Teksts: Sabīne Košeļeva

Foto: "Shutterstock"

Praktikanti darba vietā
Nākamie darbinieki vai lieka laika tērēšana?
Par praktikantiem darba vietā viedokļi dalās līdzīgi kā par kolēģu saliedēšanās pasākumiem – vieniem tā šķiet lieka laika tērēšana, kas neatmaksājas, bet citiem – iespēja gan atslogot esošos darbiniekus un gūt jaunas perspektīvas, gan arīdzan trenēt iespējamo nākotnes darbinieku. Ja tiek ievēroti daži nosacījumi, lai prakse būtu strukturēta un tās pienākumi netiku pildīti tikai ķeksīša pēc, tā var būt vērtīgs ieguvums abām pusēm.
Praktikanta mērķis ir iegūt vērtīgu darba pieredzi sevis izvēlētajā nākotnes profesijā vai nozarē – lielākoties tas notiek jau studiju laikā pēdējos kursos, bet var arī praktizēties, piemēram, vasarā pēc augstskolas beigšanas. Prakse ir arī lielisks veids, kā saprast, vai izvēlētais karjeras lauciņš ir īstais, kā arī (jo sevišķi ekonomiski spiedīgākos apstākļos, kad uzņēmumi "apgriež" zemāka līmeņa vakances) iespēja universitāšu absolventiem izveidot pieklājīgu CV, lai pēcāk kandidētu jau uz sevis izvēlēto amatu.

Tomēr fakts, ka šie jaunie cilvēki jūsu uzņēmumā strādā bez atalgojuma, nenozīmē, ka nu ir iespēja viņiem "nogrūst" visus melnos darbiņus un izkalpināt ar profesiju nesaistītās nodarbēs – viņu prakses mērķis noteikti nav gatavot kafiju vai sagādāt pārējiem pusdienu sviestmaizes.

Jā, apmācīt praktikantu ir papildu laiks un darbs, jo pretēji jauna darbinieka pieņemšanai praktikantiem lielākoties nav absolūti nekādu profesionālu iemaņu un nereti viņiem tā ir pirmā saskarsme ar uzņēmuma struktūru un darba attiecībām. Taču labās ziņas ir tādas, ka savu prasmju un zināšanu trūkumu viņi nereti kompensē ar entuziasmu, vēlmi mācīties un būt noderīgiem!
Ieguvumi no praktikantu pieņemšanas un apmācīšanas
 • Jaunas perspektīvas 
  Darbs dzen darbu, tāpēc itin viegli ir ieslīgt rutīnā un nepamanīt kādas jaunas vēsmas, kas virmo profesionālajā gaisotnē. Savukārt jaunas vēsmas ir topošo profesionāļu lauciņš, kuri ir pilni ar svaigām zināšanām un jaunākajām tendencēm. Līdz ar to šāda jauna cilvēka iekļaušana savā darba kolektīvā var nākt par labu uzņēmuma "temperatūrai", jo tā ir iespēja palūkoties uz sevi no malas un, iespējams, ko uzlabot vai pamainīt, iesaka Eiropas darba mobilitātes portāls "Eures".
 • Esošo darbinieku atslogošana
  Papildu darba rokas un galvas allaž noder, vēl jo vairāk mazākos uzņēmumos un brīžos, kad darbu apjoms ir pārsteidzis nesagatavotus. Praktikantiem var uzticēt dažādus organizatoriskus vai manuālus darbus, kas uzņēmuma speciālistiem dotu iespēju nodarboties ar sarežģītākiem uzdevumiem. Taču – praktikants ir arī lielisks asistents, jo ir ieinteresēts mācīties un apgūt "īsto drēbi".
 • Trenē potenciālo darbinieku
  Praktikanta pieņemšana ir lieliska iespēja mērķtiecīgi sarūpēt sev darbinieku priekšdienām, iepazīstinot jauno profesionāli, pirmkārt, ar uzņēmuma vērtībām un kultūru, iepazīstinot ar darbiniekiem un apmācot viņu tieši tajās prasmēs, kādas uzņēmumam ir nepieciešamas. Un – ja simpātijas būs abpusējas – tiks nobruģēts drošs ceļš uz nākotnes sadarbību ilgtermiņā!
 • Uzņēmuma reklamēšana darba meklētāju vidū
  Ja praktikanta pieredze uzņēmumā būs pozitīva, par to uzzinās gan universitātes pasniedzēji, gan kursabiedri, līdz ar to tā ir lieliska iespēja veicināt sava uzņēmuma atpazīstamību un labo reputāciju potenciālo darba meklētāju vidū un sabiedrībā kopumā.
 • Veicināt savu darbinieku līderības prasmes
  Tā kā praktikantiem allaž ir nepieciešams darbu vadītājs un mentors, tad tā ir kolosāla iespēja nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu, sniedzot gan jaunas zināšanas un prasmes topošajam nozares darbiniekam, gan trenēt savus darbiniekus līderībā un cilvēkresursu pārvaldībā. Kas zina – iespējams, atklāsies jauni talanti un prasmes, kas citādāk būtu snauduši vēl ilgi.
Soli pa solim – kā ievadīt praktikantu darba dzīvē

