Fоtо: LETA

Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA "Getliņi EKO" pilnībā noraida Konkurences padomes (KP) pārmetumus saistībā ar izvēlēto Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modeli. Skaidrojumu par saviem argumentiem abi publiskie partneri ir iesnieguši padomei 19. augustā, aicinot KP uz konstruktīvu dialogu un lēmumu, kas ir Rīgas iedzīvotāju interesēs, portālu "Delfi" informēja "Getliņi EKO" pārstāve Linda Vītola.

Tikmēr KP, atbildot uz daudzu rīdzinieku uzdoto jautājumu, vai klientiem slēgt līgumu ar AS "Tīrīga", norāda, ka pašlaik iestādei nav tiesību nedz atļaut, nedz aizliegt slēgt minētos līgumus. Savukārt Rīgas dome atgādina, ka, ja līdz 15. septembrim netiek pārslēgts līgums ar jauno pakalpojumu sniedzēju AS "Tīrīga", var tikt piemērots administratīvais sods par neiesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. KP jūlijā ierosinājusi lietu par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA "Getliņi EKO" un Rīgas pilsētas pašvaldības darbībās.

SIA "Getliņi EKO" un SIA "CREB Rīga" ir kopīgi dibinājušas kopsabiedrību AS "Tīrīga", lai saskaņā ar koncesijas procedūras rezultātiem Rīgā veiktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizāciju un ieviestu iedzīvotājiem ērtus atkritumu šķirošanas risinājumus. Līdz 2019. gada 15. septembrim Rīgas pilsētas iedzīvotāji - juridiskas un fiziskas personas - ir aicināti pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar AS "Tīrīga", lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību.

"Konkurss par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu publiskās-privātās partnerības modelī ir ilgstoši plānots, analizēts un saskaņots vairāku gadu garumā. Tā pamatā ir rūpīga Rīgas pilsētas vajadzību, mērķu, nepieciešamo investīciju, ekonomisko modeļu un maksātspējas izpēte, samērojot to ar Eiropas Savienības prasībām par būtisku apglabājamo atkritumu daudzuma samazinājumu," skaidro "Getliņi EKO".

Viss pārbaudīts un saskaņots


Konkursa nolikumu, norises kārtību un visu dokumentāciju pirms konkursa izsludināšanas pārbaudīja, saskaņoja un akceptēja visas iesaistītās un atbildīgās institūcijas, tajā skaitā, ministrijas un publiskās un privātās partnerības modeļa īstenošanu uzraugošā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, uzsver "Getliņi EKO". Visa konkursa dokumentācija, pret kurā noteiktajām prasībām būtībā iebilst KP, bija pieejama jau vairāk nekā pirms gada. Publiskie partneri - Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA "Getliņi EKO" - kā konkursa uzvarētāju pēc visu noteikto kritēriju izvērtēšanas izvēlējās pretendentu, kurš piedāvāja saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un arī viszemāko cenu.

"Darbības, ko šobrīd jau veic KP un ko apsver veikt turpmāk, ir nesamērīgi novēlotas un rada būtisku risku uz nezināmu laiku paralizēt atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā, kaitējot gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem," savas bažas pauž "Getliņi EKO".

15. septembrī zaudēs spēku visi fizisko un juridisko personu noslēgtie līgumi ar pašreizējiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, tāpēc visām tām personām, kurām nebūs noslēgti līgumi ar jauno apsaimniekotāju, atkritumi izvesti netiks – gluži tāpat kā elektrība netiek piegādāta, ja klients nav noslēdzis līgumu ar operatoru vai taksometrs neatbrauc, ja tas nav izsaukts, brīdina uzņēmums.

"Getliņi EKO" uzsver, ka nekavējoša atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizācija un dalītās vākšanas infrastruktūras izveide ir vienīgā iespēja Rīgai un visai Latvijai izpildīt Eiropas Savienības prasības par šķiroto atkritumu apjoma palielināšanu 2020. gadā. "Bez atkritumu sākotnējās šķirošanas iespēju nodrošināšanas ne tikai poligonā "Getliņi" jau tuvākajā laikā vairs nevarēs noglabāt atkritumus kapacitātes trūkuma dēļ, bet stāsies spēkā arī Eiropas Savienības sankcijas pret Latviju. Turklāt potenciālā Konkurences padomes lēmuma rezultātā īstermiņā pilsētā būs vērojams haoss vienā no pamata komunālajiem pakalpojumiem - atkritumu savākšanā un apsaimniekošanā," brīdina "Getliņi EKO".

