Fоtо: F64
Plānots, ka sešus kalendāra mēnešus pēc ilgtermiņa vīzas saņemšanas Ukrainas civiliedzīvotāji sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Latvijā varēs saņemt bez materiālās situācijas izvērtēšanas, pavēstīja Labklājības ministrijas (LM) Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš.

Minētais priekšlikums izteikts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumprojektā, kuru valdība otrdien, 1. martā, lēma nodot izskatīšanai Saeimā. Tā mērķis ir atbalsta sniegšana Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā saistībā ar Krievijas izraisīto bruņoto konfliktu, kā arī vispārēja atbalsta sniegšana Ukrainas sabiedrībai. Šajā likumprojektā paredzētais atbalsts tiks sniegts šī bruņotā konflikta norises laikā.

Jau vēstīts, ka likumprojekts paredz, ka sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija pieņem Ukrainas civiliedzīvotāju pieteikumus par nepieciešamo saņemamo atbalstu, tai skaitā, par izmitināšanas, uztura, pirmās nepieciešamības preču, veselības aprūpes pakalpojumu, bērnu izglītības nodrošināšanas vajadzību, un informē pašvaldības sociālo dienestu par nepieciešamību nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Attiecīgi pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas izmitināšanas vietas vai dzīvesvietas mājsaimniecībā Ukrainas civiliedzīvotājiem būs iespēja saņemt garantētā minimālā ienākuma pabalstu, pabalstu krīzes situācijā un citu materiālu atbalstu vai sociālos pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām vajadzībām.

Kā informēja Zariņš, likumprojektā noteikts, ka sešus kalendāra mēnešus pēc ilgtermiņa vīzas saņemšanas Ukrainas civiliedzīvotāji sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību varēs saņemt bez materiālās situācijas izvērtēšanas. Tādējādi Ukrainas civiliedzīvotājiem varēs tikt izmaksāts garantētā minimālā ienākuma pabalsts 109 eiro apmērā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro apmērā pārējām personām mājsaimniecībā, kā arī pabalsts krīzes situācijā.

Pēc primārā atbalsta jeb izmitināšanas un ēdināšanas līdz 90 dienām Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, būs tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmā. Tas nozīmē, ka viena persona trīs mēnešos varēs saņemt divas pārtikas pakas, vienu higiēnas un saimniecības preču paku, divas papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no septiņiem līdz 24 mēnešiem, kā arī vienu papildu higiēnas preču paka, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz diviem gadiem.

Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem varēs saņemt mācību piederumu paku.

LM valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa norāda, ka pašlaik nav iespējams veikt precīzus aprēķinus par nepieciešamo finansējumu sociālās palīdzības sniegšanā, jo nav iespējams prognozēt Ukrainas iedzīvotāju skaitu, kuriem būs nepieciešami attiecīgie pakalpojumi un pakalpojumu precīzs apjoms.

Viņa skaidroja, ka saskaņā ar likumprojekta anotāciju sociālajai palīdzībai indikatīvi nepieciešamais finansējums sešiem mēnešiem ir 6 135 000 eiro - garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai 3 885 000 eiro apmērā un pabalsts krīzes situācijā 1 050 000 eiro apmērā, kā arī pašvaldības pašas varēs piešķirt pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai.

Likumprojekts paredz, ka valsts Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošina arī citu sociālo atbalstu. Celmiņa atzīmē, ka te var rasties dažādas likuma izstrādes brīdī neidentificētas lietas, taču jau zināms, ka būs izdevumi saistībā ar atlīdzību ārkārtas aizbildņiem un uzturnaudu par bērniem, kuri būs ieradušies bez likumiskajiem pārstāvjiem.

Likumprojektā ietverto pasākumu īstenošanu paredzēts finansēt no budžeta finansētajām institūcijām iedalītajiem valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, ko sedz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai
.
Vienlaikus LM informēja, ka sociālās drošības jomā ir spēkā starpvalstu līgums "Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā", kas attiecas uz vairākām sociālās drošības jomām un aptver vairākus sociālos riskus, tai skaitā pensijas un pabalstus ģimenēm ar bērniem.

Saskaņā ar līguma noteikumiem ģimenēm ar bērniem laikā, kurā viņiem ir izsniegtas ilgtermiņa vīzas un kurā viņi uzturas Latvijā, būs tiesības saņemt, piemēram, ģimenes valsts pabalstu, ievērojot Valsts sociālo pabalstu likuma tiesību normas.

Jau vēstīts, ka Krievija ceturtdien, 24. februārī, iebruka Ukrainā, savukārt Baltkrievijas armija Ukrainas teritorijā iegāja 1. martā.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !