Pieci mīti par Latvijas meža nozari

Sabiedrībā valda ne mazums mītu un nostāstu par to, kas notiek Latvijas mežos. Biedrība "Zaļās mājas" 2016. gadā veica socioloģisko aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības izpratni un zināšanas par meža nozari. Aptaujā secināts, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem trūkst zināšanu par reālo situāciju mežā. Balstoties uz Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem, šajā rakstā piedāvājam iepazīties ar pieciem populārākajiem mītiem par meža nozari Latvijā, kas atklāti veiktajā aptaujā.
Pieci mīti par Latvijas meža nozari
1
1. mīts: Ulmaņa laikos mežu bija vairāk. 41% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka patlaban mežu Latvijā ir daudz mazāk nekā starpkaru periodā jeb Kārļa Ulmaņa laikos. Taču patiesībā situācija ir pretēja: 1935. gadā Latviju klāja 1,75 miljoni hektāri meža, bet 2015. gadā mežu platība jau sasniedz 3,36 miljonus hektāru. Tātad meža platība ir pieaugusi apmēram divas reizes.
AS "Latvijas valsts meži"


Pieci mīti par Latvijas meža nozari
2
2. mīts: Latvijā mežus pēdējo gadu laikā izcērt vairāk. Lielākā daļa (70%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā mežus izcērt vairāk, nekā to darīja iepriekš. Tomēr reālā situācija rāda, ka koksnes resursu ieguve Latvijā pēdējos gados kopumā ir ļoti stabila un ilgtspējīga: Latvijā tiek nocirsti 10 līdz 12 miljoni kubikmetru koksnes, bet, kā liecina ilgstošie meža statistiskās inventarizācijas dati, ikgadējais pieaugums ir lielāks – vismaz 25 miljoni kubikmetru koksnes gadā.
AS "Latvijas valsts meži"


Pieci mīti par Latvijas meža nozari
3
3. mīts: Meža apsaimniekošanā valda haoss. 26% aptaujāto norāda, ka Latvijā tiek īstenota nepārdomāta, nekontrolēta mežu ciršana. Reālajā situācijā saimnieciskās darbības mežā tiek stingri reglamentētas ar Meža likumu un Ministru kabineta noteikumiem, piemēram, noteikumi par koku ciršanu mežā, kas ietver arī dabas aizsardzības prasību ievērošanu, noteikumi par meža inventarizāciju un citi.
AS "Latvijas valsts meži"


Pieci mīti par Latvijas meža nozari
4
4. mīts: Mežus atjauno mazāk. Puse aptaujāto uzskata, ka pēdējos gados mežus Latvijā atjauno mazāk, nekā to darīja iepriekš. Patiesībā Latvijā tiek īstenota ļoti aktīva mežu atjaunošanas politika, kas ir iekļauta Meža likumā. Galvenajā vienlaidus cirtē (kailcirtē) nocirstais mežs ir jāatjauno noteiktā laikā, piemēram, uz minerālaugsnēm un nosusinātām augsnēm – ne vēlāk kā piecu gadu laikā. Nākamo vienlaidus atjaunošanas cirti (kailcirti) drīkst veikt tikai tad, ja atjaunošana ir notikusi noteiktajos termiņos.
AS "Latvijas valsts meži"


Pieci mīti par Latvijas meža nozari
5
5. mīts: Mežus izcērt neapdomīgi. 41% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka mežus izcērt, nedomājot par nākotni. Taču patiesībā Latvija ir ne vien atzīta par ceturto zaļāko valsti Eiropā, bet Latvijas valsts mežzinātnes institūta „Silava" pētnieki izskaitļojuši, ka 2015. gadā uz katru iedzīvotāju bija apmēram 1,7 hektāri meža. Salīdzinājumam, piemēram, Austrijā – tikai 0,48 hektāri meža uz katru iedzīvotāju. Latvijas iedzīvotājam ir un būs iespēja atpūsties, mežā ogojot, sēņojot, sportojot vai pastaigājoties.
Biedrība „Zaļās mājas”
'Koks ir visur' – sešas lietas, kuru sastāvā atrodams koks 'Koks ir visur' – sešas lietas, kuru sastāvā atrodams koks   (1)
Septiņas idejas aktīvai atpūtai ziemā Septiņas idejas aktīvai atpūtai ziemā  
Septiņi fakti, ko, iespējams, nezināji par mežiem Latvijā Septiņi fakti, ko, iespējams, nezināji par mežiem Latvijā   (13)
Latvijā biežāk sastopamo koku dziednieciskās īpašības Latvijā biežāk sastopamo koku dziednieciskās īpašības   (3)
Meža dzīvnieku pēdas sniegā Meža dzīvnieku pēdas sniegā   (4)
Pievienojies sekotājiem, lai nepalaistu garām visu interesanto, trendīgo un drosmīgo.
Es jau esmu lietas kursā, paldies par atgādinājumu.