Sagatavošanās skolai pašu spēkiem – kā palīdzēt bērnam mājās ar Montesori metodēm
Foto: Montessori studija

Gatavošanās skolai ir svarīgs un izaicinājumu pilns process. Diemžēl bērnudārzi ne vienmēr tiek galā ar šo uzdevumu. Tas jo īpaši attiecas uz tām iestādēm, kurās viens skolotājs strādā ar vairāk nekā 20 audzēkņiem. Savukārt vecākiem, kuru bērni īslaicīgi vai pilnībā neapmeklē bērnudārzu, ir jāuzņemas pilna atbildība. Saprast, kā, ko, kādā vecumā un kādā secībā mācīt bērnus, lai viņi laicīgi sagatavotos skolai, palīdzēs bērnu attīstības centra "Montesori studija" vadītāja Alīna Ļebedeva – izglītības zinātņu maģistre, sertificēta Montesori skolotāja ar desmit gadu pieredzi.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Sagatavošanās skolai no trīs gadu vecuma – kļūdains vai pareizs lēmums

"Daudzi cilvēki domā, ka gatavošanās skolai jāsāk pēdējā gadā pirms 1. klases. Tādējādi gads pirms skolas bērnam kļūst patiesi smags. Viņam jāiemācās lasīt un saprast lasīto tekstu, rakstīt burtnīcā, orientēties skaitliskos aprēķinos, un galvenais – ilgstoši spēt darīt vienu un to pašu, visbiežāk tādas darbības, kas prasa no viņa pūles un neatlaidību un tajā pašā laikā viņam nav interesantas. No bērna, kurš ir pieradis tikai rotaļāties un pavadīt laiku aizraujošās izklaidēs, pēkšņi tiek pārāk daudz prasīts un gaidīts. Bērnam pēkšņi "vajag" spēt, "vajag" zināt visu, kam viņš sākotnēji nav gatavots.

Papildus tam ļoti īsajā laikā, kas atvēlēts, lai sagatavotos skolai, ir vēl viens svarīgs aspekts. Ir lietas, kas jāapgūst noteiktā vecumā. Ja to dara agrāk vai vēlāk, mācīšanās nebūs efektīva. Piemēram, matemātikas prasmes jāsāk attīstīt no četru gadu vecuma, rokas sagatavošana rakstīšanai jāsāk ar trīsarpus gadiem, lasītprasme jāsāk attīstīt no četrarpus gadiem. Par to mēs detalizēti rakstījām šajā rakstā.

Protams, katrs bērns ir unikāls – kāds iemācīsies lasīt un skaitīt agrāk, bet kāds vēlāk. Bet pieaugušajam ir jāsaprot, ka, lai bērns sasniegtu rezultātus, ir svarīgi laikus sākt nodarbības.

Uzmanības koncentrēšana – pamats turpmākai bērna mācīšanās prasmei


Vēl pirms bērns sāk mācīties burtus un ciparus un sagatavot roku rakstīšanai, viņam jāapgūst viena no mācīšanās pamatprasmēm – koncentrēšanās prasme.

Sagatavošanās skolai pašu spēkiem – kā palīdzēt bērnam mājās ar Montesori metodēm
Foto: Montessori studija

Kamēr bērna uzmanība nav koncentrēta, viņš ir izklaidīgs un haotiski pāriet no viena objekta uz otru, būs grūti kaut ko iemācīties. Tāpēc ir tik svarīgi pievērst īpašu uzmanību koncentrēšanās prasmei. Ieteicams to sākt pirms trīs vai vismaz četru gadu vecuma, jo vēlāk to būs grūtāk izdarīt.

Rakstā par uzmanības koncentrēšanas attīstīšanu mēs aprakstījām vairāk nekā 20 aktivitātes, ko piedāvāt bērnam mājās. Dažas no tām ir piemērotas pusotra gada veciem bērniem, citas – vecākiem bērniem. Ņemot vērā rakstā piedāvātās idejas, jūs varat arī izdomāt savus uzdevumus bērnam. Kaut ko iespējams noskatīt Montesori kabinetos vai iegādāties gatavus materiālus veikalā, kā arī pagatavot pašu rokām.

Ņemot vērā Montesori pedagoģijas principus, ieteicams:

  • nodarboties regulāri (katru dienu);
  • izvēlēties tādus materiālus un aktivitātes, kas pēc sarežģītības atbilst bērnam, – ne pārāk vienkāršas un ne pārāk sarežģītas;
  • piedāvāt bērnam izvēlēties vismaz 7–10 aktivitātes. Bērns ar lielu interesi nodarbosies ar to, ko pats izvēlējies;
  • laiku pa laikam nomainīt materiālus, sekojot līdzi bērna interesēm. Noņemt tos, kas kļuvuši neinteresanti, un papildināt ar kaut ko jaunu;
  • mudināt bērnu pabeigt iesākto līdz galam. Tieši tā attīstās neatlaidība;
  • neiejaukties bērna aktivitātēs, izņemot, ja nepieciešama palīdzība – palīdzēt tik daudz, cik tas patiešām nepieciešams.

Rokas sagatavošana rakstīšanai – ceļš no kreļļu vēršanas līdz rakstīšanai


Minētajiem uzmanības koncentrēšanas vingrinājumiem ir vēl viena svarīga funkcija – tie palīdz sagatavot bērna roku rakstīšanai. Rakstītprasme prasa lielu kustību precizitāti, kā arī pietiekamu spēku trim pirkstiem, ar kuriem bērns tur rakstāmpiederumu. Tāpēc viss, kas palīdz attīstīt kustību koordināciju un sīko motoriku, ir liels pluss rakstītprasmei.

Atskatoties uz manu daudzu gadu pieredzi darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, varu teikt, ka bērniem, kuri daudz ir darbojušies ar tā sauktajiem praktiskās dzīves vingrinājumiem (proti, pārbēršanu, pārliešanu, vēršanu, aizpogāšanu utt.), rakstītprasmes apguve sagādā daudz mazāk grūtību nekā viņu vienaudžiem.

Sagatavošanās skolai pašu spēkiem – kā palīdzēt bērnam mājās ar Montesori metodēm
Foto: Montessori studija

Nākamajam solim, sagatavojot bērna roku rakstīšanai, vajadzētu būt dažāda veida vingrinājumiem ar krītiņiem un zīmuļiem. Šajā posmā bērns iemācās turēt un kontrolēt rakstāmo objektu – krāsot, apvilkt formas un vilkt dažādas svītras.

Vēlos atkārtot, ka šie nepieciešamie sagatavošanās vingrinājumi jāpiedāvā bērnam no trīsarpus gadu vecuma. Šiem vingrinājumiem jāvelta daudz laika. Nevar gaidīt no bērna kaligrāfiskus (skaistus un precīzus) burtus, kamēr viņš nemāk rūpīgi izkrāsot, apvilkt vai vilkt svītras.

Šādas aktivitātes var padarīt patiesi radošas un jautras. Tam mēs izmantojam īpašu materiālu "Montesori metāla ieliktņus". Šis materiāls dod iespēju eksperimentēt, apvienojot formas un krāsas, un šāda aktivitāte patiesi bagātina iztēli. Lai arī pats materiāls ir diezgan dārgs, ja vēlas, to var aizstāt ar improvizētiem līdzekļiem.

Tikai pēc tam, kad rakstītprasme ir pietiekami pilnveidota, bērnam var piedāvāt standarta darba burtnīcas. Šajā gadījumā uzdevumi šajās burtnīcās viņam neradīs grūtības.

Lasītprasme – no burta līdz vārdam, no vārdiem līdz teikumam

Papildus rakstīšanai lasīšana ir vēl viena galvenā prasme, kas nepieciešama skolā. Vienā no iepriekšējiem rakstiem mēs detalizēti aprakstījām sagatavošanās procesu lasīšanai. Ja jūs ievērosiet rakstā aprakstīto gaitu, bērns viegli iemācīsies lasīt, kā arī saprast lasīto.

Sagatavošanās skolai pašu spēkiem – kā palīdzēt bērnam mājās ar Montesori metodēm
Foto: Shutterstock

Tieši jēgpilna lasīšana, proti, lasīšana ar sapratni, nevis mehāniska lasīšana, ir veiksmīgas mācīšanās atslēga skolas mācību programmā. Gandrīz visos skolas priekšmetos bērnam ir jāizlasa un jāsaprot uzdevums. Tāpēc ir svarīgi iemācīt bērnam lasīt tā, lai veicinātu teksta izpratni.

Kā minēts rakstā par lasītprasmes attīstīšanu, lasot atsevišķus vārdus, tos var savienot ar atbilstošiem attēliem vai objektiem. Bet lasītprasme nebeidzas ar atsevišķu vārdu lasīšanu.

Nākamais solis ir frāžu (izteicienu) lasīšana. Šeit mēs varam izmantot kartītes ar dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem. Šādu materiālu var viegli izgatavot pats. Piemēram, pirmajā komplektā var būt uzdevumi, ko veido divi vārdi: "aizver acis", "apskauj mammu", "atnes grāmatu". Tos jūs varat papildināt ar saikli "paskaties pa logu", "uzkāp uz krēsla", piedāvāt uzdevumus ar trīs vārdiem: "uzzīmē sarkanu apli". Nav obligāti šīs frāzes bērnam lasīt skaļi. Bērna uzdevums ir saprast un izpildīt uzdevumu. Nebūtu pat jāpiemin, ka tādas frāzes kā "palien zem galda" vai "apēd konfekti", sagādā patiesu prieku daudziem bērniem un rada lielu interesi lasīt turpmākos uzdevumus.

