Līdz ar to pie esošajām tehnoloģijām nav pārliecības, ka elektroniskā balsošana būtu droša, atzinis Cimdars.

Viņš atzīmējis, ka par to, kāda balsošana būs nākotnē, ir grūti spriest, bet gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās elektroniski balsot nebūs iespējams.

Cimdars intervijā atzinis, ka, ja Saeimas vēlēšanu provizoriskie rezultāti bija zināmi ap diviem naktī, tagad pašvaldību vēlēšanās jārēķinās, ka tas būs par divām stundām vēlāk, jo vēlēšanu iecirkņi vakarā strādās attiecīgi ilgāk, nekā tas bija Saeimas vēlēšanās. Pašvaldību vēlēšanu rezultātu skaitīšana ir arī darbietilpīgāka.

Viņš intervijā arī noraidījis bažas par iespējamām blēdībām balsu skaitīšanā sakot, ka bažām nav pamata, jo rezultātu noteikšanas sistēma nav atkarīga no IT jomas.

Rezultāti, kas tiek konstatēti iecirknī, veido gala rezultātu kopā ar pārējiem iecirkņiem. To, ka gala rezultātam jābūt pareizam, nodrošina tas, ka mēs publicējam rezultātus par katra kandidāta katrā iecirknī iegūto balsu skaitu. Iecirknī ir gan iecirkņa darbinieki, gan novērotāji, viņi var pārliecināties, vai tas rezultāts, ko viņi konstatējuši, atbilst tam, kas par viņu iecirkni ierakstīts CVK mājaslapā. Un ikviens var sasummēt iecirkņu rezultātus, lai pārliecinātos par galarezultāta pareizību.

"Mums nav tādas pieredzes, kad noziņotu vienu, bet galarezultātam izmantotu citu skaitli, jo cilvēki saprot šo pašregulējošo kontroles sistēmu un arī likmes nav tik lielas, lai mēģinātu blēdīties," atzīmējis Cimdars.