Teksts: Sabīne Košeļeva

Foto: "Shutterstock"

Vertikālā karjeras izaugsme pret horizontālo
Kurš kuru un kāpēc?
Uz karjeras izaugsmi ierasti skatāmies kā uz augšupejošu procesu, kas tendēts uz paaugstinājumu, mērķtiecīgi gūstot padziļinātas zināšanas un audzējot atbildības apjomu. Taču tas nebūt nav vienīgais veids, kā celt savu kvalifikāciju un vairot vērtību darba tirgū – pēdējos gados arvien izplatītāka kļūst horizontālā karjeras izaugsme, kas ļauj tvert plašāk un nepaģērē obligātu atbildības uzņemšanos par citu cilvēku darbu, kā tas notiek, ja "uzdienējies" par vadītāju.

Vertikālā karjeras izaugsme
Šis profesionālās izaugsmes modelis ir pirmais, kas lielākajai daļai nāk prātā, kad runājam par karjeras izaugsmi, proti, kāpiens no zemākas pozīcijas uz hierarhijā augstāku. Lielākoties tas nozīmē, ka virzība pa karjeras kāpnēm notiek viena konkrēta uzņēmuma ietvaros un kādā noteiktā nozarē. Un – jo lielāka izaugsme, jo lielāks atalgojums, kā arī pienākumu apjoms un atbildības līmenis.
Vertikālās karjeras izaugsmes priekšrocības:
 • Iespēja risināt arvien sarežģītākus uzdevumus un lielākus izaicinājumus;
 • Kāpināt savas līdera spējas un vadīt arvien lielāku cilvēku skaitu;
 • Pieņemt lēmumus ne tikai par savu darbu, bet par uzņēmumu;
 • Reprezentēt savu nodaļu vai pat uzņēmumu;
 • Lielāks atalgojums;
 • Lieliski piemērots scenārijs ekstravertām personībām.
Vertikālās karjeras izaugsmes trūkumi:
 • Atbildības slogs ir tik liels, ka darbinieks riskē izdegt;
 • Darba vienmēr ir vairāk nekā laika;
 • Darbs var paņemt arī daļu brīvā laika, ko veltīt ģimenei un hobijiem;
 • Lai tiktu pie kārotā amata, var nākties pieņemt grūtus lēmumus un izdarīt nepatīkamus kompromisus, piemēram, pazemināt amatā kādu kolēģi;
 • Augsts amats nozīmē lielākoties strādāšanu vienatnē;
 • Izaugsme nav bezgalīga.
Horizontālā karjeras izaugsme
Šis karjeras attīstības modelis paredz darbinieka zināšanu, prasmju un atbildības audzēšanu vienas nodaļas ietvaros. Citiem vārdiem – pēc iespējas plašāk un dziļāk aptvert visu lauku, nevis tikai kādu vienu konkrētu aspektu, laika gaitā kļūstot par kaut ko līdzīgu universālam kareivim. Tiesa, tas nebūt nenozīmē visdarīšanu, bet gan darīšanu ar lielāku pievienoto vērtību.
Horizontālās karjeras izaugsmes priekšrocības:
 • Iespēja kļūt par neaizvietojamu darbinieku, ko noteikti neviens uzņēmums nevēlas pazaudēt;
 • Nebeidzamas izaugsmes iespējas, paralēli nododot savas zināšanas un prasmes citiem cilvēkiem;
 • Mazāka atbildība par citiem, lielāka atbildība pašam par sevi;
 • Nav griestu – nemitīgi var tiekties pēc arvien jauniem apvāršņiem;
 • Ideāla introvertiem cilvēkiem;
 • Nav jākonkurē ar citiem par konkrētu amata pozīciju;
 • Lielāka rīcības brīvība nekā esot ļoti noteiktā amata pozīcijā.
Horizontālās karjeras izaugsmes trūkumi:
 • Darbinieka spējas un pienākumi aug, bet atalgojums ne vienmēr;
 • Vieglāk īstenojama lielākos uzņēmumos;
 • Nav uz mērķi orientēta.
Horizontālā karjeras izaugsme ir lieliska iespēja cilvēkiem, kuri nevēlas visu savu laiku un enerģiju veltīt tikai un vienīgi darbam, tomēr nevēlas arī stagnēt, vēlas pašrealizēties un būt kvalitatīvā mainībā. Tas ir lietderīgs variants, lai būtu nemitīgā kustībā un attīstībā bez liela ārēja spiediena vai atbildības par citiem. Turklāt tā var būt arī sava veida iesildīšanās vertikālajai izaugsmei, lai pārliecinātos, ka šis nudien ir īstais, par kuru es vēlos cīnīties ar zobiem un nagiem. Un neviens nav teicis, ka mūsdienās nav iespējams abus karjeras izaugsmes veidus apvienot!