 • Iepazīstini ar uzņēmumu – kas, kur, kad, cik daudz un kāpēc;
 • Paskaidro uzņēmuma vīziju, misiju un kultūru;
 • Iepazīstini ar biroja vidi – lai praktikants zina, kur atrodas kafijas aparāts, bet kur sēž priekšniecība. Parādi arī citas nodaļas – tas palīdzēs saprast uzņēmuma apmērus un struktūru;
 • Iepazīstini ar iekšējās kārtības noteikumiem. Ja uzņēmumam ir kādi specifiski drošības vai konfidencialitātes noteikumi, tie jāizskaidro;
 • Iepazīstini ar komunikācijas kultūru, proti, kā, ar ko un kādos kanālos uzņēmuma darbinieki ikdienā komunicē.
Foto: "Shutterstock"
Ko darīt, lai prakse būtu jēgpilna
 • Izvirzīt mērķus
  Uzsākot praksi, topošajam profesionālim, lai prakses laiks tiktu pavadīts maksimāli jēgpilni, ar uzņēmuma palīdzību vajadzētu izvirzīt divus mērķus. Pirmais ir īstermiņa, proti, ko praktikants vēlas sasniegt konkrētā prakses termiņa laikā. Izrunājiet praktikanta vēlmes, lai saprastu, vai un kā tās ir iespējams īstenot jūsu uzņēmumā, kā arī – lai salāgotu tās ar jūsu uzņēmuma vajadzībām. Otrais mērķis ir ilgtermiņa, proti, praktikanta karjeras mērķi. Uz šo jautājumu ne viens, ne otrs nespēs atbildēt uzreiz, bet tas ir jāpatur prātā, pildot un arī novērtējot prakses uzdevumus. Kopā ar praktikantu izstrādājiet reālistiskus mērķus, uz kuriem abi kopā virzīties. Prakses beigās varēsiet novērtēt, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi tas izdevies, un varbūt nākotnē pēc gūtās pieredzes ir jāizvirza jau citi mērķi.
 • Novērtēt praktikanta prasmes
  Iztaujā par iepriekšējo pieredzi, prasmēm un zināšanām. Ja praktikantam nav pieredzes darba tirgū, varbūt viņš/viņa darbojas studentu pašpārvaldē, strādā brīvprātīgo darbu, raksta universitātes mājaslapai tekstus vai palīdz IT nodaļai, kā arī iztaujā par studiju praktiskajiem darbiem – tas viss var palīdzēt apjaust praktikanta bagāžu un izlemt, kā produktīvāk viņu nodarbināt.
 • Nodrošināt izaugsmes iespējas
  Neatkarīgi no praktikanta iepriekšējās pieredzes un zināšanām, svarīgi, lai no praktizēšanās jūsu uzņēmumā praktikants aizietu ar jaunu pieredzi un zināšanām, tāpēc izvirziet kopīgus uzdevumus, kas attīstīs ne vien praktikanta profesionālās iemaņas, bet arī trenēs ieiešanai darba tirgū kopumā – "soft skills", plānošana, stresa menedžments utt.
 • Sadaliet pienākumus pa dienām
  Neuzgāziet praktikantam uz galvas uzreiz darbus, kas jāizdara mēneša laikā, bet gan sadaliet tos pa mazākām "porcijām" un atbalstiet praktikantu to veikšanā. Praktikants var nobīties no lielā apjoma, jo atrodas svešā vidē un ir jādara kas absolūti nebijis, tāpēc slodzi audzējat pakāpeniski, pārliecinoties, ka viss norit nesāpīgi.
 • Apgādājiet ar darbam nepieciešamo
  Lai praktikants justos gaidīts un varētu pilnvērtīgi veikt savus prakses uzdevumus un pienākumus, nodrošiniet viņu ar visu darbam nepieciešamo – sākot ar datoru un beidzot ar pildspalvu un piezīmju bloknotu. Vēlams arī ierādīt savu darba staciju, lai ik reizi ierodoties birojā, nebūtu apmulsuma par to, kur nu šodien sēdēt.
 • Sniedziet atgriezenisko saiti
  Jauniem cilvēkiem jo īpaši ir svarīga atgriezeniskā saite un novērtējums par padarīto, lai saprastu, vai virzās pareizajā virzienā un apjaustu savas stiprās puses. Esiet godīgi un norādiet arī uz kļūdām, taču sniedziet padomu, kā rīkoties būtu labāk. Izvaicājiet par sarežģījumiem, atbalstiet un iedrošiniet, ja tas nepieciešams, lai praktikants zina, ka nav atstāts viens pats. Atgriezenisko saiti sniedziet arī prakses beigās – ne tikai formāli aizpildot prakses dokumentāciju, bet izrunājot sniegumu un sniedzot padomus priekšdienām.
Kas ne mazāk būtiski, lai praktikants uzņēmumā justos komfortabli – informējiet darbiniekus par viņa/viņas lomu un uzdevumiem, kā arī uzticiet darbiniekiem iesaistīties praktikanta mentoringā, daloties savā pieredzē un zināšanās par konkrēto profesiju vai nozari. Pat ja pēc prakses darba attiecības uzsāktas netiks, tiks gūtas iemaņas komandas darbā, kas jebkurā gadījumā būs ļoti svarīgas nākotnē, lai kur profesionālie ceļi jauno censoni arī aizvestu.

"Luminor" banka jau kopš saviem pirmsākumiem piedāvā prakses vietas jauniešiem visā Baltijā, turklāt prakses vietas ir apmaksātas. Kopumā praktikantus gaidām un uzņemam visa gada garumā, bet jau vairākus gadus tieši vasaras periodā piedāvājam īpašu prakses programmu. Prakse ikvienam jaunietim var sniegt ne tikai nozīmīgu pamatu un pirmo pieredzi turpmākajām darba gaitām, bet arī palīdz iegūt noderīgus kontaktus karjeras veidošanai nākotnē.

Inga Bratēna
"Luminor" Personāla un kultūras pārvaldes vadītāja Baltijā
"LUMINOR" pieredze

"Luminor" bankā jaunieši var izvēlēties savām profesionālajām interesēm un iemaņām piemērotāko pozīciju, jo ik gadu piedāvājam vairāk nekā 50 dažādas amata pozīcijas, lai ir iespēja darboties dažādās bankas struktūrvienībās un jomās, piemēram, IT, finanses, mārketings, klientu apkalpošana, komunikācija u. c. Tā kā bankā nodrošinām elastīgu darba vidi un iespēju strādāt attālināti, mums var pievienoties jaunieši ne tikai no galvaspilsētas, bet arī reģioniem.


Mēs ļoti novērtējam praktikantu atsaucību un sniegumu, pavadot laiku un strādājot dažādās bankas komandās. Kā liecina mūsu novērojumi, jaunieši, kuri piesakās praksē, parasti savā ikdienā ir sociāli aktīvi, iegulda daudz laika savā pašizaugsmē, kā arī viņiem ir teicamas angļu valodas zināšanas.


Mēs vēlamies, lai ikvienam ir iespēja pie mums augt un attīstīties, un tāpēc labprāt palīdzam jauniešiem sevi pilnveidot profesionāli darba dzīves pirmsākumos, desmit nedēļu garumā uzticot ļoti praktiskus pienākumus un maksimāli iesaistot viņus attiecīgo komandu ikdienā. Tāpat prakses laikā mūsu jaunajiem kolēģiem nodrošinām dažādas apmācības, seminārus, arī mentoringa sesijas, kad ir iespēja nostiprināt zināšanas arī par citām aktuālām tēmām, piemēram, ieguldīšanu, uzkrājumu veidošanu, līderību.


