Foto: LETA

Finanšu ministrijas (FM) izvirzītie nosacījumi Jūrmalas domei, lai saņemtu aizņēmumu Ķemeru sanatorijas iegādei, praktiski nav izpildāmi, uzskata pērn par maksātnespējīgu atzītās SIA "Ominasis Latvija" administrators Ainars Kreics. Tāpēc viņš nolēmis nepārdot sanatoriju pašvaldībai, bet gan rīkot izsoli.

Kreics uzsver, ka, cenšoties nepieļaut "Ominasis Latvia" mantas stāvokļa pasliktināšanos, un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes izvirzīto priekšnosacījumu dēļ SIA "Ominasis Latvia" administrators rīkos izsoli.

Tiks izsolīta kustamā manta, kā arī četri nekustamie īpašumi Jūrmalā. Izsoles sākuma cena tiks noteikta 4 671 540 latu. Izsole paredzēta septembra beigās un tuvākajā laikā tiks noteikts tās datums, piebilda Kreics. 

Kreics uzsver, ka, cenšoties nepieļaut "Ominasis Latvia" mantas stāvokļa pasliktināšanos un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes izvirzīto priekšnosacījumu dēļ SIA "Ominasis Latvia" administrators rīkos izsoli.

Kreics norāda, ka FM norādītās informācijas pieprasīšana liedz administratoram realizēt Jūrmalas pilsētas domei "Ominasis Latvia" mantu un nodrošināt likumīgu un efektīvu maksātnespējas procesa gaitu.

Kā viens no izvirzītiem priekšnoteikumiem paredz Ķemeru sanatorijas ēkas atbrīvošanu no esošajiem apgrūtinājumiem, taču izvirzītais priekšlikums nav Jūrmalas pilsētas domes kompetencē un Jūrmalas pilsētas dome to nemaz nevar izpildīt.

Ķemeru sanatorijas ēkām ir vairāki apgrūtinājumi - ķīlas atzīmes un hipotēkas. Ķīlas atzīmes ir reģistrētas pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas lēmumiem par prasības nodrošinājumu, kā arī pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja Ulda Zepa rīkojumiem. Administrators ir vērsies Rīgas apgabaltiesā par prasības nodrošinājumu atcelšanu un Rīgas apgabaltiesa ir atcēlusi prasības nodrošinājumus, kā arī administrators ir vērsies pie zvērināta tiesu izpildītāja Zepa par ķīlas atzīmes dzēšanu, jo.Zeps spriedumu izpildes lietvedības ir izbeidzis un tuvākajā laikā tiks dzēstas arī Zepa ķīlas atzīmes.

Bez reģistrētajām ķīlas atzīmēm, Ķemeru sanatorijas ēkas ir apgrūtinātas ar hipotēkām, kas nostiprinātas par labu nodrošinātajiem kreditoriem SIA "Arhiidea" un Privatizācijas aģentūrai, kas nepiekrīt hipotēku dzēšanai, jo tādā gadījumā atbilstoši Maksātnespējas likuma noteikumiem minētie kreditori kļūtu par nenodrošinātiem kreditoriem un zaudētu prioritāru kārtību naudas līdzekļu saņemšanai maksātnespējas procesā.

Ne Jūrmalas pilsētas dome, ne administrators nevar piespiest nodrošinātos kreditorus hipotēku dzēšanai, kas ir reģistrētas kā apgrūtinājumi Ķemeru sanatorijas ēkām. Izvirzītais priekšnosacījums ir arī pretrunā ar Maksātnespējas likumā nostiprināto tiesību saglabāšanas principu, t.i., procesā tiek ievērotas pirms procesa iegūtās kreditoru tiesības.

Tāpat administratoram ir nesaprotama FM Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes izvirzītais priekšnoteikums par izvērtējumu iesniegšanu saistībā ar zvērinātu advokātu biroja "Raidla, Lejiņš & Norcous" vēstulē minētajiem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar mantinieku tiesību un interešu aizsardzību Latvijā un kreditoru prasījumu neievērošanu.

Administrators pauž neizpratni par Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atsaukšanos uz zvērinātu advokātu biroja "Raidla, Lejiņš & Norcous" vēstuli, jo SIA "Ominasis Latvia" maksātnespējas procesā ne zvērinātu advokātu biroja "Raidla, Lejiņš & Norcous" darbiniekiem, ne kādai citai personai, kuru zvērinātu advokātu birojs iespējams pārstāv, nav kreditora vai parādnieka pārstāvja statusa. Ar šāda priekšnoteikuma izvirzīšanu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome iejaucas SIA "Ominasis Latvia" maksātnespējas procesā, jo pieņemto lēmumu tiesiskumu un administratora rīcību var vērtēt tikai Maksātnespējas administrācija vai tiesa.

