Foto: LETA

Valdība otrdien lēma 45 dažādos sektoros strādājošos apbalvot ar Ministru kabineta Atzinības rakstiem.

Atzinības rakstu nolemts piešķirt Vides pārraudzības valsts biroja direktora vietniecei, Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītājai Indrai Kramzakai par piesārņojuma novērtēšanas sistēmas izveidi un tās darbības nodrošināšanu Latvijā, kā arī profesionālu pārstāvību administratīvajās tiesās.

Tāpat apbalvojumu saņems Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktore Skaidrīte Ruskule par ieguldījumu muzeja darbības pilnveidē, kā arī sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības jomā, Latvijas Okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja Ruta Pazdere par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma radīto zaudējumu izpētē un skaidrošanā sabiedrībai, un Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska par ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas valsts principu nodrošināšanā, izstrādājot juridiskos risinājumus partnerattiecību institūta ieviešanai Latvijā.

Atzinības raksts piešķirts cilvēktiesību aktīvistam un kustības "Dzīvesbiedri" dibinātājam Kasparam Zālītim par ieguldījumu cilvēktiesību jomā, īpaši tiesiskuma, vienlīdzības un iekļaujošas sabiedrības vērtību stiprināšanā, kā arī Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājai, senatorei Veronikai Krūmiņai par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī par nozīmīgiem akadēmiskiem sasniegumiem tieslietu nozarē.

Ārstniecības nozarē strādājošie

Pie Atzinības rakstiem tikuši arī vairāki ārstniecības nozarē strādājošie – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs 4" sertificēta ķirurģe, brūču speciāliste Aleksandra Kušpelo par ieguldījumu ilgstoši nedzīstošo brūču ārstēšanā, radot iespēju pacientiem atgriezties pilnvērtīgā un kvalitatīvā dzīvē, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ģintermuiža" narkoloģiskās ārstniecības vadītāja Lilita Caune par ieguldījumu atkarības problēmu risināšanā un profilaksē, kā arī jauniešu izglītošanā, kā arī valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja Iveta Ķiece par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu pacientu rehabilitācijā un veselības jomas attīstībā.

Apbalvoti arī Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centra vadītājs Aldis Puķītis par pašaizliedzīgu darbu pacientu ārstēšanā un izmeklēšanas metožu attīstībā, kā arī jauno speciālistu sagatavošanā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1. slimnīca" oftalmoloģe Māra Briede par ieguldījumu oftalmoloģijas jomas attīstībā Latvijā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika" valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa par ieguldījumu ārstniecības procesu modernizācijā un attīstībā, kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" aprūpes direktore Inese Budzila par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas attīstībā un jauno speciālistu sagatavošanā.

Izglītības un zinātnes sektors

Atzinības raksts tiks pasniegts arī Rīgas Valsts tehnikuma izglītības metodiķei un skolotājai Dacei Rozenblatei par ieguldījumu profesionālās izglītības sistēmas attīstībā, Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošajam pētniekam, doktoram Raivim Žalubovskim par ieguldījumu zinātniskās izcilības pilnveidē, izglītojot jaunos pētniekus un popularizējot zinātni sabiedrībā, Valmieras Sporta skolas direktorei Līgai Dzenei par ieguldījumu profesionālās ievirzes sporta izglītības attīstībā, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra profesoram, vadošajam pētniekam Kasparam Tāram par sasniegumiem zinātnē un jauno speciālistu sagatavošanu molekulārās bioloģijas jomā, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniecei Eiropas Savienības un starptautiskajos jautājumos Anitai Vaherei-Abražunei par ieguldījumu Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu sadarbības veicināšanā, īstenojot Latvijas prioritāros mērķus izglītības un zinātnes politikas jomā;

Pie apbalvojuma tiks arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs par ieguldījumu valsts politikas plānošanā un īstenošanā izglītības uzraudzības jomā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde" vadītāja Marina Isupova par ieguldījumu vispārējās izglītības jomā un pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstīšanā, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Ivars Balamovskis par ieguldījumu vispārējās izglītības jomā un pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstīšanā, Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā.

Apbalvoti arī Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, filoloģijas zinātņu doktore Laimute Balode par ieguldījumu latviešu valodas pētniecībā un latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā un popularizēšanā ārvalstīs, Latvijas Universitātes padomes locekle Mārīte Seile par ieguldījumu skolotāju atbalsta sistēmu veidošanā, metodisko materiālu izstrādē, STEM izglītības popularizēšanā un sadarbības veicināšanā starp vispārējās izglītības, augstākās izglītības un uzņēmējdarbības vidi, Limbažu Valsts ģimnāzijas direktore un matemātikas skolotāja Gunta Lāce par ieguldījumu matemātikas mācību un metodisko materiālu izstrādē, kā arī mūsdienīgas skolu vadības attīstībā.

