Foto: Valsts kanceleja
Piektdien valdība ārkārtas sēdē lēma no pirmdienas, 11. oktobra, līdz nākamā gada 11. janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Ārkārtējās situācijas laikā tiks paredzēti jauni ierobežojumi tirdzniecībā, ēdināšanā un kultūras pasākumu organizēšanā, kā arī pienākums līdz 15. novembrim vakcinēties valsts pārvaldē un pašvaldību iestādēs strādājošajiem.

Ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu kontroli nodrošinās Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju, Valsts robežsardzi un Valsts darba inspekciju.

Valdības lēmumi īsumā:

- Ārkārtējā situācija spēkā no 11. oktobra līdz 11. janvārim
- Darba devējiem jānodrošina attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj
- Valsts un pašvaldību darbinieki no 15. novembra varēs strādāt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
- Nevakcinētās un Covid-19 neizslimojušās personas varēs apmeklēt tikai noteikta veida veikalus
- Sabiedriskās ēdināšanas vietas ārtelpā un iekštelpās un būs pieejamas tikai vakcinētajiem; saīsinās darba laiku
- Skolas un bērnudārzi turpinās darbu
- Klātienē augstskolās un koledžās varēs piedalīties tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
- Kultūras un izklaides pasākumi būs pieejami tikai ar sertifikātu; sēdvietu skaits tiks samazināts

Darbs attālināti un obligāta vakcinēšanās


Ārkārtējās situācijas laikā darba devējiem būs jānodrošina darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj. Tāpat darbs būs jāorganizē tā, lai klātienē ar darba devēja norīkojumu darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki un amatpersonas, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā. Darba devējam arī būs jānodrošina, ka darbinieki, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši, darba vietā telpās klātienē varēs atrasties tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba devēja veiktu antigēna testu, kas nav vecāki par 72 stundām.

Tāpat Operatīvās vadības grupas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis informēja, ka patlaban attiecīgi ministru kabineta noteikumi paredz darba devējam tiesības pieprasīt, lai konkrētu darbu veikšanai darbinieks būtu vakcinēts pret Covid-19. Tomēr ar jauno regulējumu publiskajā un privātajā sektorā strādājošajiem būs pienākums obligāti vakcinēties pret Covid-19.

Vienlaikus regulējums paredz, ka valsts un pašvaldību institūciju darbinieki un amatpersonas no šā gada 15. novembra savus darba pienākumus varēs veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Brīvdienās lielveikali būs slēgti


No valdībā lemtā izriet, ka brīvdienās un svētku dienās būs aizliegta tirdzniecības pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros. Tiesa, šī prasība neattieksies uz pārtikas veikaliem, aptiekām, optikas veikaliem, dzīvnieku barības veikaliem, preses tirdzniecības vietām, higiēnas preču veikaliem, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietām, kā arī degvielas uzpildes stacijām.

Regulējums paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā veikalos pakalpojumus klātienē varēs sniegt iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē un nosakot tādu maksimālo apmeklētāju skaitu, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju un, ja tiek lietoti mutes un deguna aizsegi. Ārā tirdzniecību varēs organizēt epidemioloģiski nedrošā vidē, ja tiks lietoti mutes un deguna aizsegi.

Savukārt tirdzniecības pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē varēs sniegt iekštelpās, ja apmeklētāju plūsma pilnībā tiks nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un tiks paredzēts tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Šī prasība attieksies uz pārtikas veikaliem, aptiekām, optikas veikaliem, dzīvnieku barības veikaliem, preses tirdzniecības vietām, higiēnas preču veikaliem, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietām, kā arī degvielas uzpildes stacijām.

Ja tirdzniecības centra kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetriem, tad tirdzniecības centrā būs jāuzstāda elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta.

Skolotāji varēs strādāt arī ar testu


Jaunais regulējums paredz, ka izglītības iestāžu darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus varēs veikt uzrādot testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvarā veiktu Covid-19 testa rezultātu, kas ir negatīvs.

No regulējuma izriet, ka darbiniekiem, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, no šā gada 13. oktobra darba pienākumus varēs veikt tikai, ja ir negatīvs Covid-19 tests, un līdz 18. oktobrim šo testu var nodrošināt darba vietā, izmantojot ātros SARS CoV-2 antigēna testus. Savukārt 18. oktobrī darba pienākumus klātienē varēs veikt tikai ar sadarbspējīgu sertifikātu.

Savukārt no 15. novembra visās darba vietās, kas strādā ar riska grupām, piemēram, izglītības iestādēs, aptiekās, ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes centros varēs strādāt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Tāpat izglītības iestādēs telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, būs jālieto sejas maskas.

Ja Slimību profilakses un kontroles centrs konstatēs izglītības iestādē ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku, tad triju dienu laikā tiek pārtraukta izglītības iestādes darbība klātienē.

Savukārt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši, notiks attālināti vai ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu atsevišķos gadījumos arī klātienē.

Studijas tikai ar sertifikātu


Ārkārtējās situācijas laikā klātienes augstskolu un koledžu izglītības studiju procesā, darba pienākumu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā varēs piedalīties tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kurām ir klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmumu par personas vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku, līdz pilna vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju procesā varēs piedalīties tikai attālināti.

