Ventspils novadā būvniecība mazināsies

Pašvaldību temperatūra: Ārzemnieki tīko piejūras zemi Kurzemē
Foto: Shutterstock

Savukārt Ventspils novadā 2016. gadā izsniegta 9,1 būvatļauja uz 1000 iedzīvotājiem. Arī šeit, tāpat kā Rucavā, 2015. gadā bijuši salīdzinoši lieli NĪN ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju, proti, teju 95 eiro.

"Lielais skaits nav saistīts ar lielāku būvniecības aktivitāti nekā citur Latvijā," portālam "Delfi" apgalvoja Ventspils novada būvvaldes arhitekta palīgs Normunds Māls. Būvvaldes pārstāvis skaidroja, ka datus par izsniegto būvatļauju daudzumu ietekmē tas, cik apzinīgi sistēmā uzskaitītas visas būvatļaujas.

"Ventspils novada būvvalde 100% strādā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) un ievada tajā arī visas vecās būvatļaujas. Kad būvvaldē derīguma termiņa pagarināšanai tiek atnesta veca būvatļauja, mēs ievadām BIS sistēmā visus ar šo lietu saistītos vecos dokumentus un izsniedzam jaunu būvatļauju. Tādā veidā mums gada laikā BIS ir izveidota laba datu bāze, kurā ir gan vecie, nepabeigtie būvobjekti, gan jaunie," situāciju skaidroja Māls.

Turpmāk, kā apgalvoja būvvaldes pārstāvis, būvatļauju skaits būs mazāks, jo neesot daudz jauno objektu. Vairāk par to, kādi objekti un kur tiek būvēti, iespējams atrast BIS apkopotajos datos. "Ventspils novada būvvalde ievada BIS arī visus pirmās grupas objektus – mazēkas, žogus, siltumnīcas un tā tālāk, dažreiz arī ierakstus ar vidi degradējošu graustu sakārtošanu," izsniegto būvatļauju daudzumu komentēja Māls.

Lielo atšķirību ar citiem novadiem izsniegto būvatļauju ziņā Ventspils novada pārstāvis skaidroja ar to, ka citas būvvaldes neievada sistēmā visu informāciju. "Piemēram, noformē tikai no jauna iesākto būvniecību," minēja arhitekta palīgs.

Būvvaldes pārstāvis arī norādīja uz BIS nepilnībām, to minot kā vienu no iemesliem, kādēļ citos novados daudzi izvēlas datus neiesniegt sistēmā. "Tajā veidotie dokumenti ir neaptverami nekvalitatīvi no noformējuma viedokļa – nav iespējams pilnvērtīgi formatēt izveidotos tekstus, izdruku izskats neatbilst normatīvo aktu prasībām, dokumentu ievadīšanai nepieciešams ilgs laiks, un šo trūkumu sarakstu var turpināt bezgalīgi. Tajā pašā laikā nepilnību novēršana no atbildīgās iestādes puses notiek gausi vai nenotiek vispār, vai arī uzlabojumi ir maznozīmīgi," skaidroja Ventspils novada pārstāvis, gan piebilstot, ka nākotnē novads turpinās datus BIS iesniegt, neskatoties uz sistēmas trūkumiem, "lai viss būtu redzams vienā datu bāzē un nebūtu jātērē laiks meklējot informāciju pa vairākām sistēmām".