Darbinieka attieksme ir svarīgs faktors, jo jebkuras prasmes var iemācīties, bet tieši iniciatīva un aktīva iesaiste paver iespējas tikt pamanītam un augt.

Inga Šeninga
“Maxima Latvija” personāla direktore
"Maxima" pieredze

Mūsdienu mainīgajā pasaulē ir viena nemainīga vērtība – profesionāli un zinoši darbinieki un kolēģi. “Maxima Latvija” ir viens no lielākajiem darba devējiem valstī, kas nodarbina teju 7000 darbiniekus 240 dažādās profesijās visā Latvijā. Droši varam teikt, ka darbinieki patiešām ir mūsu lielākā vērtība, tādēļ nešaubīgi rūpes par darbinieku labsajūtu un izaugsmi ir viena no mūsu prioritātēm.


“Maxima Latvija” ir ļoti atvērta vide darbiniekiem, kuri ir gatavi pieņemt izaicinājumus un arī augt uzņēmuma ietvaros. Tā, piemēram, gada laikā vairāk kā 800 darbinieki uzņēmumā pēc savas vai vadītāja iniciatīvas pārkvalificējas uz kādu citu amatu un turpina karjeru ar jaunu motivāciju. Tāpat uzņēmumā šogad pirmo reizi īstenots projekts “Izrāviena komanda”, kas ļāva 7 kolēģiem no visa uzņēmuma 6 mēnešu garumā būt vadības ēnām, mācīties, gūt pieredzi un īstenot kādu kopīgu, uzņēmumam svarīgu projektu, par to saņemot arī stipendiju.


Ja runājam par izaugsmi – pirmais, kas nāk prātā ir vertikālā izaugsme, taču tai ne vienmēr ir jākāpj pa kāpnēm. Lielisku izaugsmi var piedzīvot, arī atverot blakus durvis un izmēģinot spēkus citā nozarē, profesijā vai citā departamentā. Tā ir liela pievienotā vērtība gan uzņēmumam, gan pašam darbiniekam – uzņemties jaunus pienākumus līdzvērtīgā amatā, bet citā jomā. Tas paver vēl plašākas iespējas darbiniekam nākotnē, jo galvenais ieguvums ir uzņēmuma darbības procesu izpratne un pārzināšana. “Maxima Latvija” kolēģu pulkā ir neskaitāmi veiksmes stāsti, kā no pārdevēja veikalā var kļūt par kolēģi birojā vai no kasiera par veikala direktoru. Tāpat ir kolēģi, kas savu izaugsmes stāstu ir sākuši, tieši nomainot jomu – no tirdzniecības pārejot uz mārketingu vai no kvalitātes departamenta uz pārtikas ražošanas jomu.


Veiksmes atslēga izaugsmei? Pozitīva attieksme un vēlme sevi pierādīt. Viens no “Maxima Latvija” darbības principiem ir “Sāc, pirms esi gatavs”, un tieši tas nostrādā, kad ir jāpieņem jauni izaicinājumi un jāizkāpj no komforta zonas, lai dotos pretī karjeras izaugsmei. Lai kurā jomā darbinieks strādātu, vienmēr ir iespēja izdarīt pussolīti vairāk, nekā no viņa tiek sagaidīts. Viss ir atkarīgs, vai darbinieks pats to grib. Darbinieka attieksme ir svarīgs faktors, jo jebkuras prasmes var iemācīties, bet tieši iniciatīva un aktīva iesaiste paver iespējas tikt pamanītam un augt.