Tāpat ārkārtējās situācijas laikā klātienē nevarēs organizēt amatiermākslas kolektīvu mēģinājumus, izņemot individuālas nodarbības, ja nodarbības vadītājam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas.

Arī nevakcinētajiem būs pieejami pakalpojumi


Ārkārtējās situācijas laikā visi pakalpojumi pamatā tiks nodrošināti tā dēvētajā drošajā režīmā, proti, tos varēs saņemt personas ar Covid-19 sertifikātu. Tajā pašā laikā apmeklētājiem visās pakalpojumu saņemšanas vietās būs jālieto mutes un deguna aizsegi. Visos pasākumos varēs piedalīties arī bērni.

Vienlaikus Citskovskis informēja, ka bez Covid-19 sertifikāta uzrādīšanas personas varēs pulcēties privātos pasākumos, kā ari sapulcēs, gājienos un piketos, kuros varēs piedalīties ne vairāk kā 10 personas iekštelpās un 20 personas ārā. Tāpat personas bez Covid-19 sertifikāta varēs saņemt pakalpojumus klātienē brīvā dabā, izņemot izklaides, atrakciju un kultūras pakalpojumus, tirdzniecības izstādes un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

Tāpat persona bez sertifikāta varēs piedalīties reliģiskās darbības norisē iekštelpās un ārā, sabiedrisko transportu, pasta pakalpojumus, kā arī saņemt ēdienu līdzņemšanai.

Nevarēs darboties iekštelpu atrakcijas


Ministru kabinets vienojās ārkārtējās situācijas laikā liegt darboties atsevišķiem iekštelpu pakalpojumu sniedzējiem, galvenokārt atrakcijām. Piemēram, akvaparkiem un batutu parkiem. Skaistumkopšanas nozarē un izstādēs uz vienu cilvēku būs jānodrošina 15 kvadrātmetri, kā arī jāparedz distances prasības.

Ierobežos ēdinātāju un kultūras iestāžu darba laiku


Valdība vienojās, ka ārkārtējās situācijas laikā tiks ierobežots arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu un reliģisko organizāciju darba laiks – tās varēs darboties no pulksten 6 līdz pulksten 21. Bet šī norma netiks attiecināta uz pasākumiem kultūras vietā, tās darbības laiks būs noteikts līdz pasākuma beigām, bet ne ilgāk kā pulksten 23.

Sabiedriskā ēdināšana tikai vakcinētajiem


Sabiedriskajā ēdināšanā pakalpojumus iekštelpās un ārtelpās varēs sniegt un saņemt tikai ar Covid-19 sertifikātu. Iekšā pie viena galdiņa varēs atrasties ne vairāk kā četras personas, starp galdiņiem paredzot vismaz trīs metru attālumu, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena.

Kultūras un izklaides pasākumi tikai ar sertifikātu


No valdībā atbalstītā regulējuma izriet, ka turpmāk publiskus pasākumus varēs rīkot tikai epidemioloģiski drošā vidē. Papildus būs jānodrošina, ka apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās vai, ja apmeklētāji atrodas stāvvietās, vienam apmeklētājam tiek paredzēts ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no publiski pieejamās pasākuma norises vietas.

Tāpat regulējums paredz, ka pasākuma vietā vienlaicīgi varēs atrasties ne vairāk kā 500 apmeklētāji, blakus sēdvietās varēs atrasties ne vairāk kā divas personas. Regulējums arī paredz, ka netiek pārsniegts maksimālais pasākuma apmeklētāju skaits līdz 1000, un apmeklētāji atrodas nodalītos sektoros līdz 300 cilvēkiem katrā.

Pieņemot jauno regulējumu, attiecībā uz kultūras, izklaides un sporta pasākumiem tiek paredzēts pārejas laiks, proti, pasākumi un sacensības, kas izsludināti līdz šā gada 8. oktobrim un kuri notiek epidemioloģiski drošā vidē, netiek attiecināti ierobežojumi līdz 18. oktobrim.

Pārejas posmā notiekošajos pasākumos, kuros nav ierīkotas fiksētas sēdvietas, visiem apmeklētājiem būs jālieto FFP2 respiratori.

Tāpat tiks ierobežota skatītāju līdzdalība sporta sacensībās, nosakot, ka skatītāji sporta sacensības un starptautiskus sporta pasākumus drīkst apmeklēt, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Sporta treniņi tikai epidemioloģiski drošos apstākļos


Valdība lēma, ka sporta treniņi iekštelpās individuāla apmeklējuma ietvaros vai grupā varēs notikt epidemioloģiski drošā vidē, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no treniņa norises telpas platības. Ja treniņu apmeklē vienas izglītības iestādes vienas klases izglītojamie, tad minētais ierobežojums par telpas vai ūdens virsmas platību netiek piemērots.

Tāpat grupu treniņos vienā treniņgrupā vienlaikus varēs organizēti pulcēties ne vairāk kā 20 personas. Iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā būs jāievēro divu metru distance, izņemot sporta treniņa telpu, kurā notiek treniņprocess.

Jau ziņots, ka Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) vadītā Krīzes vadības padome pēc desmit stundu ilgām diskusijām naktī uz piektdienu vienojās par nepieciešamību valstī izsludināt trīs mēnešus ilgu ārkārtējo situāciju, kā arī paredzēt ierobežojumus pret Covid-19 nevakcinētajiem.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!