Fоtо: Publicitātes foto

No nākamā gada 1. janvāra "Audi" Ingolštates rūpnīca uzsāks oglekļa neitrālu ražošanu. No turienes ceļu pie klientiem uzsāks jaunie "Audi Q6 e-tron" saimes modeļi. "Audi" vides aizsardzības programma "Mission:Zero" paredz, ka klimatneitrāla ražošana 2025. gadā tiks panākta visās uzņēmuma rūpnīcās.

Jau 2018. gadā šis mērķis ir sasniegts "Audi Q8 e-tron" ražotnē Briselē, Beļģijā, bet 2020. gadā "Audi" Ģēras ražotnē Ungārijā. Tur top Latvijā pieprasītie "Audi Q3". Kopš 2020. gada klimatneitrāla ražošana tiek nodrošināta arī sportiskajiem "Audi R8" un "e-tron GT" modeļiem "Böllinger Höfe" rūpnīcā Vācijā.

"Audi" par ražošanas un loģistikas jautājumiem atbildīgais valdes loceklis Gerds Valkers uzsver: "Vides aizsardzība ir viens no "Audi" korporatīvās stratēģijas stūrakmeņiem. Ingolštates rūpnīcā, uzsākot atjaunīgas enerģijas izmantošanu, ir sperts nozīmīgs solis ceļā uz oglekļa izmešu neitrālu automobiļu ražošanu." Lai šo ambiciozo mērķi sasniegtu, "Audi" īsteno četru principu konceptu.

Pirmais princips paredz energoefektivitātes uzlabošanu "Audi" rūpnīcās, kas jau tagad ļauj ievērojami samazināt oglekļa emisiju apjomu. Piemēram, 2022. gadā šie energopārvaldības pasākumi ļāva Ingolštates rūpnīcā ietaupīt vairāk nekā 35 000 megavatstundu enerģijas un novērst vairāk nekā 5 000 tonnu oglekļa emisiju nonākšanu vidē.

Tāpat arī "Audi" ražo atjaunīgo enerģiju, kas ir šī koncepta otrais princips. Līdz šim Ingolštates rūpnīcā 23 000 kvadrātmetru platībā uzstādīti fotoelektriskie moduļi. Turpmākajos gados "Audi" turpinās palielināt pašu saražotās enerģijas īpatsvaru visās uzņēmuma rūpnīcās. Lai turpinātu šo attīstības virzienu, pašlaik galvenajā rūpnīcā tiek plānoti un īstenoti dažādi papildu pasākumi.

Trešais koncepta princips ir "Audi" enerģijas iepirkšana no oglekļa ziņā neitrāliem enerģijas piegādātājiem. Kopš 2012. gada sākuma "Audi" ražo automobiļus Ingolštatē, izmantojot tikai "zaļo" elektroenerģiju. Šī agrīnā pāreja ļāva zīmolam kļūt par ilgtspējas pionieri šajā nozarē.

Ilgtspējīga apkure

"Audi Group" vides aizsardzības nodaļas vadītājs Rīdigers Reknāgels skaidro: "Netālu esošā naftas pārstrādes rūpnīca un sadzīves atkritumu pārstrādes rūpnīca apgādā galveno "Audi" ražotni ar oglekļa izmešu ziņā neitrālu atlikumsiltumu. Turklāt mēs esam nodrošinājuši lielu daudzumu biogāzes, lai nodrošinātu oglekļa izmešu neitrālu siltumapgādi."

Šādā veidā rūpnīca gandrīz visu nepieciešamo enerģiju iegūst no atjaunīgajiem resursiem. Ceturtais un pēdējais princips ir – visas emisijas, no kurām "Audi" vēl nespēj izvairīties (ne vairāk kā 10% no sākotnējām oglekļa emisijām), tiek kompensētas, iegādājoties oglekļa kredītus, kas ir sertificēti saskaņā ar augstākajiem kvalitātes standartiem, piemēram, Zelta standartu. Ingolštates rūpnīcā tas ietver arī loģistiku rūpnīcā.

'Mission:Zero' – vairāk nekā emisiju samazināšana

Vides aizsardzības programmas "Mission:Zero" pasākumi sniedzas tālāk par dekarbonizāciju un attiecas uz galvenajām darbības jomām – ūdens izmantošanu, resursu efektivitāti un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu.

"Audi" vīzija ir izveidot aprites ekonomiku, kurā tādi resursi kā plastmasa, ūdens un citas izejvielas tiek izmantoti slēgtos ciklos. Piemēram, kopš 2019. gada "Audi" Ingolštatē izmanto tehniskā ūdens piegādes centru ar membrānu bioreaktoru, lai efektīvāk izmantotu ūdeni. Šogad "Audi" kļuva par pirmo "premium" klases automobiļu ražotāju, kas pievienojās Ūdens pārvaldības aliansei (Alliance for Water Stewardship – AWS).

"Audi" plāno līdz 2035. gadam uz pusi samazināt ekoloģiski svērto ūdens patēriņu savās rūpnīcās visā pasaulē. Kā paraugs atbildīgai ūdens resursu izmantošanai uzskatāma rūpnīca Sanhosē Čiapā, Meksikā, kas kopš 2018. gada ražo automobiļus, neradot nekādus notekūdeņus.

Visbeidzot, kā "Biodiversity in Good Company" (Bioloģiskā daudzveidība labā uzņēmumā) iniciatīvas dalībnieks, "Audi" ir arī apņēmies visās savās rūpnīcās aizsargāt bioloģisko daudzveidību. Apkārtne pie Minhsminsteres rūpnīcas ēkām ir veidota tā, lai tā saglabātu savu dabisko vidi un formu. Aptuveni 17 hektāru platībā ir izveidota īpaša vide daudzām dzīvnieku un augu sugām.

'360factory' un ilgtspējīga zemes izmantošana

Ar pieeju, ko "Audi" dēvē par "360factory", ražotājs arī nākotnē pievērsīs lielu uzmanību rūpnīcu ilgtspējas attīstībai. Šīs visaptverošās, ilgtspējīgās pieejas ietvaros "Audi" modernizē, digitalizē un pārveido savas esošās rūpnīcas, lai tās būtu gatavas nākotnei un e-mobilitātei. Ar "360factory" programmu "Audi" var panākt vēl lielāku ražošanas elastību un efektivitāti, neaizņemot papildu teritorijas jaunu ēku celtniecībai.

Tiecoties pēc ilgtspējīgas zemes izmantošanas, "Audi" ir spēris vēl vienu soli uz priekšu, atdzīvinot bijušo rūpniecisko teritoriju. Tehnoloģiju parks Ingolštates dienvidos arī ir integrēts uzņēmuma ilgtspējības pasākumos kā galvenās ražotnes struktūrvienība. "Audi AG" un Ingolštates pilsētas kopuzņēmums "incampus GmbH" ir pārveidojis 75 hektāru lielu pamestu rūpniecisko teritoriju Ingolštates austrumos. Tur tika uzbūvēts tehnoloģiju parks, neattīstot jaunus zemes gabalus. Piecpadsmit hektāri no kopējās platības tika noteikti kā dabas un ainavas kompensējama teritorija – tagad tur ir aluviāls jeb dabisks mežs un pļava, kas nav ar barības vielām bagātīga.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !