Uz saturu

Kandidātu saraksts

Vārds, Uzvārds
Amats un darbavieta
Izglītība

Armands Agrums
direktors
Latvijas Sociālās tirgus ekonomikas institūts
Augstākā izglītība

Ilma Andersone
komersants
IK PADOMS I
Augstākā izglītība

Juris Apinis
Augstākā izglītība

Natālija Ābola
valdes priekšsēdētāja
SIA TV Alter A
Augstākā izglītība

Jānis Āboliņš
valdes priekšsēdētājs
Biedrība Latvijas Kredītņēmēju Asociācija
Augstākā izglītība

Inta Beikmane
saimniecības vadītāja
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
Augstākā izglītība

Jānis Benislavskis
pagasta pārvaldes vadītājs
Viļānu novada Dekšāres pagasta pārvalde
Vidējā izglītība

Daiga Ceipiniece
direktore
Dekšāru pamatskola
Augstākā izglītība

Velta Cimdiņa
valdes priekšsēdētāja
Tautas Palīdzības fonds
Augstākā izglītība

Inese Čača
mākslinieciskā vadītāja
Horeogrāfisko Miniatūru Ansamblis "Vecrīga"
Vidējā izglītība

Jānis Dinevičs
valdes priekšsēdētājs
SIA Gosupi nekustāmie īpašumi
Augstākā izglītība

Aldis Doļģis
ķirurgs
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Augstākā izglītība

Juris Dzelme
valdes priekšsēdētājs
Nodibinājums „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” (AIKNC)
Augstākā izglītība

Rauls Dzerelis
revīzijas projektu vadītājs
SIA Sandra Dzerele un partneris
Vidējā izglītība

Dagmāra Enkuzena
skolotāja
Rīgas 2.speciālā internātpamatskola
Augstākā izglītība

Linda Ēvelīte
tehniskais darbinieks
Mārupes novada dome, pirmsskolas bērnu izglītības iestāde
Vidējā izglītība

Vilis Freimanis
sociālā darbinieka asistents
Rīgas sociālais dienests
Vidējā izglītība

Aivars Grigulis
valdes loceklis
Politiska partija Kristīgi demokrātiskā savienība
Vidējā izglītība

Aidis Herings
deputāts
Saldus novada dome
Augstākā izglītība

Rinalds Herings
remontstrādnieks
Saldus bērnu un jaunatnes centrs
Augstākā izglītība

Silvija Igaune
farmaceita palīgs
A/S Sentor Farm Aptiekas
Augstākā izglītība

Sergejs Ivasjuta
valdes priekšsēdētājs
SIA Prieks Tūre
Augstākā izglītība

Sarmīte Janfelde
administratore
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības organizācija, kultūras centrs “Imanta”
Vidējā izglītība

Guntis Jankovskis
deputāts
Aizkraukles novada pašvaldība
Augstākā izglītība

Raimonds Jansons
saimnieciskās darbības veicējs
Saimniecība "Vecpekas"
Augstākā izglītība

Jānis Jurģelis
tirdzniecības speciālists
SIA SCANMED
Augstākā izglītība

Indra Juste-Spila
projektu vadītāja- pārvaldniece
SIA Realto MeDea
Augstākā izglītība

Andrejs Justs
skolas saimnieks
Dekšāru pamatskola
Vidējā izglītība

Jānis Kalnačs
nodaļas vadītājs, vadošais pētnieks
Fizikālās enerģētikas institūts
Augstākā izglītība

Skaidra Kalniņa-Rutuļa
sertificēšanas centra vadītāja
Latvijas Jūrniecības savienība
Augstākā izglītība

Arvīds Kinstlers
Augstākā izglītība

Anna Kirilova
vecākais analītiķis
Accenture London
Augstākā izglītība

Anna Kirilova
fitnesa trenere
SIA Fitlains
Augstākā izglītība

Arina Kirilova
Vidējā izglītība

Anita Kokarēviča
lektore
Rīgas Stradiņa universitāte
Augstākā izglītība

Margarita Krauča
pediatre ar USG metodi
SIA Rīgas veselības centrs
Augstākā izglītība

Malda Kristovska
valdes locekle
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Augstākā izglītība

Arvis Leinbergs
valdes priekšsēdētājs
SIA "FIREWOOD PROCESSING"
Augstākā izglītība

