Фото: Publicitātes foto

Nelielās bankas AS "LPB Bank" vadība nešaubās par bankas darbības saglabāšanu Latvijā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) iesniegtā pārstrādātā bankas darbības stratēģija paredz "LPB Bank" darbības fokusu vērst uz finanšu tehnoloģiju jeb "FinTech" pakalpojumu sniegšanu e-komercijas jomā un bankas pārorientēšanos no NVS valstīm uz Eiropas ekonomiskās zonas, OECD un NATO dalībvalstīm.

Jaunā "LPB Bank" darbības stratēģija arī paredz, ka banka pārtrauks sadarbību ar čaulas kompānijām, kas nespēj sniegt pierādījumus par faktisko uzņēmējdarbību.

Banka prognozē, ka līdz ar jaunās stratēģijas īstenošanu samazināsies tās aktīvi un peļņa. Taču tas nerada draudus bankas darbības turpināšanai, pārliecināta bankas vadība.

"LPB Bank" aktīvu apmērs 2017. gada beigās bija 234,5 miljoni eiro, bet bankas tīrā peļņa pērn bija 7,2 miljoni eiro, liecina auditētais finanšu pārskats.

"LPB Bank" vadība ir pārliecināta, ka tā izmanto visus tās rīcībās esošos līdzekļus, lai nodrošinātu bankas uzņēmējdarbību pašreizējos apstākļos, kad ar ārvalstu klientiem strādājošo Latvijas banku biznesu satricinājusi ASV vēršanās pret "ABLV Bank" un Latvijas amatpersonas apņēmušās strauji vērsties pret augsta riska klientu apkalpošanu Latvijas bankās. Banku uzraugs jau pieprasījis kredītiestādēm, kas specializējas ārvalstu klientu apkalpošanā, ātrāk pārskatīt savus biznesa modeļus, lai novērstu riskantus darījumus. "LPB Bank" pārstrādātu darbības stratēģiju FKTK iesniegusi 23. martā.

Uzraugs veicis pārbaudi par naudas atmazgāšanas novēršanu

2017. gada pirmajā ceturksnī FKTK veica bankā pilnu pārbaudi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā. Banka saņēma pirmos pārbaudes rezultātus šogad februārī, sniegusi par tiem komentārus FKTK un gaida FKTK atbildi.

"Neskatoties uz to, ka šīs pārbaudes gala rezultāti nav saņemti, kas rada nenoteiktību par minēto procesu turpmāko virzību, bankas vadība apliecina, ka šo procesu rezultāts neietekmēs bankas spēju pildīt savas saistības attiecībā pret bankas klientiem un partneriem. Banka nepārtraukti pilnveido un uzlabo iekšējās kontroles sistēmu, lai novērstu jebkādus šaubīgus vai neparastus klientu darījumus, izmantojot banku," teikts "LPB Bank" auditētajā gada pārskatā.

Banka atzīmē, ka tā veikusi būtiskus ieguldījumus atbilstības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, piemēram, ieviests ASV izstrādātais darījumu uzraudzības tehnoloģiskais risinājums "Syron" un sadarbībā ar auditoruzņēmumu "Deloitte" veikta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku pārvaldības un risku novērtēšanas sistēmu neatkarīga pārbaude, efektivitātes izvērtēšana un uzlabošana.

"Delfi" jau ziņoja, ka "LPB Bank" ir vienīgā no nerezidentu segmentā strādājošām Latvijas bankām, kurā 2016. gadā netika veikta specializētu ASV uzņēmumu pārbaude par naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu bankā.

Turklāt 2016. gada jūlijā FKTK bankai piemēroja 305 000 eiro sodu par pārkāpumiem naudas atmazgāšanas novēršanas jomā. Ar banku tika noslēgts administratīvais līgums par nepilnību novēršanu.

Savā 2017. gada finanšu pārskatā banka raksta, ka tā vēlas uzturēt labu reputāciju un stabilitāti attiecībās ar klientiem un darījumu partneriem, sniegt finanšu pakalpojumus uzticamiem klientiem un darījumu partneriem, kuru darbība ir saprotama, kā arī nodrošināt līdzsvaru starp pieņemamo riska līmeni un peļņu.

Plānā - "FinTech" pakalpojumi e-komercijas jomā

Bankas pārstrādātā darbības stratēģija paredz stiprināt fokusu uz "FinTech" pakalpojumu sniegšanu e-komercijas jomā.

Pērn banka audzēja e-komercijas biznesu. E-komercijas operāciju apgrozījums 2017. gadā auga par 10%, savukārt komisiju ienākumu apjoms par karšu operācijām palielinājās par 5%.

Pagājušā gada finanšu pārskats liecina, ka komisijas naudas ieņēmumi par norēķinu karšu operācijām veido lielāko īpatsvaru no kopējiem bankas komisiju ienākumiem. Pērn bankas kopējie komisijas naudas ienākumi bija 20,69 miljoni eiro, no kā 17,64 miljoni eiro bija komisijas par norēķinu karšu operācijām.

Pērn samazinājās bankas peļņa no maksājumu apstrādes. Maksājumu komisiju ienākumu kritumu daļēji kompensēja komisijas ieņēmumu pieaugums no klientu apkalpošanas operācijām.

"LPB Bank" skaidro, ka tās prioritārie darbības reģioni tagad ir Latvija, Eiropas Ekonomiskās zonas valstis, OECD un NATO dalībvalstis. Prioritārie darbības virzieni ir maksājumu karšu izsniegšana un pieņemšana POS terminālos un internetā.

Bankas piesaistītie noguldījumi 2017. gada beigās bija 197,84 miljoni eiro, no kā lielākā daļa jeb 160,5 miljoni eiro bija pieprasījuma noguldījumi. No kopējā noguldījumu apmēra 156,4 miljoni ir Latvijas un Eiropas Savienības rezidentu līdzekļi. No noguldījumiem 132,2 miljoni ir eiro valūtā, bet 54,05 miljoni ASV dolāros, pārējais – citas valūtas. No šā gada 12. marta banka jaunus termiņnoguldījumus pieņem un esošos noguldījumus pagarina tikai eiro valūtā.

Pērn gada beigās bankas kredītportfelis bija 46 miljoni eiro.

2017. gada beigās bankas reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 13 miljoni eiro. Bankas vienīgais akcionārs ir SIA "Mono". "Mono" īpašnieki ir Mihails Uļmans (49,4%), Aleksandrs Plotkins (32,7%) un Biomins Kajems (17,9%), liecina "Lursoft" dati.

"LPB Bank" ir viena no mazākajām bankām Latvijā. Latvijas Komercbanku asociācijas apkopotie dati liecina, ka 2017. gada beigās "LPB Bank" pēc aktīvu apmēra bija 16. lielākā banka Latvijā no kopumā 19.

Līdz pagājušā gada decembra vidum "LPB Bank" nosaukums bija "Latvijas pasta banka". Šī banka tika dibināta 2008. gadā pēc tam, kad "Mono" uzvarēja Satiksmes ministrijas rīkotajā konkursā par stratēģisko sadarbības partneri Pasta bankas izveidošanai. Bija plānots, ka šī banka pārņemtu klientus, kas izmanto pasta norēķinu sistēmas pakalpojumus. Iecerētais sadarbības projekts ar Latvijas Pastu pajuka, bet banka turpināja biznesa attīstību.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !