Tiesa atstāj spēkā KP lēmumu par pagaidu noregulējumu Rīgas atkritumu tirgū
Foto: Shutterstock

Administratīvā apgabaltiesa otrdien lēma atstāt spēkā Konkurences padomes (KP) lēmumu par pagaidu noregulējumu, kas vērsts uz konkurences saglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Administratīvajā apgabaltiesā portāls "Delfi" noskaidroja, ka tiesa otrdien lēma noraidīt Rīgas domes pieteikumu, kurā lūgts atcelt KP lēmumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu Rīgas atkritumu apsaimniekošanas tirgū.

Savukārt daļā par AS "Tīrīga" pieteikumu tiesvedība izbeigta, tiesai atzīstot, ka AS "Tīrīga" nebija subjektīvo tiesību iesniegt šādu pieteikumu par KP lēmuma atcelšanu, jo tā nav lēmuma adresāte.

Lēmums nav pārsūdzams un tas stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Apgabaltiesa secinājusi, ka pašvaldība un SIA "Getliņi EKO" atrodas dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū. Turklāt "Getliņi EKO" atrodas arī dominējošā stāvoklī atkritumu apglabāšanas tirgū Rīgas un Pierīgas reģionā.

Tiesa piekrita KP secinājumiem, ka "Tīrīgas" spēja pārņemt visu klientu atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū panākta, pašvaldībai un "Getliņi EKO" izmantojot likumā noteiktās funkcijas konkurenci izslēdzošā veidā.

Apgabaltiesa atzina par pareiziem KP secinājumus, ka pašvaldības un "Getliņi EKO" darbības ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū, aptverot būtisku Latvijas un ES iekšējā tirgus daļu. Tādējādi uz lietu ir attiecināms Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantā paredzētais dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums.

Apgabaltiesa lietā noskaidrotajos apstākļos piekrita KP, ka lietā iespējamais ES konkurences tiesību pārkāpums tā neizbeigšanas gadījumā radīs būtisku un neatgriezenisku kaitējumu konkurencei. Proti, "Tīrīga" uzsāka klientu līgumu pārslēgšanu mēneša laikā no Koncesijas līguma noslēgšanas brīža, bet faktisko darbību plānoja uzsākt no 2019. gada 15. septembra.

Uzsākot līgumu pārslēgšanu, tiek uzsākts process, kura rezultātā šobrīd tirgū esošie tirgus dalībnieki būs spiesti pamest konkrēto tirgu pašvaldības un "Getliņi EKO" rīcības rezultātā, turklāt šāda situācija saglabāsies uz vismaz turpmākajiem 20 gadiem, liedzot iespēju jauniem tirgus dalībniekiem ienākt šajā tirgū. Šāda dominējošā stāvokļa izveide tirgū, kurā līdz tam pastāvējuši konkurences apstākļi, ir būtiskas tirgus struktūras ietekmēšana, pilnībā likvidējot jebkādu konkurenci konkrētajā tirgū.

Tādējādi iespējamā pārkāpuma neizbeigšanas rezultātā radīsies būtisks un neatgriezenisks kaitējums konkurencei, kas prasa pagaidu noregulējuma piemērošanu, secinājusi tiesa.

No lietas materiāliem redzams, ka KP jau 2017. gada 14. februārī, 17. martā un 28. aprīlī vērsās pie pašvaldības ar vēstulēm un sniedza viedokli, ka pastāv pamatotas bažas par plānotajā publiskās un privātās partnerības līgumā paredzēto tā termiņu, kā arī izvēli veidot kopsabiedrību ar tikai vienu atkritumu apsaimniekotāju, veidojot tikai vienu atkritumu apsaimniekošanas zonu, kā rezultātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgus Rīgā tiks uz 20 gadiem slēgts konkurencei.

KP šajās vēstulē lūdza pašvaldību pirms plānotās publiskās un privātās partnerības tālākas virzības rūpīgi izvērtēt pieņemamā lēmuma iespējamo ietekmi uz konkurenci, tirgu un patērētājiem ilgtermiņā. Pašvaldība minētās vēstules nav ņēmusi vērā, kaut varēja atbilstoši padomes norādītajiem apstākļiem apsvērt citu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeli.

Ministrija sāk rīkoties

Komentējot tiesas lēmumu, KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama norāda: "Administratīvās apgabaltiesas lēmums ir vēl viens nopietns signāls, ka Rīgas pilsētas pašvaldības plānotā atkritumu apsaimniekošanas tirgus monopolizācija uz 20 gadiem ir bīstama. Tā ne tikai var fundamentāli mainīt konkurenci, bet arī radīt nekontrolējamas sekas uz iedzīvotājiem. Šis ir īstais brīdis pašvaldībai vēlreiz atbildēt uz jautājumu – vai tiešām 20 gadus ilgs atkritumu apsaimniekošanas monopols Rīgā ir labākais, kā arī iedzīvotājiem un konkurencei draudzīgākais risinājums?"

Tikmēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā, portāls "Delfi" uzzināja ministrijā.

Tas darīts, ievērojot to, ka Saeima ir atbalstījusi valdības rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā līdz brīdim, kad spēku zaudē Konkurences padomes lēmums "Par pagaidu noregulējumu," bet ne ilgāk, kā līdz 2019.gada 11.decembrim, un lai nodrošinātu konkurenci atkritumu apsaimniekošanā Rīgas pilsētā.

Lai Rīgā nodrošinātu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu nepārtrauktību, likumprojekts nosaka pienākumu pašvaldībai ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām nodrošināt Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas dalījumu vairākās zonās, kā arī atkritumu apsaimniekotāju izvēli katrā no zonām un līgumu noslēgšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Atkritumu radītājiem un valdītājiem līdz ārkārtējās situācijas termiņa beigām (2019. gada 11.decembris) ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju. Minētais līgums nākotnē zaudēs spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad Rīgas pilsētas pašvaldība noslēgs līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar izvēlētiem atkritumu apsaimniekotājiem. Maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiks pašvaldība.

Atbilstoši likumprojektam, Rīgas pilsētas pašvaldībai nekavējoties jāinformē atkritumu radītāji un valdītāji par kārtību, kādā tiks nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Vienlaikus VARAM norāda, ka ir uzsākusi darbu pie aptverošas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas reformas.

Domei jāpiedāvā risinājums

Ņemot vērā tiesas lēmumu, kas atstājis spēkā KP piemēroto pagaidu noregulējumu, Rīgas domei steidzami jāpiedāvā risinājums, kā Rīgā tiks nodrošināta atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar KP piemērotā pagaidu noregulējuma prasībām, tādu viedokli portālam "Delfi" pauda uzņēmums "Eco Baltia vide", kas šobrīd atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Rīgā nodrošina ārkārtējā stāvokļa ietvaros. Joprojām nav skaidrs, kas notiks pēc 11. decembra, kad beigsies Ministru kabineta izsludinātais ārkārtējais stāvoklis.

"KP lēmums paredz, ka līdz 12. novembrim Rīgas domei ir jāpiedāvā risinājums, kā tiesiskā veidā tiks nodrošināta pakalpojumu nepārtrauktība, nodrošinot konkurences situāciju tirgū. Taču KP noteiktais termiņš ir tikai mēnesi, pirms beigsies ārkārtējais stāvoklis. Mēnesis nebūs pietiekams termiņš, lai sagatavotu iepirkuma specifikāciju, nodrošinātu piedāvājumu sagatavošanu, izvērtēšanu un arī līgumu pārslēgšanu ar iedzīvotājiem. Tas, ka šobrīd ir ieslēgts ārkārtējais režīms Rīgā, nenozīmē, ka atkritumu krīze ir izslēgta no dienaskārtības un visas problēmas ir atrisinātas. Tās joprojām pastāv un tām ir jārod operatīvs un tiesisks risinājums, ievērojot KP lēmumu," uzsver SIA "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

Uzņēmuma skatījumā, lai nebūtu jāprasa ārkārtējā stāvokļa pagarinājums vēl uz pāris mēnešiem vai līdz pat diviem gadiem, kamēr KP izskatīs pārkāpuma lietu pret Rīgas domi un SIA "Getliņi EKO", Rīgas domei jau tagad jāpiedāvā konkrēts tiesisks risinājums, kas nodrošina pakalpojumu nepārtrauktību, izslēdz vides piesārņojuma riskus un arī atbilst KP pozīcijai par konkurences saglabāšanu galvaspilsētas tirgū.

Viens no iespējamajiem risinājumiem varētu būt pilsētas dalījums vairākās atkritumu apsaimniekošanas zonās, katrā organizējot iepirkumu par atkritumu apsaimniekošanu un atkritumu šķirošanas infrastruktūras attīstību. Turklāt VARAM jānodrošina izmaiņas likumdošanā, kas nodrošinātu saskaņotu valsts politiku atkritumu apsaimniekošanas jomā, izslēdzot līdzīgu situāciju atkārtošanos nākotnē, un nodrošinot, ka visās Latvijas pašvaldībās tiek organizēti atklāti iepirkumi, kuros var piedalīties ikviens tirgus dalībnieks, norāda uzņēmums.

