Ņemot vērā indeksu, valstis tiek novērtētas skalā no 1 līdz 7.

NRI izveidots, pamatojoties ar trim galvenajām komponentēm:

  1. Tirgus, politisko, normatīvo un infrastruktūras situāciju valstī.
  2. Biznesa, valdības un fizisku personu gatavība izmantot informācijas-komunikācijas tehnoloģijas.
  3. Nepastarpināta šādu tehnoloģiju izmantošana

Zemāk tiek piedāvātas TOP-10 valstis ar pašu augstāko NRI indeksu.