Raimonds Lejnieks-Puķe
uzraugs
SIA "Grifs AG"
Augstākā izglītība

Jānis Liepiņš
pārdošanas vadītājs
SIA EUROLIFE LATVIJA
Vidējā izglītība

Oskars Mažāns
satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas galvenais speciālists (juriskonsults)
Rīgas domes Satiksmes departaments
Augstākā izglītība

Ēriks Murāns
menedžeris
SIA Truck Project
Vidējā izglītība

Raimonds Nitišs
galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valstu un pašvaldību iestādēm
Rīgas pašvaldības policija
Augstākā izglītība

Evita Ostrovska
valdes locekle
SIA Bonum factum
Augstākā izglītība

Ieva Margarita Ozola
direktora vietniece
Rīgas Katoļu ģimnāzija
Augstākā izglītība

Māris Pļaviņš
filiāles vadītājs ārsts-nefrologs
SIA MS Gaiļezers
Augstākā izglītība

Andrejs Požarnovs
priekšsēdētāja vietnieks
Baldones novada dome
Augstākā izglītība

Mareks Raups
valdes priekšsēdētājs
Politiskā partija Kristīgi demokrātiskā savienība
Augstākā izglītība

Dagnis Reinsons
Galastacijas dispečers
SIA Rīgas Satiksme
Augstākā izglītība

Jolanta Smane
vecākais eksperts
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Augstākā izglītība

Jānis Sokolovs
ausu kakla un deguna klīnikas vadītājs
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Augstākā izglītība

Madara Sondore
pārvaldes sekretāre
Viļānu novada Dekšāres pagasta pārvalde
Vidējā izglītība

Viktorija Stipina
Pārdevējs-operators
SIA "Kalnakrogs"
Vidējā izglītība

Juris Strušels
sabiedriskais jaunsargu instruktors
Murmastienes pamatskola
Vidējā izglītība

Aija Svarinska
uzskaitvede
SIA Baltic Agro
Augstākā izglītība

Valdis Šakars
valdes priekšsēdētājs
SIA Energotaupošas tehnoloģijas un sistēmas
Augstākā izglītība

Deniss Šeinovs
operators
AS Latvijas maiznieks
Vidējā izglītība

Uldis Šteinbergs
Vidējā izglītība

Edgars Štelfs
Iekārtu operators
Sia Tenachem
Vidējā izglītība

Aivars Timofejevs
zinātniskais līdzstrādnieks/projektu vadītājs
Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā
Augstākā izglītība

Anastasija Tkačuka
loģistikas darbinieks
SIA “Mainstream”
Augstākā izglītība

Mārtiņš Vidruskis
jaunu automašīnu pārdevējs
SIA Moller Auto
Vidējā izglītība

Inese Vīča
Vidējā izglītība

Oļegs Volkovs
kurjers
IK «Matiss un Co»
Vidējā izglītība

Viktors Zariņš
revīzijas komisijas loceklis
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Augstākā izglītība

