FKTK 'PNB bankas' darbībā konstatējusi sankciju likuma pārkāpumus
Foto: LETA

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 10.09.2019. ir pieņēmusi lēmumu par AS "PNB banka" darbībā konstatētajiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un FKTK normatīvo noteikumu "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvo noteikumi" prasību pārkāpumiem, informē FKTK.

FKTK veica neklātienes mērķa pārbaudi par atsevišķu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likums) un FKTK 29.01.2019. normatīvo noteikumu Nr. 13 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" prasību izpildi.

Pārbaudē konstatētie fakti liecina, ka banka nav izpildījusi Sankciju likumā un noteikumos noteiktos pienākumus – noteiktajā termiņā veikt un dokumentēt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu. FKTK vērš uzmanību, ka minētā novērtējuma veikšana ir cēloņsakarīgi saistīta ar sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, jo, lai banka izstrādātu efektīvu sistēmu riska pārvaldīšanai, tai ir nepieciešams konstatēt tās darbībai piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju risku. Izvērtējot pārkāpuma sekas, FKTK ņēmusi arī vērā apstākli, ka nav konstatēta sankciju neizpilde.

Atbilstoši FKTK sodu politikai par būtisku īstermiņa pārkāpumu paredzēta soda naudas uzlikšana. Tomēr FKTK ņem vērā apstākļus, ka Eiropas Centrālā banka ar savu 15.08.2019. lēmumu ir atzinusi banku par tādu, kas ir nonākusi vai nonāks finansiālās grūtībās (failing or likely to fail), Eiropas Vienotā Noregulējuma valde lēmusi nepiemērot noregulējuma pasākumus un bankai ir apturēta finanšu pakalpojumu sniegšana.

FKTK ieskatā šajos apstākļos ir samērīgi, piemēroti un lietderīgi konstatēt pārkāpuma faktu, nepiemērojot bankai soda naudu un nenosakot korektīvos pasākumus, ņemot vērā tās finansiālo stāvokli un paredzamo darbības izbeigšanu. Ņemot vērā minēto, FKTK, konstatējot pārkāpuma faktu, piemēroja tādus tiesiskos līdzekļus, kas iespējami mazāk ierobežo kredītiestādi, bet vienlaikus ir tādi, kas nodrošina to, ka banka un arī trešās personas ir informētas, ka konstatētie pārkāpumi bankas darbībā nav pieļaujami un ir sodāmi.

Tags

"PNB Banka" Banku sektors Eiropas Centrālā banka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)

Comment Form