Maksātnespējas administrāciju pārdēvēs par Maksātnespējas kontroles dienestu, nolemj Saeima
Foto: DELFI

Ceturtdien, 31. maijā, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja izmaiņas likumos, kas paredz Maksātnespējas administrāciju, kas uzrauga maksātnespējas procesus un administratoru darbību, pārdēvēt par Maksātnespējas kontroles dienestu, kā arī efektivizēt tiesvedības procesus un strīdu izskatīšanas kārtību, portāls "Delfi" uzzināja Tieslietu ministrijā (TM).

Saeima atbalstījusi savstarpēji saistītos likumprojektus "Grozījumi Maksātnespējas likumā" un "Grozījumi Civilprocesa likumā", ar kuriem plānots efektivizēt tiesvedības procesus un strīdu izskatīšanas kārtību, nodrošinot ātru un kvalitatīvu kreditoru tiesību aizsardzību maksātnespējas procesā.

Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" paredz Maksātnespējas administrācijas nosaukuma maiņu, kā arī skaidrāku noteiktās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu maksātnespējas procesa administratora atlīdzībai.

Papildus grozījumi saistītajos likumprojektos nosaka kārtību, kādā izskata strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. Turpmāk paredzēts tiesvedību, kurā izskata strīdu par tiesībām un ir izskatāma civilprocesuālā kārtībā, integrēt juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā, tādējādi padarot jautājuma izlemšanu efektīvāku. Līdz šim strīdu izšķiršana notiek divās atsevišķās tiesvedībās. Rezultātā varēja rasties situācija, ka potenciālajam kreditoram praktiski nebija izredžu ietekmēt maksātnespējas procesa norisi un tiesvedība varēja kļūt tikai formāla.

Grozījumos ietvertas izmaiņas arī saistībā ar Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu, disciplinārlietu izskatīšanu, juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta piemērošanu noteiktos gadījumos arī tiesiskās aizsardzības procesam un maksātnespējas procesa administratora rīcība ar viltotiem dokumentiem, kā arī maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības jautājumiem, informē TM.

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" papildus paredz nekavējoties atcelt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un maksātnespējas procesa administratoru. Personai gan ir tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumā konstatētos pārkāpumus, bet tas neaptur atcelšanu.

Likumprojektā "Grozījumi Maksātnespējas likumā" arī ietvertas normas citu tiesību aktu piemērošanai – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par maksātnespējas procedūrām un Saeimā atbalstītā likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā".

Paredzēts, ka grozījumi stāsies spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Kā ziņots, vienā no raidījumu sērijas "Par ko balsot?" diskusijām premjerministrs Māris Kučinskis (ZZS) atzina, ka ilgstoši nesakārtotā maksātnespējas administratoru darbība ir viens no iemesliem, kādēļ uzticība politiskajām partijām ir tik zema. "Ja mēs paskatām maksātnespējas procesu, visatļautības politiku, dīvainus lēmumus, tas viss sakrājās, un atgūt to īsā laikā nevienai valstij nav iespējams," teica politiķis. Tomēr Ministru kabineta vadītājs piebilda, ka maksātnespējas process tagad ir "ļoti trausls, bet sakārtots".

Kā liecina informācija Maksātnespējas administrācijas mājas lapā, valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" tika izveidota 2002. gada 16. janvārī ar mērķi īstenot valsts politiku maksātnespējas jomā, nodrošināt valsts un sabiedrības interešu aizsardzību, lai mazinātu iespējamo nelabvēlīgo sociālo seku iestāšanos uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas gadījumos.

VA "Maksātnespējas administrācija" no 2013. gada 1. janvāra tika pārveidota par tiešās pārvaldes iestādi, tā zaudējusi valsts aģentūras statusu, un ar 2013. gada 1. janvāri iestādes nosaukums ir Maksātnespējas administrācija.2003.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2003.gadā", kas paredzēja uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieviešanu. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas mērķis ir darba devēju maksātnespējas gadījumā nodrošināt darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem. Maksātnespējas administrācija ir darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu turētājs.

Kopš 2015. gada Maksātnespējas administrācija piemēro sodus par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu.

No 2017. gada 6. janvāra Maksātnespējas administrācija nodrošina administratora kvalifikācijas kontroli. Savukārt, sākot ar 2017. gada 1. jūliju, Maksātnespējas administrācija veic klātienes pārbaudes tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora prakses vietā.

Patlaban Maksātnespējas administrācija ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.

Tags

Maksātnespēja Māris Kučinskis Saeima

Comment Form