Ēriks Ziņģis
docents
Latvijas Jūras akadēmija
Augstākā izglītība

Programma

Apvienībai “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”, “Kristīgi demokrātiskā savienība”, “Gods kalpot mūsu Latvijai” (SKG) ir mērķis attīstīt Latviju kā latvisku un nacionālu valsti, kurā galvenais ir cilvēks ar savām vajadzībām, kur tiek kopta un saglabāta tradicionālā kultūrvide, kristīgās vērtības un citu te dzīvojošu tautu kultūras vērtības. Latvija ir ES un NATO dalībvalsts, bet nacionālas valsts intereses no tā nedrīkst ciest. Latvijai ir jāsadarbojas ar Višegradas valstu grupu, kas grib un prot aizstāvēt savu valstu nacionālās intereses ES ietvaros. SKG realizēs to politiku, kuru vēlas un saprot vēlētāji, bet ne to, ko uzspiež dažādu struktūru ierēdņi.
Risinot valsts attīstības jautājumus, SKG par prioritātēm izvirza rūpes par cilvēku, ģimeni, veselību, mājokli, drošību, garīgās izaugsmes iespējām un piederības sajūtu Latvijai. Visu cilvēku cieņa un tiesības ir vienlīdzīgas. Ikvienam ir tiesības brīvi attīstīt savu personību, tiekties pēc laimes un labklājības, veikt jebkura veida darbības, ja tas neapdraud un neierobežo citu cilvēku tādas pašas tiesības.
Ģimene, vīrieša un sievietes savienība, ir pamats, lai tauta turpinātos, un ir viena no formām dzīves jēgas īstenošanai. Citu pseido dzimumu ievazāšana sabiedrības dzīvē nav pieļaujama. Ģimenēm nepieciešams materiāls un morāls atbalsts, it īpaši bērnu audzināšanā. SKG aizsargās ģimenes no amorāla dzīvesveida uzspiešanas bērniem. Personu tiesības publiski demonstrēt un brīvi paust savus uzskatus ir jāsamēro ar ģimenes tiesībām audzināt savus bērnus tikumības un morāles vērtību gaisotnē.
Veselība. Tās pamats uz veselīgu dzīvesveidu orientēta sabiedrība. Veicot strukturālas pārmaiņas sistēmā, veidot iespējami labāku un efektīvāku veselības aprūpi, pietuvinātu pacienta dzīves vietai, vajadzībām un vēlmēm, sniegt perspektīvu pacientiem un dot iespēju iegādāties lētākus medikamentus.
Sociālā aizsardzība. Darbs ir viens no būtiskākajiem labklājības faktoriem. Iespējas cilvēkam, tajā skaitā ar invaliditāti, strādāt var nodrošināt tikai kompleksi risinājumi vides, infrastruktūras un ekonomikas jomās. Strādājošo tiesības jāsargā arodbiedrībām.
Mājoklis ir nepieciešams katram un tas ir līdzeklis, kas var mazināt latviešu aizbraukšanu. SKG iestājas par daļēju nekustāmā īpašuma tirgus regulēšanu, kā arī efektīvu nekustāmā īpašuma nodokļa sistēmu, kura ir labvēlīga pret vienīgā mājokļa īpašniekiem. SKG atrisinās problēmu ar piespiedu zemes nomu zem daudzdzīvokļu mājām.
Drošība. SKG nodrošinās, lai katrs Latvijas iedzīvotājs Latvijā justos droši, zinot, ka atbildīgie dienesti steigsies viņam palīgā apdraudējuma vai nelaimes gadījumā, un būtu pārliecināts, ka valsts aizsargās viņa tiesības dzīvot demokrātiskā, tiesiskā un drošā valstī.
Garīgās izaugsmes iespējas sākas ar labu izglītību. Apvienība rīkosies, lai atjaunotu tradicionālajās vērtībās balstītu fundamentālu izglītību, vērsīsies pret izglītības komercializāciju, nodrošinās valsts finansētu izglītību valsts valodā. Izglītības mērķis ir veidot personības, kuras spēj nosargāt valsti un to attīstīt.
Piederības sajūta Latvijai. Šodien nacionāla valsts un nacionāla kultūra ir apdraudēta gan pasaulē, gan Latvijā, jo globalizācija noārda nacionālas valsts vērtības un piederības sajūtu, kas sākas ar cieņpilnu attieksmi pret karogu, himnu un centieniem saglabāt mūsu kultūras mantojumu, aktīvu vēršanos pret Latvijas valstiskuma noniecināšanu. Bez piederības sajūtas Latvijai nav iespēju novērst sabiedrības sašķeltību. Piederības sajūtu jāveido ģimenē un skolā un jāpalīdz to saglabāt tiem, kuri dzīvo svešumā, stiprinot vēlmi atgriezties.
Lai piedāvāto realizētu, ir nepieciešamas pārmaiņas un jauna politiskā domāšana visos līmeņos:
Valsts pārvaldē SKG ieviesīs deputātu darbības ierobežošanu uz laiku, ne ilgāku par diviem sasaukumiem pēc kārtas. Atbalstīs gudru un racionālu Latvijas reģionālo attīstību. Nodrošinās lielākas iespējas sabiedrības iesaistei pašvaldību darbības kontrolē, kā arī atbalstīs pašvaldību referendumu likuma pieņemšanu.
Tieslietās. Maksātnespējas procesa administratoru un tiesu izpildītāju institūcijas iekļaus Tieslietu ministrijas sastāvā kā departamentus vai pārveidos par ministrijai pakļautībā esošām valsts iestādēm.
Komercdarbības formu daudzveidība. SKG uzskata, ka visas komercdarbības formas ir līdzvērtīgas un nav pieļaujams, ka Konkurences padome ar nepārdomātiem lēmumiem darbojas vienas formas interesēs.
Budžeta veidošanā SKG liks dažādu institūciju ierēdņiem izvērtēt iespējamos ieguvumus, pārejot uz tā saucamo beznosacījuma ienākumu sistēmu, ko aktīvi apspriež Eiropā un pasaulē.