Kopš "Luminor" prakses programmas izveides vidēji 39% no mūsu praktikantiem Baltijā paliek pie mums strādāt vai pagarina savu praksi uz ilgāku laiku. Šogad arī novērojām rekordaugstu prakses pieteikumu skaitu – salīdzinājumā ar pagājušo gadu tas pieauga teju divas reizes. Liela daļa studentu ir no Rīgas ekonomikas augstskolas, Banku augstskolas, Rīgas Biznesa skolas un Latvijas Universitātes. Interesanti, ka liela interese par prakses iespējām bankā ir jauniešiem, kuri studē ārzemēs, bet vēlas gūt praktiskas iemaņas un darba pieredzi Latvijā. Jauniešiem ir iespēja piedalīties pārrobežu projektos un strādāt komandā ar kolēģiem no visas Baltijas, ko praktikanti ļoti novērtē jo īpaši, tā kā daudziem starptautiskā vide ir viens no svarīgiem priekšnoteikumiem, izvēloties nākotnes darba devēju.


Mēs "Luminor" ticam, ka darbam bankā nav jāatbilst stereotipam par stīvu vidi, tāpēc mēs iedrošinām idejas, ambīcijas un dinamiskumu. Arī jaunieši lauž šos stereotipus, katru gadu veidojot interesantus video par savu pieredzi bankā, kā arī izrādot vēlmi darboties finanšu vidē un redzot to kā perspektīvu un saistošu darba vietu.

Tādi uzņēmumi kā EIS, kas darbojās IT jomā, pēdējā laikā ir īpaši izjutuši ieguvumus no iespējas veidot prakses programmas. Šobrīd industrijā parādās tendence darba spēku trūkumam – vakanto amatu ir vairāk kā iespējamo kandidātu. Kā viens no risinājumiem IT jomas darba devējiem ir nodrošināt apmācības un sagatavot turpmākām darba gaitām jaunos talantus. Prakses vietu nodrošināšana dod iespēju cilvēkiem papildināt savu pieredzi, apgūstot praktiskas iemaņas un zināšanas, kā arī, sevi pierādot, var turpināt darbu uzņēmumā arī pēc prakses beigām.

Kristiāna Semikina
EMEA reģiona personāla atlases vadītāja
"EIS" pieredze

Kam pievērst uzmanību, lai prakse būtu veiksmīga?


Viens no stūrakmeņiem veiksmīgai praksei ir plānošana un skaidra apzināšanās, kādus mērķus uzņēmums vēlas sasniegt, nodrošinot prakses iespējas. Mums kā uzņēmumam ir īpaši svarīgi apsvērt ilgtermiņa attīstības iespējas, ko varēsim nodrošināt praktikantiem, prakses laiku noslēdzot.


Laba prakses vieta spēs nodrošināt pietiekoši daudz resursu un iespējas savam praktikantam, saprotot, ka sākuma posmā var tikt pavadīts daudz laika un enerģijas, uzreiz neredzot tūlītēju ieguvumu. Svarīgi atzīmēt, ka pietiekoši motivēts un mācīties gribošs jaunais talants ātri vien var nonākt līdz tādam līmenim, lai nestu pozitīvus rezultātus uzņēmumam. Darba devējam jāspēj būt pietiekoši elastīgam, jāuzticas un šīs iespējas jādod.


Uzņēmumam jāuzņemas atbildība par darbinieku karjeras izaugsmi un pozitīvu pieredzi, tāpēc mēs EIS ļoti nopietni izvērtējam katru praktikantu un savas iespējas apmācīt un attīstīt nākotnes talantus.


Ņemot vērā, ka strādājam globālās komandās, esam sapratuši, ka viena no panākumu atslēgām ir uzticēšanās un elastīgi darba apstākļi. Mūsu mentori dod iespējas jaunajiem talantiem sevi pierādīt un strādāt pietiekoši patstāvīgi, nodrošinot atbalstu, kad tas nepieciešams. Savukārt darba apstākļi ļauj darba vietu un darba laiku pielāgot tā, lai ērti būtu visiem kolēģiem un to būtu iespējams savienot ar mācībām.


Ļoti svarīgs aspekts ir arī nodrošināt aizraujošu apmācību procesu, pielāgotu tehnoloģisko vidi un saistošus darba pienākumus. Savās prakses programmās pēdējo gadu laikā Latvijā, Lietuvā, Īrijā, Ukrainā un citur esam spējuši nodrošināt tādus darba uzdevumus, lai tie atspoguļotu IT speciālista ikdienu visās izpausmēs – ņemot dalību IT projektu dzīves ciklā, sadarbojoties ar dažādiem speciālistiem kompānijā, kā arī ar klientu pārstāvjiem visā pasaulē.


