Emocionāli piesātinātas šodien var veidoties attiecības ar līdzcilvēkiem – visiem būs skaidrs, kam pieder tavas simpātijas, kam – antipātijas. Neuztici noslēpumus kolēģiem, viņi diez vai paturēs tos pie sevis.