Fоtо: Shutterstock

Pirmdien, 20. maijā, pēc ekonomikas ministra lūguma Valsts kanceleja izsludinājusi atkārtotu konkursu uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktora amatu.

Pretendenti tiek aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 10. jūnijam.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības, kas definētas ņemot vērā ekonomikas ministra redzējumu, ir šādas:

  • augstākā izglītība (vēlams maģistra grāds) vadības zinībās, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnēs vai inženierzinātnēs;

  • vismaz trīs gadus ilga pieredze organizācijas vadītāja vai citā vadošā amatā, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā;

  • pieredze darbā privātajā sektorā un investīciju piesaistē uzņēmumiem 100 miljonu eiro apmērā pēdējo 10 gadu laikā.

Tāpat konkursa pretendentiem jābūt izpratnei par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, tostarp korporatīvo finanšu jomu un uzņēmumu padziļinātu izpēti, izpratnei par LIAA darbības jomām un mērķiem, tautsaimniecības attīstības procesiem un uzņēmējdarbības vidi, Eiropas Savienības fondu projektu pārvaldību, kā arī valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem. Papildus vēlama pieredze eksporta veicināšanas un inovāciju jomās.

No pretendentiem tiek sagaidītas angļu valodas zināšanas C1 līmenī, kā arī vēlamas vācu, franču vai citas svešvalodas zināšanas. Konkursa pretendentiem jāpiemīt arī teicamām stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmēm.

Konkursa pretendentam jāatbilst likuma prasībām, lai pretendētu uz ierēdņa amatu un saņemtu pielaidi valsts noslēpumam, un nevainojamai reputācijai.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt LIAA direktora amatu, atbildēs uz komisijas uzdotajiem jautājumiem un izklāstīs savu redzējumu par LIAA prioritārajiem attīstības virzieniem, tostarp par to, vai ir nepieciešams atteikties no kādiem esošajiem attīstības virzieniem. Savukārt konkursa trešajā kārtā tiks pārbaudītas pretendentu vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadīšana, komandas vadīšana.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks ieteikts ekonomikas ministram iecelšanai amatā.

Saskaņā ar Valsts civildienesta likumu un MK noteikumu "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju, Konkurences padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlases kārtība" 6. punktu, pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvu uz iestādes vadītāja amatu nosaka attiecīgais nozares ministrs, šajā konkursā attiecīgi ekonomikas ministrs.

LIAA direktora amata konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja Ieva Lībķena. Tās sastāvā ir Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Normunds Audzišs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāve Katrīna Zariņa, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis un ekonomikas ministra padomnieks Artūrs Zandersons. Tāpat pēc ekonomikas ministra ieteikuma pretendentu novērtēšanā tiks piesaistīti neatkarīgi novērotāji: Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis un Ārvalstu Investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāvis.

Ieņemot amatu, nākamais LIAA direktors saņems mēnešalgu 6500 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem.

Konkursa sludinājums pieejams Valsts kancelejas tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos, Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, kā arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kā vēstīts, Valainis 22. aprīlī oficiāli informēja Valsts kanceleju, ka ir nolēmis izbeigt iepriekšējo konkursu uz LIAA direktora amatu bez rezultāta.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !