Latvijas Dabas fonda nodrošinātajā tiešraidē vērojams, kā ūpēni, kas nu jau ir krietni paaugušies un lēnām gūst šiem putniem raksturīgās krāsas, vingrina spārnus un mācās lidot. Jaunie putni arī nevairās izpētīt ligzdu pilnībā, ne tikai tās vidū, tāpēc visai braši čāpo pa mājvietas konstrukciju.

Tā nu 17. jūnija vakarpusē viens no ūpēniem novērots, čāpojot pa ligzdas apmali pie koka. Taču iecerētais nevedas tik labi, un ūpēns gluži vai izslīd no ligzdas, lai arī sparīgi cenšas vicināt spārnus. Par laimi, putns pieķērās pie ligzdas malas un nenokrita.

Taču no ligzdas gandrīz izkritušais ūpēns gandrīz vai sabiedēja mājvietā palikušo biedru. Kamēr ārpus ligzdas esošais putns centās tikt atpakaļ ligzdā, tikmēr tajā palikušais lidotājs cītīgi stiepa kaklu te uz vienu, te uz otru pusi, mēģinot saprast, kas atrodas ārpus ligzdas. Brīžam pat redzams, kā ligzdā esošais mazulis izpleš spārnus, kas ir putnu aizsargreakcija.

Video: Ūpēns izslīd no ligzdas un sabiedē brālīti
Foto: Kadrs no video

Arī tad, kad no ligzdas izvēlušais putns beidzot tiek atpakaļ mājvietā, otrs mazulis biedru sagaida ar izplestiem spārniem, taču ātri vien saprot, ka bažām nav pamata.

Tiešraide no ūpju ligzdas vērojama šeit.

Forums par ūpju ligzdā meklējams portālā "Dabasdati.lv".

Vienlaikus vērot vairākas putnu ligzdas var šeit.