Pērn par bankām un apdrošinātājiem FKTK sūdzējušies vairāk nekā 200 klientu
Foto: LETA

Pērn Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) saņēmusi 161 banku un 42 apdrošinātāju klientu sūdzības par iestāžu darbību. Par banku darbību saņemto sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar 2015. gadu, ir nedaudz pieaudzis, bet par apdrošinātājiem – samazinājies, informē FKTK.

Pērn FKTK saņemtas sūdzības par 17 bankām. 105 sūdzības bijušas no fiziskām personām un 56 no juridiskām personām. Savukārt aizpērn par kredītiestāžu darbību tika saņemtas 154 klientu sūdzības un iesniegumi.

Visos gadījumos, kad saņemtas sūdzības par konkrētas bankas darbību, FKTK pieprasījusi bankai sniegt skaidrojumu. Izskatot 144 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, bet 12 sūdzībās minēto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām. Izskatot piecās sūdzības minēto, FKTK konstatējusi trūkumus kredītiestādes operacionālā riska pārvaldīšanā.

Visbiežāk – 66 reizes – kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par dažādiem sadarbības jautājumiem ar banku, tostarp par klientu anketēšanu un bankas sadarbības pārtraukšanu ar klientu. 31 sūdzības bijusi par kreditēšanas pakalpojumiem, 24 reizes klienti bijuši neapmierināti par kredītiestādes klientu apkalpošanu. 13 sūdzības saņemtas par maksājumu karšu un bankomātu darbību, desmit – par kredītiestādes piemērotajām komisijas maksām. Tāpat sūdzības saņemtas par kontu apkalpošanu, noguldījumiem, finanšu instrumentiem un citiem jautājumiem.

No 161 saņemtajām sūdzībām 32 gadījumos iesniedzēji FKTK vērsušies par ''Citadele banka'' darbību, 27 reizes par ''Swedbank''. pa 15 sūdzībām saņemts gan no ''DnB banka'' un ''Nordea Bank'' klientiem, gan no ''AB'' Latvijas filiāles un ''SEB banka'' klientiem.

Astoņas sūdzības iesniegtas par ''Norvik Banka'' un ''PrivatBank'' darbību. Septiņi iesniegumi saņemti no ''Rietumu bankas'' klientiem. Savukārt piecas un mazāk sūdzības bijušas par ''Latvijas pasta banka'', ''ABLV Bank'', ''Baltic International Bank'', ''Baltikums Bank'', ''Bigbank AS'' Latvijas filiāle, ''Bank M2M Europe'', ''Meridian Trade Bank'', ''Rigensis Bank'' un ''Reģionālā investīciju banka'' darbību. FKTK uzsver, ka saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Tādēļ sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

Tāpat pērn FKTK saņēmusi sūdzības par 12 apdrošināšanas sabiedrībām. 35 no sūdzībām bijušas no fiziskām personām un septiņas sūdzības no juridiskām personām. Aizpērn par apdrošinātāju darbību tika saņemtas 63 klientu sūdzības un iesniegumi.

Pēc sūdzību izskatīšanas, FKTK pieprasījusi apdrošinātājiem sniegt skaidrojumus par, taču nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā paredzētās sankcijas. 24 gadījumos klients un apdrošinātājs savstarpējos jautājumus ir turpinājuši risināt civiltiesiskā strīdā.

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls, par ko pērn saņemtas 13 sūdzības, bijis apdrošināšanas atlīdzības atteikums. Savukārt desmit klienti bijuši neapmierināti ar aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Septiņas reizes klienti vērsušies FKTK ar sūdzībām par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kavēšanu, bet sešas sūdzības saņemtas par nepamatotu regresa prasību izvirzīšanu. Turpretim trīs klienti bijuši neapmierināti par lēmuma pieņemšanas kavēšanos, un vēl trīs sūdzības saņemtas par citiem iemesliem.

No 42 saņemtajām sūdzībām FKTK visvairāk sūdzību – 16 –saņēmusi par AAS "Balta". Piecas sūdzības saņemtas no AAS "Baltikums Vienna Insurance Group", četras no AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", trīs no AAS "Gjensidige Baltic" klientiem. Par citām apdrošināšanas sabiedrībām no klientiem saņemtas divas vai viena sūdzība. Saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apjoms, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs, tāpēc dati par sūdzību skaitu jāaplūko šo rādītāju kontekstā, atgādina FKTK.

2016. gadā FKTK saņēmusi 14 sūdzības par maksājumu iestādēm un e-naudas iestādēm – 12 no tām par maksājumu iestādi SIA "AirPay", kam FKTK 2016. gadā pieņēma lēmumu anulēt ierakstu maksājumu iestāžu reģistrā. Tāpat pērn saņemtas 17 sūdzības par finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, četras sūdzības ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām.

23 iesniegumi tika saņemti no "Trasta komercbanka" klientiem, galvenokārt par garantēto atlīdzību izmaksu jautājumiem. 2016. gadā tika saņemta arī viena sūdzība no AS "Latvijas Krājbanka" klienta par garantētās atlīdzības izmaksu. Tāpat 2016. gadā FKTK saņēma un izskatīja 11 sūdzības par jau likvidētajiem tirgus dalībniekiem, kā arī septiņas sūdzības par likvidācijas procesā esošajiem tirgus dalībniekiem. Divas sūdzības saņemtas par līzinga kompāniju darbību, bet viena – par kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību.

Tags

ABLV Bank Balta (AAS) Baltic International Bank Bigbank Citadele Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) Latvijas Krājbanka Nordea Swedbank Trasta komercbanka

Comment Form