Svarīgākā praktikanta prasme noteikti ir mācīties, nebaidīties kļūdīties, meklēt risinājumus pašam un tad jautāt atbalstu, no tā būs atkarīga gan prakses gaita, gan arī potenciāla iespēja turpināt savu karjeru uzņēmumā.


Vēl jāsaprot, ka praktikantam ir svarīgi arī atalgojuma izaugsmes un citu nodrošināto labumu aspekti. Lai arī standartā prakse ilgst trīs mēnešus, EIS uzņēmumā esam izstrādājuši 18 mēnešu programmu, kur katru ceturksni tiek pārskatīti praktikantu sasniegumi un attīstība, tam pielāgojot atalgojumu un citus bonusus, kā arī praktikantiem uzreiz pieejama daļa no darbinieku labuma groza.


Galvenā atziņa mūsu uzņēmumā pēc vairākām prakses sezonām ir tāda, ka prakses programmas ieguvumi noteikti ir lielāki nekā izaicinājumi. Šis ir lielisks laiks, lai pieņemtu izaicinājumu praktizēties IT jomā, jo darba tirgus piedāvā neskaitāmas iespējas! Prakses laiku noslēdzot, jaunu pieredzi un zināšanas ir ieguvuši ne tikai praktikanti, bet arī komandas, mentori un vadītāji. Sadarbības rezultātā uzņēmuma komanda ir ieguvusi jaunu perspektīvu, mentori ir attīstījuši savas vadības prasmes, kā arī, uzņēmums ir papildinājis savu komandu ar jauniem talantiem. Mēs ticam, ka spējam radīt abpusēji ieguvumiem bagātu pieredzi prakses laikā, un priecāsimies turpināt atbalstīt jauno profesionāļu karjeras izaugsmi EIS komandā!

A/S “Cēsu alus” jaunieši, kuriem nepieciešama darba prakse studiju ietvaros, ir būtisks jauno speciālistu piesaistes kanāls. Uzņēmumā ir izstrādāts praktikantu piesaistes un atlases nolikums, kura mērķis ir veicināt AS “Cēsu alus” darba devēja tēla veidošanu, kļūstot par TOP prakses vietas nodrošinātāju un pirmo izvēli jaunajiem ražošanas, loģistikas un citiem speciālistiem Vidzemes reģionā, nodrošinot ieguldījumu jauno profesionāļu izglītībā ilgtspējas kontekstā, kā arī veidojot nākotnes darbinieku piesaisti.


Ruta Pāvuliņa
A/S “Cēsu alus” Personāla nodaļas vadītāja
"Cēsu alus" pieredze

Regulāri realizējam gan klātienes, gan tiešsaistes atvērto durvju dienas uzņēmumā gan sadarbībā ar www.prakse.lv, gan pēc pašu iniciatīvas.


Četri mūsu dažādu nodaļu speciālisti ir izgājuši Pedagoģiskās kompetences kursus, lai varētu realizēt darba vidē balstīto mācību projektu. Šobrīd uzņēmumā tiek realizētas dažāda veida sadarbības jauno speciālistu piesaistei un nodarbināšanai. Šī gada pirmajā pusgadā esam nodrošinājuši prakses vietas jau 15 jauniešiem, no kuriem desmit jaunieši pie mums ir pateicoties Eiropas sociālā fonda finansētajai “Darba vidē balstītas mācības” programmai. Trīs no jauniešiem jau ir noslēguši sezonas darba līgumus, savukārt viens speciālists kļuva par uzņēmuma darbinieku uz darbinieka ilgstošas prombūtnes laiku, turpinot apgūt specialitāti maģistratūras programmā.


Šī gada pirmajos sešas mēnešos populārākās prakses ir bijušas:

 • administratīvajos darbos (grāmatvedība, jurists, personāla vadība, darba aizsardzība, IT, mārketings);
 • loģistikā (kravu kontrole, loģistikas speciālisti);
 • ražošanā (pārtikas tehnoloģijas, mehatroniķi).

Šobrīd četru preču izvietotāju vasaras prakses vakances ir izsludinātas caur Jauno speciālistu nodarbinātības programmu. Preču izvietotāji trīs mēnešus tirdzniecības veicinātājiem dosies līdzi viņu ikdienas gaitās, apgūstot tirdzniecības veicinātāja profesiju. Jāatzīmē, ka viens no pagājušā gada preču izvietotājiem šogad turpina darbu uzņēmumā kā tirdzniecības veicinātājs.


