

Roberts Egle
Šoferis - pastnieks
A/S "Latvijas Pasts"
Vidējā izglītība

Anete Eglīte
Mārketinga projektu vadītāja
SIA "Cherry Picking"
Augstākā izglītība

Inga Godunova
Bibliotēkas vadītāja
Rīgas Dizaina Vidusskola
Augstākā izglītība

Normunds Gudovskis
Dežurants
SIA "DMIRO"
Vidējā izglītība

Atis Jurjāns
IT projektu vadītājs / Sistēmanalītiķis
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Augstākā izglītība

Roberts Kalējs
Mantzinis, štata darbinieks
Rīgas Centrālcietums, Nodrošinājuma daļa
Augstākā izglītība

Kārlis Kazeks
Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Vidējā izglītība

Vilhelms Klincāns
Īpašnieks
"VK- AUTO" IK
Augstākā izglītība

Arvīds Kļavinskis
Ēkas dežurants
Ādažu PII
Vidējā izglītība

Raimonds Kokins
Valdes priekšsēdētājs
Sabiedrība AGIKS Pārdaugava
Augstākā izglītība

Andrējs Krūmiņš
Informācijas sistēmu projektu vadītājs
AS Altum
Augstākā izglītība

Kārlis Krūmiņš
Valdes pr-ja vietnieks
Partija “Tēvzemes mantojums”
Augstākā izglītība

Smaida Kurme
Vidējā izglītība

Jevgenija Kurpniece
Augstākā izglītība

Elīza Krista Kurvīte
Mūzikas skolotāja
PII "Māra"
Augstākā izglītība

Uldis Kurvīts
Augstākā izglītība

Jānis Labrencis
Augstākā izglītība

Aivars Lasmanis
Valdes priekšsēdētājs
Nodibinājums "Health Institute"
Augstākā izglītība

Inta Latišenoka
Augstākā izglītība

Aivars Legzdiņš
Augstākā izglītība

Pēteris Liopa
Automātiķis
Bauskas ūdens saimniecība
Vidējā izglītība

Jānis Locis
Augstākā izglītība

Ruta Lukševica
Vidējā izglītība

Danuta Ļevčenko
Vidējā izglītība

Mārtiņš Mūzis
Māju apsaimniekotājs
Cēsu DzSP
Vidējā izglītība

Mārīte Odnobokova
Vidējā izglītība

Uldis Pāže
Pasūtījumu pieņemšanas operators
Augļu serviss
Augstākā izglītība

Juris Pinsters
Augstākā izglītība

Arvis Pļavnieks
Palīgstrādnieks
SIA "Latvijas Meliorācija"
Vidējā izglītība

Nadīna Puidīte
Vidējā izglītība

Roberts Purnis
Valdes loceklis
Politisko partiju apvienība "Latviešu Nacionālisti"
Augstākā izglītība

Dzintra Putniņa
Vidējā izglītība

Aigars Putniņš
Vadītājs
Pētniecības ilgtermiņa projekts "Latvijas vēsture un sabiedrība 20. gadsimta pirmajā pusē"
Vidējā izglītība

Edgars Račevskis
Galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs
Rīgas Latviešu Biedrība, Vīru koris "Latvis"
Augstākā izglītība

Vigo Račevskis
Direktors
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola
Augstākā izglītība

Juris Rēķis
Valdes priekšsēdētājs
SIA "Jureks un ko"
Augstākā izglītība

Imants Riņķis
Vidējā izglītība

Anna Romanova
Sanitāre / slimnieku kopēja
RAKUS "Gaiļezers"
Vidējā izglītība

Andris Rubins
Dermatoveneroloģijas katedras vadītājs, profesors
Latvijas Universitāte
Augstākā izglītība

Silvestrs Rubins
Docents
Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte
Augstākā izglītība

Ilze Ruģele
Tekstilizstrādājumu tehnologs - dizainers
SIA Klippan Saule
Augstākā izglītība

