“Ford Motor”, “Apple”, “Netscape”, “Sun Microsystems”, “Amazon.com”, “Body Shop” - iespējams šo kompāniju nemaz nebūtu, ja savulaik to dibinātāji nebūtu saņēmuši biznesa enģeļu atbalstu.
Kas un kāds ir biznesa eņģelis

Biznesa eņģeļi (business engels) galvenokārt ir privāti investori vai to grupas – uzņēmēji vai augstākā līmeņa vadītāji, kas sava iepriekšējā biznesa laikā ir uzkrājuši pietiekami lielu finansiālu kapitālu un tālāk daļu no brīvajiem līdzekļiem izmanto investēšanai viņuprāt perspektīvos jaunos uzņēmumos.

Diemžēl Latvijā par šo investīciju veidu, lietojot minēto terminu, reti kurš runā. Tomēr šis privāto investīciju veids pie mums arī pastāv, savādāk nebūtu iespējama daudzu labu ideju realizēšana mazos un vidējos uzņēmumos.

Atšķirībā no riska kapitāla fondiem, biznesa eņģeļi parasti iegulda līdzekļus tā saucamajā seed-stage (burtiski: sēklas stadijā) - uzņēmuma attīstības agrīnajā posmā, kad augstā riska dēļ citi investori, piemēram, bankas, kompānijas, pensiju fondi, apdrošināšanas kompānijas, neuzdrošinās riskēt.

Bez biznesa eņģeļu atbalsta šodien, iespējams, nebūtu tādu pazīstamu starptautisku kompāniju kā “Ford Motor”, “Apple”, “Netscape”, “Sun Microsystems”, “Amazon.com”, “Body Shop” un daudzu citu, kuras sāka darboties tikai ar labu ideju un ar privāto investoru palīdzību kļuva par līderiem savā nozarē.

Rietumos ar terminu biznesa eņģeļi apzīmē nu jau visai konkrētu sabiedrības slāni, kam piemīt tikai šai sociālajai grupai raksturīgas vērtības. Tie galvenokārt ir vīrieši, vecumā no 35-65 gadiem, ar plašiem biznesa kontaktiem un veiksmīgu līdzšinējo privāto biznesu. Pateicoties ieguldījumam daudzu jaunu augstvērtīgu ideju realizēšanā, tie ir kļuvuši par visai populāru sociālekonomiskās izpētes objektu, mēģinot izprast un skaidrot viņu motivāciju un rīcību.

Tā piemēram, viens no motīviem, kāpēc biznesa eņģeļi uzdrošinās ieguldīt jaunos vēl nepieredzējušos uzņēmumos visriskantākajā – agrīnajā attīstības stadijā, - ir biznesa azarts. Tas ir sava veida vaļasprieks, kas motivē biznesa eņģeļus meklēt jaunus, perspektīvus uzņēmumus ar innovatīvām idejām un, sniedzot finansiālu atbalstu un kompetentus padomus, ļaut idejai pārtapt par realitāti. Turklāt parasti viņi neaprobežojas ar investēšanu vienā uzņēmumā, bet gan vairākos vienlaicīgi.

ASV pašlaik ir ap 3 milj. biznesa eņģeļu, kas snieguši neatsveramu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt speciālisti novērtējuši, ka to ieguldījumu daudzums ir četras reizes vairāk nekā riska kapitāla fondiem. Kā liecina EBAN (European Business Angel Networks) statistika, tad ¼ veikto ieguldījumu atdeve pārsniedz 50%, savukāt trešdaļā gadījumu ieguldījumi sevi neattaisno.

Biznesa eņģeļu tīkli

Visbiežāk viena projekta realizācijā līdzekļus iegulda vairāki privātie investori, jo šādā veidā sadala risku projekta neveiksmes gadījumā. Tādēļ vieglākai partneru un sev pievilcīgu investīciju projektu atrašanai tiek izveidoti ietekmīgi biznesa eņģeļu tīkli, sava veida sindikāti. Šādi tīkli šobrīd ir gandrīz katrā attīstītā valstī. Starp Eiropas Savienības dalībvalstīm 2003.gadā visvairāk biznesa eņģeļu tīklu bija Lielbritānijā (58), Francijā (48) un Vācijā (40). Kā vienu no veiksmīgākajiem piemēriem, var minēt Eiropas Biznesa eņģeļu tīklu EBAN (www.eban.org).

Biznesa eņģeļi Latvijā – ekstravagance vai nepieciešamība?

Arī Latvijā šis investēšanas veids ir izplatīts, tikai pie mums vēl nav pieņemts viņus šādi apzīmēt. Par privātpersonu veikto investīciju apjomiem ir grūti spriest, taču speciālisti uzskata, ka tie varētu būt 10 - 20% no visām riska investīcijām.

Rīgas Ekonomikas augstskolas nesen veiktajā pētījumā secināts, ka Latvijā biznesa eņģeļus var iedalīt divās grupās: pašmāju un ārzemju. Kā tipiskus pašmāju biznesa eņģeļus var raksturot uzņēmējus, kas uzsākuši uzņēmējdarbību praktiski no nulles atmodas posmā. Konkrētajam uzņēmumam veiksmīgi izaugot, tas ticis pārdots. Šādi iegūti pietiekami daudz brīvu līdzekļu, kuri tālāk investēti daudz mazāku uzņēmumu attīstībā. Daļa investoru par biznesa eņģeļiem ir kļuvuši pēc nekustamo īpašumu denacionalizācijas 90-to gadu sākumā, vēlāk tos pārdodot un daļu no iegūtiem līdzekļiem ieguldot jaunu, inovatīvu ideju realizācijā.

Savukārt starp ārzemju privātajiem investoriem dominē Krievijas, Skandināvijas valstu un Vācijas pilsoņi. Abu valstu ilgus gadus kopīgā vēsture, mūsu labās krievu valodas zināšanas, ģeogrāfiskais tuvums ir galvenie iemesli, kas piesaista Krievijā esošo biznesa eņģeļu uzmanību Latvijai. Privātie investori no Skandināvijas valstīm un Vācijas, jau ilgus gadus sekojot līdzi Latvijas iestāšanās procesam Eiropas Savienībā, investē strauji augušās tautsaimniecības nozarēs.

Vai ir vajadzīgs runāt par biznesa eņģeļiem Latvijas kontekstā? Manuprāt, noteikti. Biznesa eņģeļi jeb privātie investori ir neatsverams balsts tieši mazajiem uzņēmumiem un bieži vien noteicošs faktors to tālākajai attīstībai. Atšķirībā no uzņēmumiem, kas savu vietu tirgū jau ir atraduši, mazajiem uzņēmumiem ir daudz sarežģītāk piesaistīt institucionālos investorus jaunu, riskantu ideju realizēšanai. Tieši privātie investori ir tie, kas uzdrošinās ieguldīt līdzekļus idejas relizēšanai vajadzīgās infrastruktūras un tehniskās bāzes sagatavošanai. Bez tam mazie uzņēmumi līdz ar investoru iegūst vēl vienu ļoti svarīgu guvumu – vērtīgu biznesa konsultanu, kura sniegtos padomus citkārt nevarētu atļauties nopirkt.

Zinot mazo uzņēmumu svarīgo lomu mūsu tautsaimniecībā un konkurētspējīgas vides nodrošināšanā, vēl vairāk būtu jāpievērš uzmanība labvēlīgas vides nodrošināšanai šo mazo uzņēmumu attīstībai, piemēram, piešķirot izdevīgas nodokļu atlaides privātajiem investoriem, kas investē šo uzņēmumu darbības sākumstadijā.

Kā veicināt biznesa eņģeļu un uzņēmēju kontaktu veidošanos Latvijā?

Šobrīd Latvijā mazie un vidējie uzņēmēji potenciālos investorus var meklēt ar dažādām valsts un sabiedrisko organizāciju un starptautisku institūciju palīdzību, piemēram, vēršoties vēstniecībās, Latvijas Attīstības un investīcijas aģentūrā u.c..

Taču, ņemot vērā attīstītāko valstu pieredzi biznesa eņģeļu un uzņēmēju kontaktu veidošanā, arī Latvijā vajadzētu veicināt šādu biznesa eņģeļu tīklu veidošanos. Tas sekmētu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, investīciju pieplūdi, Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas palielināšanu starptautiskā līmenī, kā arī jaunu, inovatīvu un eksportam derīgu produktu radīšanu.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!