Foto: LETA

Rīgas domes pozīcijai un opozīcijai kopīgi nobalsojot par, deputāti pieņēmuši lēmumu veikt auditu jeb ārējo neatkarīgo izvērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās un aģentūrās. No domes sēdē klātesošajiem 45 deputātiem par lēmumu nobalsoja 44. Saskaņā ar domes lēmumu pirmais starpziņojums jāiesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim ne vēlāk kā nākamā gada 31. janvārī.

Īpašas debates par šo jautājumu domes sēdē trešdien neizvērtās, tikai "Vienotības" frakcijas līderis Vilnis Ķirsis pauda gandarījumu, ka opozīcijai izdevies piespiest domē ilgus gadus valdījušo koalīciju pieņemt šo lēmumu.

Domes lēmumā paredzēts veikt Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", SIA "Rīgas ūdens", SIA "Rīgas meži", AS "Rīgas Centrāltirgus", SIA "Rīgas nami", SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs", SIA "Rīgas serviss", SIA "Rīgas 1.slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Rīgas 2.slimnīca", SIA "Rīgas veselības centrs" – un publiski privātās kapitālsabiedrības SIA "Getliņi EKO"(Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 97,70425% kapitāla daļu) ārējo neatkarīgo darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējumu.

Tāpat lēmumā ierosināts veikt ārējo neatkarīgo Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas enerģētikas aģentūra" un "Rīgas gaisma" pārbaudi, izvērtējot publisko resursu izmantošanas efektivitāti no pašvaldības funkcijām izrietošu uzdevumu realizācijas nodrošināšanai, kā arī kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai, projektu, tajā skaitā starptautisku, un programmu īstenošanai.

Kapitālsabiedrību izvērtējums tiks veikts par periodu no 2017. gada līdz izvērtējuma veikšanas brīdim.

Pirmajā posmā tiks veikta neatkarīga uzņēmējdarbības pārbaude, tajā skaitā kapitālsabiedrības darbības pamatprincipu izvērtējums un finanšu analīze, un korporatīvās pārvaldības, iekšējās kontroles un izvēlētu darījumu pārbaude, tajā skaitā pamatdarbības informācijas izpēte un vispārīgs izvērtējums, kapitālsabiedrības lietderības, korporatīvās pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un krāpšanas riska novēršanai izvērtējums, augsta riska jomu identifikācija.

Savukārt otrajā posmā, ņemot vērā pirmajā posmā identificētos riskus, tiek veikts atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējums,identificēto risku padziļināta izpēte darījumu un transakciju līmenī, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam novērtējums, analizējot līdzdalības pamatotību un lietderību katram no kapitālsabiedrības darbības veidiem, ņemot vērā Konkurences likumā ietverto regulējumu, nosakot, vai esošais ir tiesiski pamatots un visefektīvākais risinājums, un kāda ir kapitālsabiedrības darbības ietekme uz brīvu un vienlīdzīgu uzņēmējdarbības vidi un konkurenci, ja nepieciešams, veicot tirgus izpēti, identificējot iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus.

Dome lēmusi, ka starpziņojums par pirmajā posmā konstatēto, norādot izvērtētās jomas, gūtos secinājumus un identificētos riskus, kam nepieciešama padziļināta izpēte jeb otrais posms, jāiesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. janvārim.

Visaptverošs izvērtējuma ziņojums ar secinājumiem, identificētajiem riskiem un rekomendācijām, tai skaitā vislabākās prakses piemēriem no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un nacionālajām vadlīnijām, jāiesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1. maijam.

Dome arī lēmusi, ka papildus šiem ziņojumiem tiks sagatavots arī ziņojuma kopsavilkums, kas aptver plašam lietotāju lokam pieejamu informāciju par pārbaudes rezultātā gūtajiem secinājumiem un kļūst publiski pieejams pēc ziņojuma izskatīšanas kapitālsabiedrības dalībnieku/akcionāru sapulcē.

Domes lēmums nosaka arī izvērtējuma pakalpojuma sniedzējam nepieciešamās kvalifikācijas prasības - pieredze līdzvērtīgu izvērtējumu veikšanā valsts vai pašvaldības iestādē, publiskas personas kapitālsabiedrībā Latvijā un ārvalstīs pēdējo trīs gadu laikā; komanda, kura sastāv no vismaz viena zvērināta revidenta ar ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kvalifikāciju, starptautiski atzīta iekšējā auditora ar CIA (Certified Internal Auditor) sertifikātu un pieredzi līdzīga lieluma un nozares kapitālsabiedrību auditos/revīzijās, konkurences tiesību speciālista, nodokļu konsultanta, finanšu analītiķa, jurista, iekšējās kontroles sistēmu speciālista un citiem izvērtējuma veikšanai nepieciešamajiem speciālistiem.

Pakalpojuma sniedzējs nevar būt bijis kapitālsabiedrības izvērtējamā perioda gada pārskatu revidents.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!