Irēna Saprovska
Augstākā izglītība

Andris Siliņš
Ārsts
VCA POLIKLĪNIKA PULSS 5
Augstākā izglītība

Paulis Siliņš
Asistents
Rīgas 66 speciālā vidusskola
Vidējā izglītība

Astrīda Skrinda
Pētniece
Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Augstākā izglītība

Egīls Stāmurs
Maršrutu pārvadājumu nodaļas vietneks
Rīgas Taksomentru parks
Vidējā izglītība

Gunārs Tabūns
Augstākā izglītība

Elīna Tetere
Augstākā izglītība

Jurijs Tomass
Valdes loceklis
SIA "TOMSONS"
Augstākā izglītība

Aija Tula-Rijkure
Ārste
Diplomātiskā Servisa Medicīnas Centrs
Augstākā izglītība

Airīte Agnija Uzkliņģe
Vidējā izglītība

Egons Vanuška
Vadītājs
Zemnieku samniecība "Veldze"
Vidējā izglītība

Solveiga Vecziediņa
Augstākā izglītība

Ruta Viesture
Ārste - ķirurģe
SIA "Jelgavas poliklīnika
Augstākā izglītība

Jānis Vitkovskis
Augstākā izglītība

Antra Vīnerte
Skolotāja
Rīgas pilsētas sākumskola
Augstākā izglītība

Dzintars Vīņauds
Atbilstības novērtēšanas nodaļas bioloģiskās lauksaimniecības sektora vadītājs, vecākais eksperts
Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"
Augstākā izglītība

Jānis Zīle
Vidējā izglītība

Rita Zīle
Saimniecības daļas vadītāja
SIA "Siguldas Slimnīca"
Vidējā izglītība

Programma

Latvija – latviešu valsts!
Mērķis. Latviešu tautas uzplaukums, nacionālo, ekonomisko, sociālo, kultūras un citu vitālo interešu aizstāvība - ekonomiskais un kultūras nacionālisms.

• VESELĪBA. Veselības aprūpei 5% no IKP. Divreiz lētāki medikamenti un laboratoriskie izmeklējumi. Medmāsu algu palielināšana vidēji līdz 1200 € mēnesī, ārstiem vidēji līdz 2500 €. 100 miljonu € liels valsts garants gadā onkoloģiskiem slimniekiem, transplantācijām un citiem smagi slimiem cilvēkiem. Jaunu poliklīniku izveide reģionos. Brīvprātīga valsts veselības apdrošināšana. Attīstīt universitātes un reģionālās daudzprofilu slimnīcas kā nacionālus un starptautiskus medicīnas centrus ar beznodokļu zonu statusu.

• ĢIMENE. Padarīt Satversmes 110. pantu par negrozāmu. Sociālā nodokļa samazināšana par 10% par katru bērnu, piecu un vairāk bērnu ģimeņu vecāki nemaksās sociālo un iedzīvotāju ienākumu nodokli. Bērnu pabalsts 110 € mēnesī par katru bērnu. Bezmaksas veselības apdrošināšana daudzbērnu vecākiem. Visas jaunās ģimenes nodrošināt ar dzīvojamo platību. Ģimeņu atbalstam novirzīt 2% no IKP.

• IZGLĪTĪBA. Pārskatīt neizdevušos izglītības reformu. Mazo lauku skolu saglabāšana. Pāreja uz 5 ballu vērtēšanas skalu. Reģionālo augstskolu attīstība. Latviešu diasporas bērniem bezmaksas vasaras nometnes Latvijā un latviešu valodas kursi. Bērniem jāsāk iet skolā no 7 gadu vecuma. Pilnveidot arodizglītību. Bezmaksas maģistrantūra un rezidentūra. Studiju kredītu dzēšana Latvijas pilsoņiem strādājošiem Latvijā.
• ZINĀTNE. Valsts finansējums zinātnei 2% no IKP. Jaunu laboratoriju izveide. Zinātnieku atbrīvošana no tiešajiem nodokļiem.