Talantiem vairs nav saistoša tikai paaugstināšana amatā vai virzīšanās pa karjeras kāpnēm. Tai papildus ir nācis klāt jauns mērķis – paplašināt savu redzesloku un iegūt jaunas, vēl nebijušas zināšanas.

Jolanta Dreiblate
"Tietoevry in Latvia" personāla vadītāja
"Tietoevry" PIEREDZE

Kādus profesionālos panākumus mēs katrs vēlamies sasniegt tuvākā un tālākā nākotnē? Apstāsimies, lai mirkli padomātu par sevi. Vai mūsu uzmanību piesaista nākamais karjeras pakāpiens? Vai saskatām neizmantotu potenciālu?


No jaunākā speciālista līdz vecākajam speciālistam, no asistenta līdz vadības pozīcijai – klasiski un ierasti scenāriji korporatīvajā kultūrā. Vertikālā karjeras izaugsme koncentrējas uz prestižiem amata nosaukumiem ar pievilcīgiem ienākumiem. Tas ir process, kurā notiek nepārtraukta virzība, lai nokļūtu iespējami augstākā pozīcijā par esošo. Skan patiesi. Lineārais vektors palīdz salīdzinoši efektīvi iekarot jaunas virsotnes, tajā pašā laikā pastāv risks vienveidīgai attīstībai.


Laiks pārmaiņām


Darbinieku prasības attiecībā uz profesionālo izaugsmi ievērojami mainās. Talantiem vairs nav saistoša tikai paaugstināšana amatā vai virzīšanās pa karjeras kāpnēm. Tai papildus ir nācis klāt jauns mērķis – paplašināt savu redzesloku un iegūt jaunas, vēl nebijušas zināšanas. Tādēļ uzņēmumi pakāpeniski pāriet no tradicionālā koncepta, kas ir balstīts uz hierarhiju, uz horizontālo attīstības modeli. Tas nozīmē daudzpusīgas prasmes, pārkvalifikāciju, kam tādi progresīvi uzņēmumi kā “Tietoevry” atvēl ievērojamas investīcijas. Mēs uzskatām, ka horizontālā izaugsme sniedz lielāku vērtību darba tirgū un, visticamāk, ar jaunu vilni satricinās korporatīvo kultūru.


Pārmaiņām uz labu


Horizontālā virzība un attīstība organizācijā rada lielāku ieskatu dažādu departamentu, komandu ikdienas darbā un gūtajā pieredzē. Jaunu kolēģu satikšanu, dažādu lomu praktizēšanu un padziļinātu izpratni par uzņēmumu, nozari un nepieciešamajām kompetencēm. Konkrētā attīstība ir pilnvērtīga ne vien profesionālajā, bet arī personīgajā dzīvē, jo sniedz jaunus domāšanas veidus caur atšķirīgām perspektīvām un elastīgāku problēmu risināšanas pieeju. Patiesībā tā rada pienesumu abos virzienos – gan talantam, gan uzņēmumam. Piemērotākais koncepts ir atkarīgs no katra cilvēka un uzņēmuma kultūras.


Svarīgi ir apzināties, ka horizontālā un vertikālā izaugsme nav savstarpēji izslēdzamas. Gluži pretēji. Tās lieliski papildina viena otru. Profesionāļiem būs vieglāk identificēties ar uzņēmuma vērtībām un izjust savu piederību uzņēmumam, kas radīs iespējas izaugsmei kā vertikāli, tā horizontāli. “Tietoevry” ir par darbinieku paralēlu – vertikālu un horizontālu – attīstību pārmaiņām uz labu.

Horizontālā izaugsme ir izdevīga abām pusēm – darbiniekiem tas sniedz iespēju izmēģināt ko jaunu – savām prasmēm un interesēm piemērotāku, savukārt darba devējam tas palīdz risināt jautājumus, kas saistīti ar darbinieku iesaisti, pieredzi un apmierinātību, kā arī mazināt satraukumu par kvalificēta darbaspēka pieejamību.

