Фото: Shutterstock

Ceturtdien, 2. jūnijā, kvoruma trūkuma dēļ Saeimā otrajā lasījumā netika skatīti grozījumi Darba likumā, ar kuriem tiktu izpildīts Satversmes tiesas (ST) spriedums, kas paredz no šā gada 1. jūnija tiesības uz atvaļinājumu viendzimuma pāriem pēc bērna dzimšanas.

Jau ziņots, ka ST vērtēja kāda pāra pieteikumu, kad bērna bioloģiskās mātes partnerei nebija paredzētas tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas. Šajā lietā pieteicēja lūdza pārbaudīt Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Satversmes 110. panta pirmajam teikumam. ST minēto Darba likuma pantu atzina par neatbilstošu Satversmei.

Spēkā esošā Darba likuma redakcija nosaka, ka "bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas."

Tomēr ST atzina, ka Darba likuma pants ir neatbilstošs Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un kopš šā gada 1. jūnija tas vairs nav spēkā.

Nepieciešamie grozījumi Darba likumā tika izstrādāti. Ar likuma grozījumiem noteikts, ka gadījumā, ja "bērna paternitāte nav atzīta (noteikta), tad citai personai, kas nav bērna māte, ir tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu, lai pēc bērna mātes lūguma iesaistītos bērna aprūpē. Šādu atvaļinājumu piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas."

Minētos likuma grozījumus Saeimā otrajā lasījumā atbalstīja ceturtdien, 2. jūnijā, bet tie vēl jāskata trešajā lasījumā.

Vienlaikus ST priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina norāda, ka līdz brīdim, kad būs īstenota regulējuma pilnveide par ST spriedumu saistībā ar viendzimuma pāru aizsardzību, tiesību normu piemērotāji - iestādes un administratīvās tiesas - Satversmi piemēros tieši un nepastarpināti.

Kucina norādīja, ka ar ST spriedumiem regulējums, ciktāl tas neparedz noteiktas tiesības viendzimuma pāriem, atzīts par spēkā neesošu no šī gada 1. jūnija.

ST attiecīgajos spriedumos sniegusi skaidrus un izvērstus apsvērumus par to, kas likumdevējam būtu jāņem vērā, pilnveidojot normatīvo regulējumu - grozot esošo vai pieņemot jaunu regulējumu. ST tiesnese uzsver, ka demokrātiskā tiesiskā valstī ST spriedumus ievēro un izpilda ikviena valsts institūcija.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !