Fоtо: LETA

Latvijas Universitāte (LU) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) varētu prasīt kompensācijas par zaudējumiem, kas radīsies Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidācijas rezultātā.

Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdē LU prorektore Ina Druviete norādīja, ka RPIVA pievienošana LU radīs zaudējumus arī pašai universitātei, ņemot vērā, ka reorganizācijas procesa nosacījumi paredz, piemēram, RPIVA studentiem saglabāt esošo studiju maksu.

"Esam apņēmušies garantēt vienlīdzīgu pieeju mācībspēkiem, studentiem. Cienot kolēģu paveikto darbu, esam gatavi turpmākajam kopīgajam darbam," solīja Druviete.

Taču viņa pauda, ka RPIVA reorganizācija LU radīs arī zaudējumus, neskatoties uz to, ka publiskajā telpā LU akadēmijas likvidācijas kontekstā tiekot uzskatīta kā ieguvēja. Druviete sacīja, ka LU, pārņemot RPIVA saistības, būs jānodrošina tas, ko līdz šim studentiem un mācībspēkiem nodrošināja akadēmija.

"Izglītības un zinātnes ministrijai jābūt atbalstošai, nodrošinot kompensāciju mehānismam," teica Druviete, pagaidām gan nenorādot, kādi varētu būt nepieciešamo summu apjomi.

Arī JVLMA AIP sēdē norādīja, ka, ja tiks pieņemts lēmums par RPIVA likvidāciju un ja akadēmijai būs jāpārņem RPIVA studiju programmas, tai tāpat būs nepieciešama zaudējumu kompensācija, kuras apmērs varētu būt zināms tikai tad, kad taptu skaidrs, cik studentu izvēlētos studēt JVLMA.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !