Foto: no privātā arhīva

"Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) uzraudzībā ir ap 8 tūkstošiem publisku ēku. Ņemot vērā noteiktus kritērijus, BVKB ik gadu veic pārbaudes ekspluatācijā pieņemtās publiskās ēkās, taču iestādes būvinspektora veikts apsekojums nav pielīdzināms būvspeciālistu veiktai detalizētai ēkas tehniskā stāvokļa izpētei."

Šādi BVKB atbild uz portāla "Delfi" lūgumu skaidrot situāciju tirdzniecības ēkā Dzirciema ielā 42, Rīgā, kuru Latvijas tirgū ienākošais mazumtirdzniecības tīkls "Lidl" iegādājies, samaksājot 8,12 miljonus eiro ("Colliers International" dati), un pēc tam tā piesaistītie eksperti secinājuši, ka ēka ir bīstama, jo pastāv iespējamība, ka var sabrukt tās jumts, un, visticamāk, tā ir nojaucama. "Lidl" tehnisku iemeslu dēļ ir liedzis tās tālāku izmantošanu visiem līdzšinējiem nomniekiem, no kuriem lielākais jau daudzus gadus bijis konkurējošais mazumtirdzniecības tīkls "Rimi", kura pārstāve Kristīne Ciemīte, jautāta, vai cilvēku dzīvības ir bijušas apdraudētas, savukārt norāda, ka "situācija ir sarežģīta un nav viennozīmīga", paskaidrojot, ka starp abiem mazumtirdzniecības zīmoliem pastāv konfliktsituācija par ēkas atbrīvošanu un "Rimi" rīcībā esot BVKB atzinumi par to, ka ēka ir ekspluatējama, nevis avārijas stāvoklī.

BVKB atbildē "Delfi" akcentē, ka "par ēkas drošību atbild tās īpašnieks". "Īpašnieka pienākums ir reizi 10 gados apzināt īpašuma tehnisko stāvokli, piesaistot sertificētu būvspeciālistu un novērtējot ēkas atbilstību mehāniskajai stiprībai un stabilitātei, lietošanas drošībai un ugunsdrošībai. Taču, apkopojot datus par 2020.gadu, BVKB secinājis, ka tikai katrs desmitais publiskas ēkas īpašnieks ir novērtējis sava īpašuma tehnisko stāvokli, kas ir satraucoši, jo tas skaidri parāda, ka īpašnieki netiek galā ar saviem pienākumiem. Nenovērtējot ēkas stāvokli, nav iespējams plānot tās uzturēšanas darbus," norāda birojā.

Viens no ēku īpašnieku visbiežāk minētajiem pamatojumiem, kāpēc tehniskās apsekošanas atzinumi nav sagatavoti normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, esot finansējuma trūkums. "Līdz šim BVKB aktīvi veicis īpašnieku informēšanas pasākumus, tostarp sūtot brīdinājumus par iespējamu administratīvās atbildības piemērošanu, ja birojam netiks iesniegti sertificētu būvspeciālistu veikti ēku periodiskās tehniskās apsekošanas atzinumi. Tas veicinājis uzlabojumus, taču ne pietiekami. Šobrīd BVKB aktīvi strādā pie riska algoritma izstrādes, lai definētu ekspluatācijā esošu būvju riska līmeni. Tas ļaus īstenot uz riska vadības principiem balstītu uzraudzību un ierobežotu resursu ietvaros būt tur, kur ir lielāki riski sabiedrības drošībai. Papildus tam ar Ekonomikas ministriju ir uzsāktas diskusijas par iespējamajiem sistemātiskiem uzlabojumiem," informē BVKB.

Būvinspektori, tostarp BVKB nodarbinātie, būves apsekojot saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantā noteikto – kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, veic vispārīgu vizuālo apskati, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu. "Apskates rezultāti var būt par pamatu būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu detalizētai tehniskajai izpētei," skaidro BVKB.

Birojā informē: "Ēkas Dzirciema ielā 42 īpašnieks [SIA "Lidl Latvija" – redakcija] vēlējās veikt ēkas pārbūvi, tāpēc, piesaistot sertificētu būvspeciālistu, tika veikta ēkas detalizēta izpēte ar mērķi noteikt tās konstrukciju atbilstību šobrīd spēkā esošo būvnormatīvu prasībām. Izpētes ietvaros tika konstatēta būves neatbilstība mehāniskās stiprības un stabilitātes būtiskajai prasībai."

BVKB būvinspektora veiktās pārbaudes laikā neesot vizuāli konstatētas tādas neatbilstības kā nesošo konstrukciju deformācijas, vertikalitātes zudums, plaisas vai jebkādas citas pazīmes, kas liecinātu par ēkas neatbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībai, un arī šobrīd šādas ārējas pazīmes būvei nevarot konstatēt. "Atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumos paustajam, tas skaidrojams ar to, ka projektēšanas standartos paredzētie slodžu un materiālu drošuma parciālie faktori līdz šim dabā nav realizējušies," paskaidro BVKB.

BVKB šobrīd izvērtējot saņemtajos tehniskās apsekošanas atzinumos ietvertos konstatējumus un secinājumus, pēc kuru apkopošanas tiks pieņemts lēmums par turpmākajām darbībām. Viena no tām varētu būt ēkas ekspluatācijas aizliegums līdz bīstamības novēršanai.

Ņemot vērā konkrētās ēkas konstrukciju, BVKB uzskata, ka pastiprinātu vēja slodžu gadījumā varētu rasties ēkas deformācijas riski. Ēkas īpašnieks SIA "Lidl Latvija", saņemot negatīvu tehniskās apsekošanas atzinumu un pieņemot lēmumu pārtraukt ēkas ekspluatāciju, esot rīkojies atbildīgi un novērsis riskus preventīvi.

"Ēkas ekspluatācijas uzraudzības ietvaros ir vairāki veidi, kā konstatēt ēkas neatbilstību prasībām. Viens no tiem ir, kad BVKB veic apsekošanu, kā rezultātā fiksē bīstamības pazīmes, un birojs uzdod ēkas īpašniekam veikt padziļinātu izpēti un atkarībā no rezultātiem rīkojas, un otrs, kad ēkas īpašnieks pats, piesaistot sertificētus būvspeciālistus, veic periodisko tehnisko apsekošanu un, konstatējot bīstamību, īsteno darbības to novēršanai," informē birojā.

"Rimi Latvia" pārstāve Kristīne Ciemīte iepriekš portālam "Delfi" sniedza informāciju, ka vēsturiski "Rimi Latvia" veikals šajā ēkā atradies jau no 2004.gada, kad tā tika uzcelta. Kopš tā laika vairākkārt esot mainījušies ēkas īpašnieki. "Mēs vienmēr esam bijuši viens no nomniekiem šajā tirdzniecības centrā. 2015. gadā īpašnieki veica centra rekonstrukciju, paplašinot ēku," viņa norādīja.

5.martā "Rimi Latvia" saņēmis "Lidl Latvija" vēstuli nekavējoties pārtraukt ēkas ekspluatāciju.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka šīs ēkas pārdošanas darījums ierindojās starp Top 10 lielākajiem nekustamā īpašuma investīciju darījumiem pagājušajā gadā. Saskaņā ar kompānijas "Colliers International" sniegto informāciju 3191 m2 lielās tirdzniecības ēkas pārdošanas cena ir 8,12 miljoni eiro. Pārdevējs: "Interfield 2011".

"Lursoft" dati liecina, ka SIA "Interfield 2011" reģistrēta 2011. gada 25. oktobrī. Uzņēmuma juridiskā adrese ir Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 37A – 12, darbības veidi: sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, kā arī holdingkompāniju darbība. Apgrozījums 2019. gadā veidojis 513 658 eiro, bet zaudējumi – 909 869 eiro. Kā vienīgais īpašnieks norādīts SIA "Māja 2002", valdes loceklis – Vladimirs Balaņenkovs, kurš ir arī patiesais labuma guvējs.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!