Tiesa atceļ lēmumu par Dravenieces atjaunošanu darbā KNAB
Foto: Shutterstock

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments piektdien nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas savulaik pieņemto lēmumu par Ilzes Dravenieces atjaunošanu amatā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kā arī kompensācijas piedziņu par labu viņai, aģentūru BNS informēja KNAB pārstāve Laura Dūša.

AT Civillietu departaments lietu izskatīja saistībā ar kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 29.decembra spriedumu izskatīja civillietu Dravenieces prasībā pret KNAB.

Piektdien nolemts atcelt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2014.gada 29.decembra spriedumu daļā, ar kuru Draveniece atjaunota amatā KNAB, daļā ar kuru no KNAB par labu Draveniecei piedzenama vidējā izpeļņa par laiku no 2013.gada 19.septembra līdz 2014.gada 29.decembrim un daļā, ar kuru noteikta nekavējoša sprieduma izpilde par Dravenieces atjaunošanu amatā un darba algas piedziņu, kā arī daļā, ar kuru no KNAB par labu valstij piedzīta valsts nodeva.

Vienlaikus atcelts arī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 27.janvāra papildspriedums par izdevumiem advokātes Ilonas Jirgenas palīdzības samaksai piedziņu no KNAB.

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa pērn 29.decembrī pasludināja spriedumu, ar kuru apmierināja Dravenieces prasību pret KNAB par disciplinārsoda atcelšanu, ieturētās naudas summas piedziņu, par rīkojuma par sodīšanu un atbrīvošanu no ieņemamā amata atcelšanu, atjaunošanu amatā, darba samaksas un vidējās izpeļņas piedziņu.

Tiesa nosprieda atcelt piemēroto disciplinārsodu – mēnešalgas samazināšanu par 20% uz vienu gadu, un atcelt KNAB priekšnieka 2013.gada 19.septembra rīkojumu par Dravenieces atbrīvošanu no ieņemamā amata.

Tāpat tiesa nosprieda atjaunot prasītāju amatā KNAB. Kā arī piedzīt no KNAB par labu prasītājai ieturēto darba algu 141,11 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas, vidējo izpeļņu par laiku no 2013.gada 19.septembra līdz 2014.gada 29.decembrim 24 tūkstošu eiro apmērā, ieturot likumā paredzētos nodokļus.

Tiesa atzina Draveniecei tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos 6% no piedzītās summas. Tiesa nosprieda piedzīt no KNAB par labu valstij valsts nodevu 2407 eiro apmērā un par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 12 eiro apmērā.

Tiesa arī noteica nekavējošu sprieduma izpildi daļā par atjaunošanu amatā un darba algas 1000 eiro apmērā piedziņu.

Savukārt Rīgas apgabaltiesa 27.janvārī pieņēma sagatavoja papildspriedumu, nospriežot, ka KNAB par labu Draveniecei ir jāsamaksā arī viens tūkstotis eiro par tiesāšanas izdevumiem.

Jirgena iepriekš atzīmēja, ka tiesas sēdē tika izskatīs jautājums par papildsprieduma taisīšanu, ņemot vērā, ka Rīgas apgabaltiesa pērnā gada 29.janvārī sprieduma lemjošajā daļā bija aizmirsusi iekļaut norādi par tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu par advokāta sniegtajiem pakalpojumiem viena tūktoša eiro apmērā.

Comment Form