Foto: Shutterstock
Ceturto valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 2023. gada ziemas sesijā nokārtojuši 39 studenti jeb 28% no studējošajiem, kas kārtoja eksāmenu, portāls "Delfi" uzzināja Tieslietu ministrijā.

Šāda aina parādās atbilstoši valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena sekretariāta sniegtajam ziņojumam par 2023. gada ziemas sesijas eksāmena rezultātiem, ievērojot apelāciju izskatīšanas rezultātus.

Kopumā ziema sesijas valsts vienoto jurista eksāmenu kārtoja 139 studenti no piecām augstskolām, lielākajai daļai studējošo (108) eksāmenu kārtojot atkārtoti. Eksāmenu kopumā nav nokārtojuši 100 studējošie. No tiem, viena joma būs jākārto atkārtoti 28 studentiem (pirms apelāciju izskatīšanas – 29), divas jomas – 18 studentiem (apelāciju izskatīšanas rezultātā skaits nav mainīts), viss eksāmens – 54 studentiem (pirms apelāciju izskatīšanas – 56).

Kā liecina ziņojumā ietvertā informācija, apelāciju izskatīšanas rezultātā eksāmenu nokārtojušo skaits palielinājies par trīs studējošajiem jeb 2,1%. 52 studenti no 103 studējošajiem šī gada februārī iesniedza apelācijas par eksāmena rezultātiem. Kopā apstrīdēti 109 vērtējumi (visvairāk (32) – Tiesību teorijas, tiesību filozofijas un Latvijas tiesību vēstures jomā; vismazāk (11) – krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jomā).

Vislabākās sekmes eksāmenā bija Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību jomā, kuru sekmīgi nokārtoja 60 studējošie (pirms apelāciju izskatīšanas – 59). Savukārt vislielākās grūtības studentiem sagādāja Tiesību teorijas, tiesību filozofijas un Latvijas tiesību vēstures joma – šo jomu nokārtoja tikai 17 studējošie.

Kopš eksāmena ieviešanas eksāmenu ir kārtojuši 319 studējošie, no tiem sekmīgu vērtējumu ir ieguvuši 161 jeb 50,5 %, to skaitā 82 studējošie eksāmenu nokārtoja ar pirmo mēģinājumu un 79 – ar atkārtotu. Tādējādi vidēji eksāmenu ar pirmo mēģinājumu nokārto 25% studējošo.

Pirmo eksāmenu (2021. gada vasarā) nokārtoja 48 studējošie jeb 37%, otro eksāmenu (2022. gada ziemā) – 26 studējošie jeb 36%, to skaitā 24 studējošie eksāmenu kārtoja atkārtoti, trešo eksāmenu (2022. gada vasarā) – 48 studējošie jeb 27%, to skaitā 16 studējošie – ar atkārtotu mēģinājumu un ceturtajā eksāmenā (2023. gada ziemā) – 39 studējošie jeb 28%, visi – ar atkārtotu mēģinājumu.

Lēmēji apmierināti

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja Laila Medina norādījusi, ka fakti atspoguļo jau četru eksāmenu rezultātus, un tas dod iespēju pietiekami objektīvi izvērtēt situāciju juridiskās izglītības jomā. "Aicinu visus – Tieslietu ministriju, eksāmena komisijas locekļus, augstskolu pasniedzējus un studentus – izsvērt apkopotos skaitļus un izdarīt atbilstošus secinājumus par to kā pilnveidot gan zināšanu apguves, gan eksaminācijas procesu ar vienu mērķi, proti, nodrošināt kvalitatīvu juristu sagatavošanu," citēta Medina.

Savukārt Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs uzsver, ka eksāmena rezultāti norāda uz nepieciešamību īstenot straujas pārmaiņas juridiskās izglītības kvalitātē un šis uzdevums jāīsteno augstskolām. "Ņemot vērā, ka šobrīd jau ir noritējuši četri valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, Tieslietu ministrija, izmantojot iepriekšējo eksāmenu norisē gūto pieredzi un apzinātās problēmas, šobrīd strādā pie eksāmena norisi regulējošo Ministru kabineta noteikumu pilnveides, piemēram, paredzot ilgāku laiku eksāmena teorētiskās daļas kārtošanai, paredzot eksāmena atkārtotās kārtošanas biežuma ierobežojumu, nosakot vienotus punktu piešķiršanas kritērijus, precizējot eksāmena teorētiskās daļas anotācijas tvērumu," norāda Papsujevičs.

Nākamais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens notiks 2023. gada vasarā.

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens ieviests 2021. gadā vasarā un tā ieviešanas mērķis ir ilgtermiņā paaugstināt juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!