Uz saturu
Atpakaļ uz visu partiju sarakstu

"Latvijas centriskā partija"

Kandidātu saraksts

Vārds, Uzvārds
Amats un darbavieta
Izglītība

Artūrs Ahramejevs
jaunākais inspektors
Valsts policija
Vidējā izglītība

Viktorija Auziņa
jurists
SIA Legis Plus
Augstākā izglītība

Māris Barkāns
siltumtehniķis
Zviedrija
Vidējā izglītība

Kristīne Bērziņa
Augstākā izglītība

Artis Freibergs
audzīnātājs
VSAC "Rīga"
Augstākā izglītība

Dainis Grabovskis
izpilddirektors
SIA DG Projects
Augstākā izglītība

Sergejs Hromihs
portjē
SIA SEmarahs hotels
Vidējā izglītība

Kristīne Kaļiņina
valdes locekle
SIA STG Grupa
Augstākā izglītība

Vjačeslavs Koreņugins
pardevējs-konsultānts
SIA TSC Autoduals
Vidējā izglītība

Jūlija Krilova
valdes priekšsēdētājs
SIA "Biznesmost"
Vidējā izglītība

Oļegs Oļeščuks
valdes loceklis
arodbiedrība Saimnieki
Augstākā izglītība

Georgijs Orlovs
tehniskais darbinieks
SIA Voldemars
Vidējā izglītība

Pāvels Podļesnijs
Tehniska departamenta vadītājs
SIA Dinex
Augstākā izglītība

Edvīns Puķe
valdes priekšsēdētājs
SIA Sarkanā zvaigzne Rīga
Vidējā izglītība

Aleksandra Siliniece
valdes loceklis
SIA ASG company ltd
Vidējā izglītība

Georgijs Sokolovskis
Vidējā izglītība

Vazgens Sorokins
Augstākā izglītība

Armands Stumbergs
zverināts advokats
Latvijas Republika
Augstākā izglītība

Vilis Ukstiņš
tirdzniecības menedžeris
SIA "EKSERT"
Augstākā izglītība

Silvestrs Vaitkevičs
strādnieks
Rīgas namu parvaldnieks
Vidējā izglītība

Īrisa Voroņina
vecākais konsultānts
Valsts zemes dienests
Augstākā izglītība

Andžejs Zdanovičs
uzraugs
SIA "MOŽUMS PRO"
Augstākā izglītība

Programma

“Ne vārdi – darbi!”

Vēsturiski un ģeogrāfiski izveidojas tā, kā Latvija atrodas vairāku valstu un viņu ietekmes sfēru robežā. Izeja pie jūras, ērts tranzīta koridors, tā saucamās robežas ar rietumu un austrumu Eiropu, kultūru un reliģijām, tas viss ietekmēja un ietekmē Latvijas attīstību un tās lomu attiecībās pasaulē. Nekļūdīties, izvēlēties vienīgo pareizo ceļu un sekot tam visu Latvijas iedzīvotāju labklājībai – lūk galvenais uzdevums, kas būtu jāuzstāda katram politiskajam spēkam Latvijā. Un mūsu partija - “Latvijas centriskā partija” (saīsinājumā – LCP) gatava piedāvāt vēlētājiem savu šī uzdevuma risinājumu.

Iekšējā politika.
Visus Saeimas un Valdības centienus nepieciešams novirzīt uz rūpniecības un lauksaimniecības atdzimšanu, savu iedzīvotāju sociālo, sadzīves un darba tiesību nodrošināšanu:
- vienota valsts – vienota kopība;
- duāla prezidentāla republika;
- Latvijas nacionālās valūtas – lata ievešana apgrozījumā;
- rūpniecības un lauksaimniecības atjaunošana;
- Valsts monopols stratēģiskās nozarēs;
- bezmaksas izglītība un medicīniskā apkalpošana;
- sociālā aizsardzība;
- vienlīdzība likuma priekšā;
- tiesību piešķiršanas ieviešana tautai atsaukt deputātus, kas zaudējuši tās uzticību;
- biznesa atdalīšana no politikas.

