Fоtо: Publicitātes foto

Piektdien, 18. septembrī, pulksten 11 Valkas novada Zvārtavas pagastā tiks atklāts Cirgaļu skatu tornis, pastāstīja Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Inese Pabērza. Tomēr, lai arī oficiāli vēl tornis nav atklāts, apmeklētāji jau tagad var baudīt skatu no tā.

Fоtо: Publicitātes foto

Cirgaļu skatu tornis atrodas aizsargājamā ainavu apvidū "Ziemeļgauja". Tas ir 27 metru augsts, un no torņa apmeklētāji varēs baudīt skatu uz Gauju, tās līkumiem un apkārtni – pļavām un mežiem. Blakus šim tornim ir izbūvēts arī stāvlaukums.

Jau ziņots, ka ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Dabas aizsardzības pārvalde šogad teju visā Latvijā ierīko un atjauno dabas tūrisma infrastruktūru. Dažādās īpaši aizsargājamas dabas teritorijās tiek veidotas laipas, tiltiņi, gājēju takas, norobežojumi, un veikta skatu toņu, platformu būvniecība. Pie atsevišķiem infrastruktūras objektiem tiek izvietotas atkritumu urnas un tualetes. Top informācijas stendi un norāžu zīmes, tajā skaitā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmes. Tiks izveidoti stāvlaukumi un sakārtoti piebraucamie ceļi.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !