Aktīva iesaistīšanās sabiedriskajos procesos šodien var kļūt par iemeslu izmaiņām ikdienā. Ne uzreiz, bet pakāpeniski var mainīties pat tavs sociālais statuss. Ja gribi atbrīvoties no stresa, nemeklē vientulību, bet gan draugus un domubiedrus.