Ārpolitika.
Latvijas ārpolitikai jābūt vērstai pirmkārt uz draudzīgu un abpusēji izdevīgu attiecību atjaunošanu ar visiem saviem kaimiņiem, kā arī ar citām valstām:
- Latvijas valsts neatkarības atjaunošana un stiprināšana;
- atteikšanās no dalības jebkādos militāros blokos un no Latvijas bruņotajiem spēkiem aiz robežas;
- neiejaukšanās citu valstu iekšējās lietās;
- Latvija – tilts, kas savieno Austrumus un Rietumus;
- sava iekšējā tirgus aizsardzība.

Drošība.
Valsts un sabiedrības drošības stratēģiskie mērķi ir aizsargāt konstitucionālo kārtību, suverenitāti, valsts un teritoriālo vienotību Latvijā, cilvēka un pilsoņa pamattiesības un brīvības, pilsoniskā miera saglabāšana, sabiedrības politisko un sociālo stabilitāti sabiedrībā, iedzīvotāju un teritoriju aizsardzība dabiskās un mākslīgi veidotās ārkārtas situācijās:
- nacionālās drošības programmas paplašināšana iedzīvotājiem;
- personu, sabiedrības un valsts savstarpējā atbildība;
- visu valsts drošības aizsardzības darbību kopuma īstenošanas kontrole;
- miermīlīga neitrāla politika attiecībās ar citām valstīm.

Rūpniecība un lauksaimniecība.
Valstij ir jānosaka perspektīvas rūpniecības un lauksaimniecības nozares un jānodrošina to ilgtermiņa atbalsts. Zemniekiem jānodrošina visi nepieciešamie nosacījumi savas produkcijas ražošanai un realizācijai. Valstij ir jānodrošina pietiekams un ekonomiski izdevīgs Latvijas patērētājam preču un pakalpojumu sortiments. Privātajam sektoram ir jāpapildina šis piedāvājums un jāpadara to daudzveidīgu:
- Valsts rūpniecības uzņēmumu atjaunošana un jaunu radīšana;
- Valsts lauksaimniecības uzņēmumu izveide;
- privātās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana;
- lauksaimniecības zemes pārdošanas un privatizācijas aizliegums ārvalstu pilsoņiem un kompānijām.

Ekonomika.
Valsts politika ekonomikā – ir elastīga nodokļu politika, monopola darbības kontrole un regulēšana, tiešās valsts investīcijas svarīgos infrastruktūras objektos, godīga un atvērta valsts un pašvaldību iepirkumu sistēma:
- Valsts parāda palielināšanās nepieļaušana;
- nodokļu ieņēmumu pārdale par labu vietējām pašvaldībām;
- nodrošināt apstākļus Latvijas vidējā un mazā biznesa attīstībai;
- bezdarba samazināšana.

Kultūra, zinātne un izglītība:
- budžeta palielināšana kultūras, zinātnes un izglītības vajadzībām, pārprofilējot budžeta līdzekļus;
- bezmaksas izglītība.

Veselības aizsardzība.
Iedzīvotāju veselības stāvoklis – precīzs valsts kopējais sociāli ekonomiskās attīstības rādītājs:
- veselības aprūpes budžeta palielināšana, pārprofilējot budžeta līdzekļus;
- garantēta bezmaksas minimālā medicīniskā aprūpe.

Sociālie jautājumi.
Valsts sociālajai palīdzībai jābūt individuālai un pietiekamai, lai aizsargātu tos, kam tā ir nepieciešama. Ir nepieciešams nodrošināt pabalstus tām ģimenēm, kuru komunālo pakalpojumu maksājumi pārsniedz 1/3 no reālajiem ģimenes ienākumiem.


Ģimenes un reliģijas jautājumi.
Programmu, kas popularizē tradicionālās ģimenes, kultūras un nacionālās vērtības paplašināšana sabiedriskās vietās un izglītības iestādēs:
- tikumība un ģimenes vērtības;
- atteikšanās no viendzimuma laulību atzīšanas;
- tiešs aizliegums popularizēt sektantiskas un okultas ideoloģijas un uzskatus sabiedriskās vietās un izglītības iestādēs.