"Eco Baltia grupas" valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs: "Mēs jau vairāku gadu garumā esam aicinājuši atbildīgās valsts institūcijas veicināt konkurenci tirgū, piemēram, izslēdzot gadījumus, kad pašvaldības var nerīkot iepirkumus un bez konkursa pilsētā darbojas pašvaldību uzņēmumi. Joprojām aptuveni 60% Latvijas tirgus konkurence vispār ir slēgta, kur darbojas pašvaldību uzņēmumu veidoti monopoli un iepirkumi nenotiek. Tāpēc jācer, ka KP tiks arī līdz šiem konkurencei "slēgtajiem tirgiem", kuri izceļas arī ar augstākiem tarifiem iedzīvotājiem nekā vidēji tirgū."

Simanovičs skaidro, ka gadu gaitā kopējā konkurence Latvijas atkritumu apsaimniekošanas tirgū ir tikai mazināta. "Lai arī Rīgas dome ir rīkojusies saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, ievērojot visas procedūras iepirkuma organizēšanā, šī situācija ir kā lakmusa papīrs, kas skaidri rāda, ka nepieciešamas visaptverošas izmaiņas. Tām jāveicina kopējā konkurence Latvijas tirgū un jārada vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem tirgus dalībniekiem un visām pašvaldībām atbilstoši to iedzīvotāju skaitam un radītajam atkritumu apjomam," saka Simanovičs.

"Pašreizējā situācija liecina, ka, pat piedaloties starptautiskā iepirkumā ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, uzņēmumi nevar būt droši, ka viņu ieguldītie resursi un uzņemtās saistības netiks paslaucītas zem deķa. Tāpēc ir jābūt nevis emocionālam, bet skaidram un konstruktīvam risinājumam gan par to, kā tiks risināta situācija Rīgā, gan Latvijā kopumā, iepirkumu procesā veicinot konkurenci un attīstot arī mūsdienu prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus iedzīvotājiem," atzīst Simanovičs.

Saskaņā ar Rīgas domes organizētās sarunu procedūras rezultātiem no 15. septembra SIA "Eco Baltia vide" apkalpo arī daļu no līdzšinējiem SIA "Pilsētvides serviss" Rīgas klientiem – privātpersonas. Šī kārtība būs spēkā Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 11.decembrim. Pagaidām uzņēmuma rīcībā nav informācija, kā nepieciešamības gadījumā situācija tiks risināta pēc šī termiņa.

Jau ziņots, ka RD un "Tīrīga" ar pieteikumu administratīvajā tiesā vērsās pēc tam, kad KP 18. jūlijā pret Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA "Getliņi EKO" ierosinātās pārkāpuma lietas par iespējamu līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 102. pantā noteiktā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ietvaros 9. septembrī pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu.

Tas paredz Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA "Getliņi EKO" vairākus pienākumus, tajā skaitā nekavējoties apturēt Rīgas pilsētas pašvaldības, SIA "Getliņi EKO" un AS "Tīrīga" koncesijas līguma izpildi par nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. Pagaidu noregulējums nosaka tiesības turpināt sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus tiem tirgus dalībniekiem, kas to darīja līdz koncesijas līguma noslēgšanai, savukārt patērētājiem – izvēlēties kādu no pieejamajiem atkritumu apsaimniekotājiem.

Saskaņā ar pagaidu noregulējumu Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA "Getliņi EKO" ir uzlikts pienākums līdz 12. novembrim iesniegt KP plānu, kā galvaspilsētā tiks nodrošināta konkurences noteikumu ievērošana nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū.

Pagaidu noregulējums ir mehānisms, kas ļauj apturēt plānoto darījumu īstenošanu un attiecīgi to negatīvo ietekmi uz konkurenci tirgū, līdz gala lēmuma pieņemšanai. Savukārt dome un "Tīrīga" tiesā prasīja atcelt šo konkurences uzraugu lēmumu.

Pēc lēmuma par pagaidu noregulējumu pieņemšanas RD vērsās ar lūgumu pie valdības izsludināt ārkārtējo situāciju pilsētas teritorijā, lai nodrošinātu atkritumu izvešanas nepārtrauktību apstākļos, kad bija beiguši darbību līdzšinējie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem, bet koncesijas līguma ar "Tīrīgu" darbību daļēji apturēja KP.

11. septembrī valdība ar rīkojumu izsludināja ārkārtējo situāciju Rīgā, un 19. septembrī to atbalstīja arī Saeima.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

Tīrīga Atkritumi Getliņi EKO Konkurences padome Rīgas dome VARAM
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.
Lasi vēl
 

Comment Form