Drošības joma

Ministru kabineta Atzinības rakstu saņems Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšniece pulkvežleitnante Iveta Smoča par ieguldījumu Valsts policijas uzdevumu īstenošanā un attīstības veicināšanā, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Informācijas biroja priekšniece pulkvežleitnante Inga Šamarova par augsto darba kvalitāti un ieguldījumu Valsts policijas attīstībā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kārtības policijas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Inārs Kalnačs par pašaizliedzīgu darbu un ilggadēju priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi un ieguldījumu Valsts policijas mērķu sasniegšanā.

Apbalvojums tiks Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Daugavpils I kategorijas dienesta priekšniekam pulkvežleitnantam Aleksandram Visockim par sevišķiem nopelniem nelegālās migrācijas ierobežošanā un valsts robežas drošības stiprināšanā, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Lidostas "Rīga" I kategorijas robežkontroles punkta priekšniekam pulkvežleitnantam Verneram Stūrmanim par teicamiem dienesta pienākumu izpildes rezultātiem un nozīmīgu personīgo ieguldījumu Valsts robežas drošības nodrošināšanā, un Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļas priekšniekam pulkvežleitnantam Uldim Grebežam par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā un attīstībā;

Kultūras joma

Ar MK Atzinības rakstu apbalvoti Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita par ieguldījumu Latvijas bibliotēku nozares attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā, teātra un kino režisors un pedagogs Pēteris Krilovs par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas teātra un kino attīstībā un jauno teātra profesionāļu izaugsmē, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora vietnieks, vēstures doktors Mārtiņš Kuplais par ieguldījumu Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja attīstībā un Latvijas kultūrvēsturisko novadu tautas celtniecības pieminekļu izpētē un saglabāšanā.

Apbalvoti arī tulkotājs Jurģis Alģimants Banevičs par ieguldījumu Latvijas literatūras tulkošanā un Latvijas literatūras popularizēšanu Lietuvā, parku un ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis par nozīmīgu un ilggadēju devumu Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturisko parku un dārzu izpētē, saglabāšanā un atjaunošanā, klavesīnistei, starptautiskā Baha Kamermūzikas festivāla direktore, Baha mūzikas fonda prezidente Aina Kalnciema par mūža ieguldījumu senās mūzikas mākslas tradīciju izkopšanā un popularizēšanā Latvijā un ārpus tās robežām.

Atzinības raksts tiks pasniegts arī kinokritiķei un kinopētniecei, scenāristei un kinoprogrammu kuratorei Dairai Āboliņai par ieguldījumu Latvijas kinokultūras veidošanā, kinoizglītības veicināšanā, kā arī Latvijas un pasaules kinovēstures un šodienas vērtību popularizēšanā, fotogrāfam Aivaram Liepiņam par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu Latvijas Atmodas laika norišu un Dziesmu un deju svētku procesu fotodokumentēšanā un fotomākslas attīstībā Latvijā, biedrībai "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" par ieguldījumu un aktīvu iesaisti pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un attīstībā Latgales reģionā, Tukuma muzeja direktorei Agritai Ozolai par ieguldījumu muzeja attīstībā un Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma kolekciju izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā.

Tāpat apbalvota Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore Rūta Muktupāvela par ieguldījumu augstākās izglītības izcilības stiprināšanā kultūras un mākslu jomā, veicinot starpdisciplināro pētījumu attīstību un starptautisko sadarbību un gleznotāja Biruta Delle par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vizuālās mākslas attīstībā.

Ārlietu joma

Tāpat lemts piešķirt Atzinības rakstu Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta Krievijas nodaļas padomniecei Ramonai Krasovskai par ieguldījumu Latvijas un kopējās Eiropas Savienības politikas veidošanā un Ārlietu ministrijas Otrā divpusējo attiecību departamenta Tuvo Austrumu un Āfrikas valstu nodaļas padomniekam Jurim Žuravļovam par ieguldījumu Latvijas divpusējo attiecību veicināšanā ar Tuvo Austrumu valstīm.

Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Ierosinājumu par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Apbalvošanas padomē iesniedz Ministru prezidents, ministri, pašvaldību vadītāji, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis vai citu nevalstisku organizāciju vadītāji.

Ministru kabineta Atzinības rakstu Ministru kabinets nodibināja 1995. gada aprīlī.

Atzinības rakstu svinīgā ceremonijā pasniedz nozares ministrs vai Ministru prezidents.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!