2018. gada 31. jūlijā SIA "Getliņi EKO" kā publiskais partneris uzsāka koncesijas procedūru privātā partnera izvēlei Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai publiskās-privātās partnerības ietvaros. Rīgas pilsēta deleģēja pašvaldības uzņēmumu SIA "Getliņi EKO" šī procesa virzīšanai. Projekta mērķis ir kvalitatīva Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība.

Mūsdienīgas, starptautiskām prasībām atbilstošas apsaimniekošanas sistēmas izveide paredz investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras izveidē, kas ietver sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu un sagatavošanu pārstrādei. Projekta ietvaros tiek nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK noteikto prasību izpilde pilnā apjomā, vēsta "Getliņi EKO". Tajā skaitā, atkritumu savākšanas pakalpojuma, īpaši atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma, pieejamības līmeņa paaugstināšana, sabiedrības, atkritumu radītāju informēšana un izglītošana ar mērķi veidot vides apziņu un veicināt iesaistīšanos atkritumu šķirošanā, kā arī atkritumu šķirošanas jaudu palielināšana un jaunu materiālu veidu sagatavošana pārstrādei.

Publiskās-privātās partnerības modeli uz 20 gadiem jau 2017. gadā izvēlējās Rīgas dome, uzskatot to par efektīvāko. Tas tika atzīts par labāko risinājumu Rīgas atkritumu saimniecības modernizācijai, ņemot vērā arī nepieciešamo investīciju apjomu, kas jau dažu pirmo gadu laikā ir 27 miljoni eiro, bet visā projekta laikā kopumā – ap 100 miljoni eiro.

Starptautisks konkurss par privātās publiskās partnerības izveidi Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai tika izsludināts 2018. gada vasarā un noslēdzās šī gada maijā. Izsludinātajā konkursā publiskās-privātās partnerības izveidei par uzvarētāju atzīts SIA "Clean R" un SIA "Eco Baltia vide" dalībai konkursā izveidotās SIA "CREB Rīga" iesniegtais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Uzraugi uzklausa sūdzības

Kopš KP jūlijā ierosinājusi lietu par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA "Getliņi EKO" un Rīgas pilsētas pašvaldības darbībās, ik dienas iestādē pienāk daudz vēstuļu un telefonzvanu no iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri sūdzas par jaunajiem tarifiem, AS "Tīrīga" piedāvātajiem līguma nosacījumiem un citiem aspektiem, kas skar jauno atkritumu apsaimniekošanas kārtību, šonedēļ portālu "Delfi" informēja KP.

KP pateicas visiem, kas informējuši, kā tiek ieviesta jaunā atkritumu apsaimniekošanas sistēma Rīgā. KP savas kompetences ietvaros vērtē darījuma atbilstību konkurences tiesību regulējumam, un šim mērķim no patērētājiem u.c. klientiem saņemtā informācija ir pietiekama. Vienlaikus, atbildot uz daudzos iesniegumos uzdoto jautājumu, vai klientiem slēgt līgumu ar AS "Tīrīga", KP norāda, ka pašlaik iestādei nav tiesību nedz atļaut, nedz aizliegt slēgt minētos līgumus.

KP aicina pakalpojuma saņēmējus ar jautājumiem vai iebildumiem, kas saistīti ar jaunajiem tarifiem un jauno līgumu nosacījumiem, vērsties Rīgas domē vai pie jaunā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēja AS "Tīrīga". Pašlaik KP vērtē nule saņemtos iesaistīto pušu viedokļus, un lēmums par pagaidu noregulējuma iespējamo piemērošanu vēl nav pieņemts.

Pašvaldība brīdina


Savukārt Rīgas dome šonedēļ izplatīja atgādinājumu, ka līdzšinējie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem beidzas 14. septembrī, un, ja līdz 15. septembrim netiek pārslēgts līgums ar jauno pakalpojumu sniedzēju "Tīrīga", var tikt piemērots administratīvais sods par neiesaistīšanos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. To nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. pants. Uzraudzību un kontroli nodrošinās Rīgas Pašvaldības policija.

Lai nodrošinātu ērtu pāreju un nepārtrauktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma pieejamību Rīgā, pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmumus savlaicīgi noslēgt līgumus ar jauno atkritumu apsaimniekotāju "Tīrīga". Saskaņā ar Rīgas pašvaldības atklātā konkursa rezultātiem, no 2019. gada 15. septembra Rīgā būs jauns atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošinās vienādus nosacījumus visiem atkritumu radītājiem. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, no 15. septembra līdzšinējie līgumi par atkritumu apsaimniekošanu vairs nebūs spēkā esoši un citiem atkritumu apsaimniekotājiem nebūs tiesiska pamata nodrošināt atkritumu izvešanu. Savukārt tiem iedzīvotājiem, kas nebūs noslēguši līgumu ar AS "Tīrīga", nebūs leģitīma pamata saņemt pakalpojumu, brīdina dome.

"Ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju, šajā gadījumā akciju sabiedrību"Tīrīga". Ņemot vērā ažiotāžu sabiedrībā, aicinu iedzīvotājus nevilcināties un pārslēgt līgumus ar jauno apsaimniekotāju, jo līdzšinējie līgumi, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, beidzas 14. septembra pulksten 23.59. Līdz šim brīdim ir jābūt noslēgtam jaunam līgumam ar pašvaldības izvēlēto pakalpojuma sniedzēju. Atgādinu, ka jaunais atkritumu apsaimniekotājs tika izvēlēts konkursa ceļā, izvērtējot pretendenta pieredzi, spēju publiskās – privātās partnerības ietvaros veikt nepieciešamās investīcijas atkritumu sistēmas modernizācijā un nodrošināt iespēju šķirot atkritumus. Izvēlētais pretendents piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un zemāko cenu iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu," skaidro Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķe.

Līgumi par atkritumu apsaimniekošanu jāpārslēdz visiem Rīgas iedzīvotajiem – gan fiziskām, gan juridiskām personām. Privātmāju iedzīvotāji paši pārslēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar jauno pakalpojumu sniedzēju. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju līgumus pārslēdz namu apsaimniekotājs, kas pēc tam par to informē dzīvokļu vai cita veida īpašumu īpašniekus un nosūta rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu. Savukārt juridisko personu līgumu pārslēgšanu nodrošina īpašuma apsaimniekotājs vai pats īpašnieks.

Visā Rīgā būs viena atkritumu apsaimniekošanas zona, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības un iespējas visiem atkritumu radītājiem un garantētu vienādu pakalpojuma cenu. Ja atkritumi tiks šķiroti, tad mājsaimniecības varēs retāk izvest nešķirotos atkritumus, un tādējādi maksāt mazāk par atkritumu apsaimniekošanu. Šķirotie atkritumi bez maksas tiks izvesti no atkritumu dalītās savākšanas punktiem un šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem.

Šķirošanas konteineri būs bez maksas


"Tīrīga", kas no 15. septembra veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, visiem rīdziniekiem nodrošinās pieeju sadzīves atkritumu dalītās vākšanas bezmaksas konteineriem stiklam un iepakojumam – papīram, plastmasai un metālam, kā arī nodrošinās to bezmaksas izvešanu. Dalīti vākto atkritumu konteineru infrastruktūra tiks pilnībā ieviesta aptuveni gada laikā, portālu "Delfi" informēja Guntars Levics, "Tīrīga" valdes priekšsēdētājs.

Bezmaksas dalīti vākto atkritumu jeb šķirošanas konteineri stiklam un iepakojumam būs pieejamā attālumā gan pie daudzdzīvokļu mājām, gan privātmāju rajonos, tāpat arī pie birojiem, skolām, bērnudārziem. Bezmaksas šķirošanas konteineru izvietošanas vietas "Tīrīga" saskaņos ar pašvaldību, apsaimniekotājiem vai privātmāju īpašniekiem – uzņēmumam nav tiesību patvaļīgi izvēlēties konteineru novietošanas vietas.

Privātmāju iedzīvotāji varēs bez maksas izmest šķirotos atkritumus jebkurā publiski pieejamā šķirošanas konteinerā, kā arī, vismaz piecām privātmājām vienojoties par konkrētu vietu, bez maksas novietot šķirošanas konteineru savā apkaimē – par šādu lēmumu iedzīvotājiem ir jāinformē "Tīrīga".

"Projektā plānotais šķirošanas konteineru skaits vairākkārt pārsniedz šobrīd iedzīvotājiem pieejamo. Viens šķirošanas konteiners uz piecām privātmājām saskaņā ar mūsu pieredzi pilnībā nodrošina ērtu pieejamību konteineram šo māju iedzīvotājiem. Vēlos uzsvērt, ka šie konteineri un to izvešana – gan pie daudzdzīvokļu mājām, gan privātmāju rajonos – viens uz vismaz piecām mājām – būs bez maksas," saka Levics.

Vienīgais izņēmums ir, ja privātmājas īpašnieks vēlas tieši sev ekskluzīvi un individuāli lietojamu šķirojamo konteineru savas privātmājas teritorijā – tad tas ir par papildu samaksu, saskaņā ar cenrādi, bet tā ir pilnīgi brīva izvēle un jautājums – vai tas ir nepieciešams, ņemot vērā, ka pilsētā būs 2500 šķiroto atkritumu punkti; vienojoties ar kaimiņiem, iespējams tikt pie bezmaksas konteinera, skaidro Levics.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !