Фото: F64

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) lūdz Saeimas deputātus neatbalstīt likumprojektu par atklātu konkursu noteikšanu uz visiem pašvaldību iestāžu darbinieku amatiem, jo tas attiektos arī uz visām vakancēm izglītības iestādēs, liecina informācija LIZDA mājaslapā.

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 16. marta sēdē uz otro lasījumu Saeimā virzīja likumprojektu "Pašvaldību likums", kur iekļauta norma, kas uzliek pienākumu visām pašvaldības iestādēm, tajā skaitā izglītības iestādēm, kandidātu atlasē uz amatiem sludināt atklātu konkursu.

Tomēr LIZDA biedri vērš uzmanību uz resursu trūkumu atklātu konkursu organizēšanai izglītības iestādēs, kā arī nelietderīgu esošo darbinieku darba laika patēriņu birokrātisku un formālu darbību izpildei.

Kā skaidro LIZDA, atklāts konkurss nav vienkārši darba sludinājuma publicēšana, tas ir rīkojums pēc noteiktām prasībām, kas nozīmētu papildu pienākumus jau esošajiem darbiniekiem.

Iespējams, iestāžu vadītāju vai zemāka līmeņa vadītāju amatos darbinieki nemainās bieži un šos konkursus organizē pašvaldība, kurai ir pietiekams administratīvā personāla resurss, bet skolotāju, sociālo darbinieku, kā arī fiziskā darba strādnieku, kā apkopēju vai sētnieku meklēšana ir biežāka, kas attiecīgi būtiski apgrūtina izglītības iestāžu darbinieku tiešo darba pienākumu kvalitatīvu izpildi, norāda LIZDA.

Šobrīd gan valsts iestādēm, gan pašvaldībām ir iespēja pašām noteikt, kādā veidā tiek veikta darbinieku atlase, kas nozīmē, ka atklātu konkursu rīkošana ir atļauta, bet nav obligāta.

Gan valsts, gan pašvaldības iestādes darbojas pēc Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem principiem, un arī ar citiem normatīvajiem aktiem noteiktajām prasībām vajadzētu būt līdzvērtīgām, bet, pieņemot šo normu, pret pašvaldībām bez pamatota iemesla tiek piemēroti atšķirīgi nosacījumi nekā pret valsts iestādēm, uzskata LIZDA.

Arodbiedrība rosina risināt situāciju līdzvērtīgi visā valsts pārvaldē, nosakot amatu loku, uz kuriem būtu attiecināma atklātā konkursa rīkošana.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !