Foto: Kadrs no video

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ceturtdien nosūtījusi finanšu sektoram vēstuli, izskaidrojot tālāko rīcību pareizā un sabalansētā ASV sankciju ieviešanā. Līdz ar to bankas no šodienas var atsākt sniegt finanšu pakalpojumus sankciju sarakstā iekļautajām četrām juridiskajām personām, kā arī Ventspils mēram Aivaram Lembergam pastiprinātā uzraudzības režīmā.

FKTK vadītāja Santa Purgaile norādīja, ka kopš brīža, kad izsludināta Lemberga un četru juridisko personu iekļaušana ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstā, komisija sākusi strādāt, lai pareizi un saprātīgi izveidotu darbības plānu, kā sankcijas piemērojamas, jo attiecībā uz šīm sankcijām ir svarīga vietējā interpretācija un regulējums.

Purgaile uzsvēra, ka šāda veida sankcijas ir bezprecedenta gadījums, tāpēc vēl jo vairāk jādara viss iespējamais, lai darbības būtu saprātīgas un sasniegtu sankciju mērķi. Sabalansētu tās, lai nekaitētu normālai ekonomiskai darbībai. Purlgaile norādīja, ka šo sankciju mērķis ir Lemberga ekonomiskās un politiskās ietekmes mazināšana. Tāpēc jautājums bijis par sabalansētām darbībām, lai sasniegtu konkrētās personas izolēšanu vai atstatīšanu no finanšu pakalpojumiem, neradot draudus Latvijas ekonomikai un uzņēmējiem. Ekonomiski svarīgākais un jūtīgākais jautājums ir tieši par Ventspils brīvostas pārvaldi, kas ir viena no ASV sankciju sarakstā iekļautajām juridiskajām personām.

Saņemot paziņojumu par personu iekļaušanu sankciju sarakstā, FKTK informējusi bankas un lūgušas tās caurskatīt savu klientu bāzi, nosakot, vai šīs personas atrodas to apkalpošanā. FKTK aicinājusi uz īsu termiņu atturēties no finanšu pakalpojumu sniegšanas sankciju sarakstā iekļautajām personām līdz būs pilnīga skaidrība par sankciju ieviešanu un interpretēšanu.

Trešdien FKTK tikusies ar visām bankām un sarunās izdiskutējusi un informējusi par tālāko rīcību. Sarunām sekojusi ceturtdienas rītā izsūtīta vēstule finanšu sektoram. Tajā izskaidrota tālākā rīcība visām finanšu institūcijām, lai sankcijas pareizi ieviestu un reaģētu uz tām. Purgaile arī norādīja, ka finanšu institūcijas tiek aktīvi informētas, taču, viņasprāt, pēdējā gada laikā viss finanšu sektors ir uztrenēts un saprot, ko nozīmē sankciju piemērošana, un kas darāms.

Purgaile arī skaidroja, ka piemērotās sankcijas iedalāmas divos blokos. Pirmais bloks ir sankciju sarakstā iekļautās četras juridiskās personas. Tām ir piemērota ģenerālā licence – dotas 30 dienas, lai lēnām pārtrauktu sadarbību. 30 dienas finanšu iestādes var turpināt nodrošināt finanšu pakalpojumus, bet tikai uz jau esošu līgumu pamata. Patlaban valdība strādājot pie tā, lai izslēgtu Lemberga ietekmi Ventspils brīvostas pārvaldē. Pēc tam ir iespējams vērsties pie sankciju izdevējiem, pierādot, ka Ventspils brīvostas pārvaldei vairs nav iemesla būt sankciju sarakstā.

Otrs bloks ir Aivars Lembergs kā fiziska persona un personas, kas atrodas viņa tiešā kontrolē, tostarp uzņēmumi.

Purgaile norādīja, ka "galvenais smagums" ir uz bankām, jo tām ir noteikts izvērtēt un diagnosticēt, lai saprastu, vai konkrētā persona ietekmē citus uzņēmumus un fiziskas personas. Balstoties uz publisko informāciju un informāciju, kas savākta strādājot, bankas piemēros pastiprināto uzraudzību tiem, kas varētu atrasties un atrodas Lemberga kontrolē.

Attiecībā uz Lembergu un piekļuvi finanšu līdzekļiem, Purgaile skaidroja, ka, neskatoties, uz to, ka persona iekļauta sankciju sarakstā, viņai ir tiesības uz pamatkontu un segt primārās vajadzības. Labotie normatīvie noteikumi noteiks veidu, kā darbojas pamatkonts, un kas ir primārie maksājumi, lai persona dzīvotu un segtu pamatvajadzības. Lembergam tiks ieskaitīta pensija, kā arī citi pabalsti, bet bankām būs jāvērtē un jāvienojas, par summu, kura Lembergam tiks izmaksāta primāro vajadzību segšanai.

FKTK Atbilstības kontroles departamenta direktora vietnieks Kristaps Markovskis skaidroja, ka komisija ir bankām norādījusi uz nepieciešamību sankcionētajai personai segt pamatvajadzības, piemēram, komunālos maksājumus, veselības pakalpojumus un pamata juridiskos pakalpojumus. Bankām būs jāpārliecinās, ka nauda nepieciešama un tiek izmantota tieši pamatvajadzību segšanai un netiek izmantota, piemēram, lai izvestu līdzekļus.

Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, Purgaile uzsvēra, ka Ventspils brīvostas pārvadei, kā arī nevienai citai juridiskajai personai, kas iekļauta ASV sankciju sarakstā, nevienā brīdī netika slēgts konts. Bankas atturējušās sniegt finanšu pakalpojumus, taču, kā jau iepriekš norādīts, no šodienas to sniegšana atsākta ierobežotā un pastiprinātas uzraudzības režīmā.

Vaicāta, kas notiks, piemēram, ar Ventspils brīvostas pārvaldi pēc noteiktā 30 dienu perioda, Purgaile norādīja, ka neviens nevar garantēt, ka juridiskā persona tiks izņemta no sankciju saraksta.

Runājot par Ventspils brīvostā strādājošiem uzņēmumiem, Purgaile norādīja, ka šiem uzņēmumiem attiecas pilns 30 dienu spektrs, kurā tie turpina strādāt. Viņa pauda cerību, ka situāciju izdosies atrisināt, un arī pēc 30 dienām šie uzņēmumi varēs turpināt savu darbību, bet pagaidām – šo 30 dienu periodā – uzņēmumiem satraukumam nav jābūt.

Papildus FKTK vērš uzmanību uz to, ka sankciju prasības nepieciešams nodrošināt ne tikai uz sarakstā tieši minētajām personām, bet arī citām juridiskām personām, kuras kontrolē sankcionētās personas. Taču vienlaikus FKTK uzsver to, ka Latvijas finanšu iestādēm atbilstoši jau spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pastāvīgi ir jānodrošina klientu izpēte, patiesā labuma guvēju noskaidrošana, darījumu uzraudzība un, pamatojoties uz iegūto informāciju, jāveic nepieciešamās tālākās darbības. Preses konferencē Purgaile norādīja, ka uzņēmumiem, kuri nonāks pastiprinātas kontroles ietekmē, arī pašiem jāpārliecinās, ka to saimnieciskā darbība nerada bažas, ka kādi darījumi un maksājumi traktēti kā tieša Lemberga atbalstīšana vai Lemberga ekonomisko interešu atbalstīšana.

ĀM Juridiskā departamenta direktore Kristīne Līce piekrita Purgailei, norādot, ka nav iespējams ar pārliecību apgalvot, ka viens vai otrs risinājums būs pietiekams, lai ASV pārskatītu savu lēmumu. Saziņa ar ASV turpināsies, Latvija skaidros paveikto un 30 dienu laikā darīs visu, lai sasniegtu labus rezultātus.