Pēc frāžu lasīšanas var pāriet pie teikumiem. Var lasīt atsevišķus teikumus un, līdzīgi kā ar vārdiem, savienot izlasīto teikumu ar atbilstošo attēlu. Iesakām izveidot 10–12 teikumu un attēlu komplektus, ar kuriem bērns var darboties atsevišķi. Varat arī piedāvāt uzdevumu veidot teikumu no atsevišķiem vārdiem. Izdrukājiet teikumus, sagrieziet tos atsevišķos vārdos, katru teikumu ielieciet mazā aploksnē. Kļūdu kontrolei var izmantot attēlu, kas bērnam palīdzēs saprast, vai teikums ir izveidots pareizi.

Šādi organizēta lasītprasmes apguve palīdzēs bērnam tikt galā ar jebkuru skolas uzdevumu, jo viņš to lieliski sapratīs.

Matemātika – skaidra un saprotama


Vēl viens no skolas mācību programmas pamatiem ir matemātikas prasmes. Vienā no iepriekšējiem rakstiem mēs detalizēti aprakstījām matemātisko prasmju attīstības principus atbilstoši Montesori sistēmai.

Sagatavošanās skolai pašu spēkiem – kā palīdzēt bērnam mājās ar Montesori metodēm
Foto: Montessori studija

Galvenais, kas jāzina vecākiem:

  • Sensitīvais periods ilgst no četru līdz sešu gadu vecumam. Tādēļ būtiski ir nepalaist garām īsto brīdi un sākt attīstīt bērna matemātisko intelektu tieši tad, kad viņš visvairāk ir tam gatavs.
  • Bērnam ir jādod iespēja atkārtot jebkuru matemātisko prasmi tik ilgi, līdz tā ir pilnīgi apgūta. Tas attiecas gan uz skaitļu apguvi, gan rēķināšanu, gan uz priekšstatu par skaitļa sastāvu un pirmajām matemātiskajām darbībām.
  • Bērnam ir jādod iespēja darboties ar konkrētu taustāmu materiālu. Mēs piedāvājam bērnam ciparus apvilkšanai, reālus priekšmetus, kurus var saskaitīt un salīdzināt to daudzumu.

Runas attīstība un domāšana


Lai veiksmīgi mācītos skolā, bērnam ir nepieciešams arī pietiekami bagātīgs vārdu krājums un izveidojušies priekšstati par pasauli.

Par runas attīstību un vārdu krājuma papildināšanu rakstījām šajā rakstā. Ir svarīgi saprast, ka neviena multiplikācijas filma un pat grāmata nevar aizstāt jūsu dzīvo saziņu ar bērnu. Tāpēc es vēlreiz atkārtošu to, ko jums teiks jebkurš speciālists – skolotājs, logopēds vai psihologs: pēc iespējas biežāk runājiet ar bērnu. Runājiet par dažādām tēmām, dodieties kopā pastaigās, pētiet dabu. Dodieties uz leļļu teātri un izstādēm. Pārrunājiet redzēto. Katra multfilma, ko bērns skatās, arī ir sarunas tēma. Šādas sarunas vislabāk veicina runas attīstību.

Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

Lai bērna priekšstati par pasauli būtu pilnīgāki, palīdzēs krāsainās bērnu enciklopēdijas. Tās vairāk interesēs pirmsskolas vecākā vecuma bērniem, kā arī radīs viņos interesi par lasīšanu. Grāmatu plaukti nav paredzēti tikai pasakām. Reālā un apkārtējā pasaule bērniem ir tikpat interesanta kā fantāzijas pasaule.

Pie sienas bērnudārzā var piekārt kalendāru – vēlams bērnu, ne pieaugušo. Nomainot kartītes ar mēnešu, nedēļas dienu un datumu nosaukumiem, bērns gūs priekšstatu par laika ritējumu, nedēļas dienu un gadalaiku maiņu. Bērniem paredzētās ģeogrāfiskās kartes, zvaigžņoto debesu kartes, informatīvi plakāti ar dzīvnieku un augu sugām – tas viss stimulē arī bērna zinātkāri un veselīgu iztēli. Visam, kas tik izvietots pie sienas, jābūt bērna acu augstumā, lai viņš var pienākt klāt un kārtīgi aplūkot interesējošo attēlu.

Noslēgums


Šajā rakstā mēs esam apkopojuši vispārīgu informāciju par galvenajiem darbības virzieniem ar bērnu, gatavojoties skolai. Mēs vēlējāmies nodot lasītājam, ka tas nav tikai smags darbs gadā pirms skolas. Gatavošanās skolai ir un tam vajadzētu būt daudz ilgākam un pamatīgākam procesam. Tas palīdzēs bērnam mācīties un nostiprināt zināšanas un prasmes, kā arī palīdzēs viņam saglabāt un palielināt savu zinātkāri, iemīlēt produktīvu darbošanos un beigās kļūt par patstāvīgāku cilvēku, kurš ir gatavs ikvienam skolas izaicinājumam."

Tags

Montesori pedagoga padomi Bērni Montesori Bērndārznieka attīstība Bērndārznieks Skolēna emocionālā attīstība un mācības Skolēns
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form