DELFI piedāvā izvietot www.delfi.lv un rus.delfi.lv portālos komerciāla satura paziņojumus - preses relīzes, reklāmas rakstus, informāciju par uzņēmumu jaunumiem, tirdzniecības akcijām un to rezultātiem utml.
Informācija tiks publicēta DELFI portāla pirmajā lapā (virsraksts) un speciālā Nacionālo ziņu kategorijā “Reklāmraksti”. Pirmajā lapā ziņa būs pieejama 24 stundas no publicēšanas brīža, pilns paziņojuma teksts kategorijā tiks saglabāts neierobežoti ilgu laiku.

Katra raksta sākumā tiks norādīts informācijas avots un paziņojums lasītājiem, ka šī informācija ir apmaksāta. Informācija izvietošanai jāiesniedz elektroniskā formātā (Word dokuments), iespējama arī atsevišķu grafisko elementu pievienošana (GIF vai JPEG formāts).

Informācijas ievietošanas maksa:
www.delfi.lv - 50 Ls + PVN
rus.delfi.lv – 25 Ls + PVN

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!