• LABKLĀJĪBA. Minimālā pensija 400 €, kas nav apliekama ar nodokli. Maksimālā valsts pensija – 2000 €. Pensiju pārmantošana dzīves biedram (pirmajā gadā 100 %, turpmāk 50 % visu mūžu). Eiropas Sociālās Hartas ratifikācija pilnā apmērā.

• KULTŪRA un SPORTS. Kultūras, mākslas un sporta pieejamība ikvienam. Nacionālās kultūras un mākslas objektus par Latvijas vai Eiropas līdzekļiem prioritāri būvēt vai restaurēt ārpus Rīgas.

• VALSTS IEKĀRTAS REFORMA. Ieviest mažoritāro vēlēšanu sistēmu. Jauna Satversme no 2022.gada. Valsts prezidents - Ministru kabineta vadītājs. Divpartiju parlaments pašreizējās nelietderīgās daudzpartiju Saeimas vietā. Optimizēt valsts pārvaldi, ierobežot tēriņus. Budžeta iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās alga nedrīkst būt lielāka kā Valsts prezidentam. Ministriju un iestāžu pārvietošana uz reģioniem.

• NODOKĻU POLITIKA. IIN no 7% līdz 15% atkarībā no ienākumiem. Diferencēts PVN. Vienīgo īpašumu atbrīvot no NIN. Iedzīvotājiem, dzīvojošiem 101 un vairāk km attālumā no Rīgas, atcelt sociālo nodokli, PVN pārtikai un apģērbam. Atbalstīt Latviešu komercbanku un krājsabiedrību izveidi.

• TIESLIETAS. Satversmē noteikt nacionālo tiesību normu prioritāti pār starptautiskām. Likumu un citu ārējo normatīvo aktu audits un konsolidācija. Zvērināto tiesas izveide. Ierobežot migrāciju un integrāciju. Veicināt repatriāciju. Reorganizēt tiesu sistēmu atbilstoši demokrātiskas valsts iekārtai. Tiesnešus vēlēt uz 9 gadiem. Augstākās tiesas priekšsēdētāju un ģenerālprokuroru ierobežot ieņemt citus amatus. Privatizācijas izvērtēšana un atslepenošana. Cīņa pret visa veida korupciju. Čekas maisu atvēršana. LV valdības starptautisko aizņēmumu likumības izvērtēšana.

• REĢIONĀLĀ POLITIKA. 119 vāju novadu vietā izveidot 20 spēcīgus.

• ZEMNIEKU UN ZVEJNIEKU interešu aizstāvēšana Eiropā un starptautiski – piena iepirkuma cena, gaļas un dārzeņu tirgus, nozvejas kvotas; izveidot latviešiem piederošas pārstrādes rūpnīcas. Izvērtēt Zemkopības ministrijas lietderību.

• BŪVNIECĪBA. Vienkāršot mazstāvu apbūves saskaņošanu ar diviem parakstiem – arhitekta un būvinženiera. Stimulēt sabiedrisko ēku būvniecību – izglītības, kultūras, sporta. Valsts iepirkumos arhitektūras un būvniecības objektiem ir jāvadās pēc kvalitatīvākā piedāvājuma.

• SATIKSME. Prioritātes - betona ceļi, elektrotransports un jaunas elektrouzlādes stacijas, reģionālie dzelzceļa tīkli, starptautiskās lidostas, ūdens satiksme, bezmaksas internets.

• DROŠĪBA. Tautas armija, rezervisti. Policistu, ugunsdzēsēju, ieslodzījuma vietu darbinieku un ieslodzīto dzīves apstākļu uzlabošana. NATO – Latvijas drošības garants.

• ĀRPOLITIKA. Visu Latvijas noslēgto starptautisko līgumu pārskatīšana. Tautas pašnoteikšanās tiesību cienīšana un atzīšana. Ārlietu ministrijas un vēstniecību darbības izvērtēšana.

• VIDE. Dabas resursu aizsardzība. Neļausim pārvērst Latviju par atkritumu izgāztuvi!

www.latviesu-nacionalisti.lv