Dace Straupmane
"SmartLynx Airlines" talantu piesaistes vadītāja
"smartlynx airlines" PIEREDZE

SmartLynx Airlines ir uz izaugsmi vērsts uzņēmums ne tikai vārdos, bet arī darbos. Saviem darbiniekiem piedāvājam iespējas augt uz visām debess pusēm – gan virzoties pa karjeras kāpnēm tradicionālajā veidā, iegūstot lielāku atbildību konkrētajā amatā, gan tā saucamo horizontālo karjeras attīstību. Proti, to redzam kā jebkuru darbinieka karjeras virzību, kas saistīta ar jaunu zināšanu un prasmju apguvi, piemēram, uzsākot darbu jaunā amatā, nereti pat citā departamentā. Horizontālā izaugsme ir izdevīga abām pusēm – darbiniekiem tas sniedz iespēju izmēģināt ko jaunu – savām prasmēm un interesēm piemērotāku, savukārt darba devējam tas palīdz risināt jautājumus, kas saistīti ar darbinieku iesaisti, pieredzi un apmierinātību, kā arī mazināt satraukumu par kvalificēta darbaspēka pieejamību.


Viens no veidiem, kā veicinām darbinieku izaugsmi uzņēmuma iekšienē, ir brīvo vakanču piedāvāšana mūsu esošajiem darbiniekiem, un tikai tad, ja visi darbinieki vēlas palikt tur, kuri ir, aicinām pieteikties kandidātus no malas. Turklāt mūsu nozares specifika ir tāda, ka daudzos amatos ir nepieciešama atbilstoša izglītība vai iepriekšējā pieredze aviācijā, kā rezultātā visa aviācijas nozare, bet jo izteikti Latvijā, piedzīvo kvalificētu darbinieku, piemēram, inženiertehnisko speciālistu, trūkumu. Lai mazinātu aviācijas speciālistu trūkumu darba tirgū, sadarbojamies ar vietējām universitātēm, palīdzot nodrošināt augstas kvalitātes izglītības programmas un prakses vietas topošajiem speciālistiem.


Mūsu apmācību iniciatīvas ļauj mācīties un augt uzņēmuma iekšienē. Piemēram, SmartLynx Talent Academy un SmartLynx Leaders Club ir vairāku mēnešu apmācības, kuru mērķis ir izaudzināt nākamos vadītājus. Savukārt biroja darbiniekiem, kuri vēlas izmēģināt darbu virs mākoņiem, piedāvājam bezmaksas apmācības, lai kļūtu par stjuartu. Pēc veiksmīgas kursu absolvēšanas darbinieks var strādāt gan birojā, gan pievienoties gaisa kuģa salona apkalpei lidojumos no Rīgas vai Tallinas. Vai no jebkuras vietas pasaulē, ja darba specifika un grafiks to atļauj.


Iekšējie veiksmes stāsti ir tiešām daudz. Piemēram, priecājamies par kolēģiem, kuri savu karjeru uzsākuši kā stjuarti, taču nosvērušies par labu darbam birojā, strādājot atbildīgos amatos dažādos departamentos. Netrūkst arī tādu, kuri pārmaiņu rezultātā šķērsojuši ne tikai savas nodaļas, bet arī valstu robežas, strādājot SmartLynx ārvalstu birojos. Arī liela daļa esošo departamentu vadītāju savu karjeru uzņēmumā sākuši zemākās pozīcijās, turklāt ambiciozākie darbinieki var tikt uzņemti uzņēmuma valdē. Piemēram, SmartLynx operatīvais vadītājs (COO) darbu kompānijā sāka kā lidojumu dispečers, un 10 gadu laikā uzkrātā pieredze un zināšanas aviācijā, kā arī prasme strādāt un vadīt starptautisku komandu, bija tās īpašības, kas viņam ļāva sasniegt jaunas virsotnes.


Bieži vien aicinām jaunos darbiniekus jau pieteikšanās procesā domāt par savu attīstības ceļu uzņēmuma iekšienē, vakancēs norādot iespējamo karjeras attīstības ceļu. Vienlaikus, neliedzam domāt ārpus rāmjiem un uzklausām ikvienu, kuram ir sajūta, ka savas zināšanas prasmīgāk varētu pielietot citā struktūrvienībā vai uzdevumā.