Būtiskākie veiksmes faktori praktikantu piesaistei un kvalitatīvai iesaistei ir:

 • praktikants ir gribēts un gaidīts konkrētajā nodaļā;
 • praktikantam ir reāls prakses vadītājs, kurš nodrošina praktikanta pilnvērtīgu iesaisti;
 • prakses vadītājs ir labprātīgi piekritis uzņemties prakses vadītāja pienākumus;
 • praktikantam ir noteikti konkrēti darba uzdevumi, kuri ir maksimāli pietuvināti prakses uzdevumiem;
 • abas puses ir abpusēji vienojušies par prakses realizācijas noteikumiem un abpusējiem ieguvumiem.

Lai nodrošinātu jēgpilnu un sekmīgu prakšu realizāciju uzņēmumā, ir svarīga vadītāju un darbinieku izpratne par šī procesa kvalitatīvas norises ieguvumiem un būtiskumu, tāpēc katrs praktikants pirms uzņemšanas praksē tiek izvērtēts kā potenciālais darbinieks. Veicot prakšu atlases intervijas, izvērtējam praktikanta motivāciju un patieso ieinteresētību gan tajā, ko studē, gan vēlmē apgūt reālu darbošanās pieredzi. Ņemot vērā uzņēmuma nozares specifiku praksēs, varam uzņemt jauniešus, kuri ir sasnieguši pilngadību. Šiem jauniešiem lielā mērā darba tirgus jau ir atvērts, tāpēc prakses ietvaros mūsu interese ir identificēt jaunieša potenciālu un viņa iespējamo karjeras virzību mūsu uzņēmumā, kā arī radīt viņos interesi gan par izvēlēto profesiju, gan darba iespējām mūsu uzņēmumā.


Mūsu uzņēmuma speciālisti regulāri tiek pieaicināti kā nozares eksperti jauno speciālistu mācību programmu izstrādēs, kā arī bakalaura darbu aizstāvēšanās. Noteikti varam lepoties ar mūsu darbinieku ekspertīzi dažādās jomās, ne tikai ražošanas un pārtikas tehnoloģijās.


A/S “Cēsu alus” nodrošina prakses vietas specialitātēs, kur studijas tiek apgūtas citos Latvijas reģionos. Šādos gadījumos piedāvājam arī gultas vietas kādā no mūsu dienesta dzīvokļiem. Piemēram, pagājušā gadā pie mums Pārtikas produktu ražošanas tehniķa praksē bija students no Rēzeknes tehnikuma, kuram prakses laikā tika nodrošināta uzturēšanās mūsu dienesta dzīvoklī, kā arī piešķīrām viņam dienesta velosipēdu.


Mēs varam lepoties ar to, ka esam ne tikai lielākā ražojošā ražotne Latvijā, bet esam arī moderni savās darba tehnoloģijās un iekārtās, kas arī ir piesaistošs elements gan studentiem, gan potenciālajiem darbiniekiem. 2021. gadā nodrošinājām "Stažēšanās pakalpojumu LLU akadēmiskajam personālam studiju virzienā Ražošana un pārstāde, ES projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 ietvaros".


Uzņēmums praksē uzņem ne tikai studējošus jauniešus, bet arī veicina esošo darbinieku tālāku izglītošanos, līdzfinansējot darbinieku studiju maksājumus, kā arī nodrošinot studiju prakšu realizāciju savās darba vietās. Nepārtraukta attīstība, uzlabojumu un mācīšanās kultūra ir neatņemama mūsu uzņēmuma sastāvdaļa un vērtība.


Jāatzīmē, ka mūsu alus tehnologs, tāpat dzērienu pildīšanas tehnoloģe, loģistikas speciālists, darba aizsardzības un vides speciāliste ir tikai daļa no darbiniekiem, kas savu pastāvīgā darbinieka karjeru izveidojuši, pateicoties studiju praksēm un sezonas darbam mūsu uzņēmumā. Aicinu iepazīties ar alus tehnologa Igo Švēdera karjeras stāstu mūsu uzņēmuma "YouTube" kanālā. Uzzināt vairāk par prakšu iespējām uzņēmumā varat mūsu mājas lapā.