Pastāvot šādiem apstākļiem, administrators uzskata, ka SIA "Ominasis Latvia" mantas pārdošana Jūrmalas pilsētas domei bez izsoles par summu, kas nav zemāka par piespiedu pārdošanas vērtību var kļūt neiespējama un, ievērojot Maksātnespējas likumā pausto procesa efektivitātes principu, pieņēmis lēmumu SIA "Ominasis Latvia" mantu realizēt izsoles ceļā.

Pieņemot lēmumu par izsoles rīkošanu, noteicošais arī ir tas, ka līdz šim maksātnespējas procesa izdevumi jau sastāda ne mazāk kā 50'000 latu, kurus, lai nodrošinātu SIA "Ominasis Latvia" piederošās mantas stāvokļa nepasliktināšanos, administrators ir spiests segt no saviem līdzekļiem.

Bez minētajiem procesa izdevumiem, kas katru mēnesi palielinās, administrators norāda, ka tuvākajā laikā ir nepieciešams uzsākt Ķemeru sanatorijas ēkas apkures sistēmas sagatavošanu gaidāmajai apkures sezonai, kas prasīs ievērojamus finanšu līdzekļus.

Nerealizējot Ķemeru sanatorijas ēkas tuvākajā laikā, maksātnespējas procesa izdevumi ievērojami pieaugs, tādejādi samazināsies kreditoriem izmaksājamie naudas līdzekļi. Viens no galvenajiem iemesliem, kas administratoram un kreditoriem lika nosvērties par labu sanatorijas pārdošanai Jūrmalas pašvaldībai bez izsoles rīkošanas bija šādai pārdošanai nepieciešamais laiks.

Šobrīd ir acīmredzams, ka iecerētā pārdošana bez izsoles, ja vispār ir iespējama, nav realizējama īsā termiņā. Padomes izvirzītie priekšnosacījumi aizdevuma saņemšanai nav izpildāmi. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome var lemt par speciālistu pieaicināšanu priekšnosacījumu vai to izpildes izvērtēšanai, tomēr nav zināms, vai tas notiks, turklāt šī procedūra ievērojami var aizkavēt pirkuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domi un administrators tādā gadījumā būs spiests nodrošināt ēkas apsildi, lai nepieļautu tās stāvokļa pasliktināšanos. Izsoles rīkošanas gadījumā Jūrmalas pilsētas domei netiktu liegtas iespējas piedalīties izsolē.

Papildus iepriekš minētajam administrators norāda, ka Maksātnespējas administrācija, veicot SIA "Ominasis Latvia" maksātnespējas procesa uzraudzību, normatīvo aktu pārkāpumus administratora rīcībā nav konstatējusi.

Tāpat Maksātnespējas administrācija nav saņēmusi kreditoru, parādnieka pārstāvju vai trešo personu sūdzības "Ominasis Latvia" maksātnespējas procesā.

Jau ziņots, ka Jūrmalas pilsētas dome nolēmusi iegādāties Ķemeru sanatoriju, kuru pirms aptuveni desmit gadiem privatizēja "Ominasis Latvia", taču  nespēja tikt galā ar uzņemtajām saistībām un pilnībā atjaunot sanatoriju un atvērt tajā viesnīcu. 2010.gada septembrī Jūrmalas pilsētas dome noslēdza sadarbības līgumu ar "Ominasis Latvia", bet vēlāk no tā vienpusēji atkāpās, jo uzņēmums nepildīja neskaitāmos solījumus pabeigt sanatorijas rekonstrukciju.

Tagad "Ominasis Latvia" pasludināts par maksātnespējīgu.

Jūrmalas pašvaldība Ķemeru sanatorijas kompleksu vēlas iegūt savā īpašumā, lai tajā saglabātu un atjaunotu sanatorijas un kūrorta funkciju, kas tādējādi palīdzētu arī apkaimes attīstībai.

SIA "Ominasis Latvia" kreditoru sapulce 17.jūlijā vienbalsīgi nolēma  piekrist pārdot Ķemeru sanatorijas kompleksu bez izsoles Jūrmalas pilsētas domei vai pašvaldības dibinātam uzņēmumam atbilstoši piespiedu pārdošanas vērtībai - 4,6 miljoni latu.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!