Purgaile norādīja, ka Latvijas finanšu iestādes rīkosies piesardzīgi, uzdos jautājumus par uzņēmumu darbību, to maksājumiem. Tas tiks darīts ar mērķi, lai saprastu, vai darījumi nav konkrēti saistīti ar sankcionēto personu.

Patlaban FKTK strādā pie skaidrojošajiem dokumentiem, kā arī izmaiņām normatīvajos dokumentos, kas paredz noteikt – kas un kā jādara, apkalpojot sankcionētas personas. Tiek veidots arī atbilžu un jautājumu saraksts un izveidots tāds kā zvanu centrs, kur ikviens finanšu sektora dalībnieks aicināts zvanīt un konsultēties.

Ārlietu ministrijas (ĀM) Juridiskā departamenta direktore Kristīne Līce paskaidroja, ka sankciju režīmi iedalāmi divās grupās – ANO un Eiropas Savienības (ES) noteiktās sankcijas. Lēmumi par šīm sankcijām Latvijai ir tieši piemērojami, saistoši un nav rīcības brīvības jebkādi modificēt saturu vai lemt par piemērošanas veidu. Šīs sankcijas ir obligātas. Savukārt Latvijas sankciju likumā ES un NATO dalībvalstu nacionālajām sankcijām noteikta daudz lielāka rīcības brīvība lemt kādā veidā un vai tās tiek piemērotas. Iemesls tam ir finanšu sistēmas realitāte un nepieciešamība pasargāt valsts budžeta finansējumu. Latvijas sankciju likums attiecībā uz šim sankcijām nosaka FKTK kā atbildīgo institūciju, kas var noteikt kritērijus, kuras sankcijas ir būtiskas, pēc kādiem kritērijiem un kā tās piemēro. Patlaban ir diskusija par šo sankciju piemērošanu.

Šis ir nebijis gadījums Latvijas vēsturē, līdz šim neviens Latvijas pilsonis nav ticis iekļauts ASV OFAC sankciju sarakstā, liecina FKTK sniegtā informācija.

Jau ziņots, ka ASV Valsts kases finanšu kontroles birojs (OFAC) pirmdien, 9. decembrī, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas virknei personu un viņu organizāciju Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, tostarp pret Lembergu.

OFAC nosauc četras struktūras, kuras pieder Lembergam vai atrodas viņa kontrolē. Tās ir Ventspils Brīvostas pārvalde, kā arī trīs biedrības – Ventspils Attīstības aģentūra, Biznesa attīstības asociācija un Latvijas Tranzīta biznesa asociācija.

OFAC izdevusi Globālo Magņitska vispārējo licenci nr.1, kas nosaka, ka 30 dienu laikā ir jāpārtrauc sadarbība ar sankciju sarakstā iekļautajiem - Lembergu, Ventspils Brīvostas pārvaldi, Ventspils Attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju.

Saskaņā ar noteiktajām sankcijām tiek bloķēti visi Lemberga un šo četru struktūru īpašumi, daļas īpašumos un tieši vai netieši individuāli vai ar citu personu starpniecību piederošās struktūras, kurās viņu daļa ir virs 50%, kas atrodas ASV vai atrodas ASV personu īpašumā vai kontrolē, un par tām jāziņo OFAC.

Līdz ar pakļaušanu OFAC noteiktajām sankcijām Lembergam noteikts aizliegums ieceļot ASV. Tāpat šāds aizliegums noteikts viņa sievai Kristīnei Lembergai, kā arī bērniem Anrijam Lembergam un Līgai Lembergai.

Valdība 11. decembrī atbalstīja satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) sagatavotos grozījumus likumā "Par ostām", ar kuriem turpmāk Ventspils un Rīgas ostas valdes sastāvēs no ministriju deleģētiem pārstāvjiem, kurus amatos apstiprinās valdība. Tādējādi no ostu valdēm tiks izslēgti četri Ventspils un Rīgas pašvaldību ieceltie pārstāvji. Vienlaikus likumprojekts paredz, ka pārraudzību pār abām ostām veiks jaunizveidota valsts kapitālsabiedrība.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!