Vairākums tradīciju uzlūko smalkos ķermeņus kā neredzamās enerģiju pasaules izpausmi un attiecina tos uz cilvēka energoinformatīvo struktūru. Taču šāda struktūra ir tikpat daudzslāņaina kā viss organisms. Visbiežāk tiek runāts par fizisko un ēterisko ķermeni. Pārējie smalkie ķermeņi literatūrā minēti ne tik bieži.

Var jautāt – kāpēc tā satraukties par klasifikāciju? Vai tad tāds vai citāds nosaukums kaut ko maina lietas būtībā? Tomēr jebkurā zinātnē, tajā skaitā energoinformacionikā, klasifikācija ir ļoti būtiska. Mēģināsim noskaidrot, kas tie tādi – smalkie ķermeņi – un ko no tiem var sagaidīt.

Mūsdienu ezotēriskajā literatūrā cilvēkam tiek piedēvēts milzīgs skaits smalko ķermeņu (to nosaukumi var variēties, bet jēga no tā nemainās). Saskaņā ar vissizplatītāko uzskatu, līdzās fiziskajam ķermenim cilvēkam ir arī šādi smalkie ķermeņi: ēteriskais, astrālais, mentālais, kauzālais, budhiālais, ātmaniskais un brahmaniskais.

Taču, ja vērsīsimies pie senatnes rakstiem – Mahābhāratas, Vēdām, Kabalas –, neatradīsim tur ne mājiena par smalkajiem ķermeņiem! No kurienes tad tie parādījušies?

Visus šos daudzveidīgos smalkos ķermeņus ar vieglu roku pierakstījuši mācību popularizētāji, kuri ne līdz galam orientējušies cilvēka enerģētiskajā uzbūvē. Tā nu reiz cilvēks ir iekārtots – ja kaut ko nevar izskaidrot, tad izdomā jaunu nosaukumu...

Minētie smalkie ķermeņi pēc būtības ir mākslīga klasifikācija, jo nekādu realitāti neatspoguļo. Tieši tāpēc nopietnos avotos, kurus sarakstījuši cilvēki, kuri patiešām orientējas tēmā, neatradīsim, piemēram, terminu "kauzālais ķermenis". Visticamāk, tur varētu būt runa par "kauzālo plānu", bet tas jau ir kaut kas pilnīgi cits. Par smalko ķermeni var dēvēt vien ēterisko, visi pārējie ir tikai energoinformatīvi segmenti, smalkie plāni.

Ja vērsīsimies pie senatnes rakstiem – Mahābhāratas, Vēdām, Kabalas –, neatradīsim tur ne mājiena par smalkajiem ķermeņiem

Kur īsti ir lielā starpība?

Aplūkosim piemēru. Ņemsim sava fiziskā ķermeņa uzbūvi: tas sastāv no atšķirīgām struktūrām – skeleta, muskuļu masas, neironu tīkla, asinsrites sistēmas, dažādiem orgāniem. Savukārt orgāni sastāv no audiem, tie – no šūnām, šūnas – no olbaltumvielu savienojumiem. Molekulas – no atomiem, nukloniem, leptoniem un kvarkiem utt.

Nupat mēs būtībā uzskaitījām vairākus līmeņus, var teikt – vairākus plānus. Ja ņem analoģiju ar "smalkajiem ķermeņiem", mēs nosaucām "skeleta ķermeni", "muskuļu ķermeni", "molekulāro ķermeni" utt. Izklausās absurdi, un tieši tikpat absurda ir ēteriskā ķermeņa dalīšana vēl kādos smalkajos ķermeņos: tie visi ir sakoncentrēti vienā sistēmā – ēteriskajā ķermenī. Tur tie savijas, pārklājas un mijiedarbojas cits ar citu un pēc būtības ir cilvēka apziņas aktivitātes segmenti mijiedarbē ar apkārtējo pasauli.

Citiem vārdiem sakot – smalkie ķermeņi nav salikti cits citā kā krievu suvenīrlellīte Matrjoška! Daudz adekvātāk būtu runāt par smalkajiem plāniem – mentālo plānu, astrālo plānu. Tagad, kad esam atmetuši dīvaino "smalko ķermeņu" jēdzienu, mēģināsim tikt skaidrībā, ko nozīmē katrs no smalkajiem plāniem, kurus visus ietver cilvēka ēteriskais ķermenis.

Ēteriskais plāns – šī arī ir cilvēka izdaudzinātā enerģētika. Tā ir objektīvi eksistējoša sensorā projekcija, kuras izpausmes mēdz dēvēt par biolauku.

Astrālais plāns – emocionalitāte.

Mentālais plāns – domāšanas procesi.

Kauzālais plāns – informatīvai s plāns, tā nosaukums nācis no latīņu vārda causa – cēlonis. Tās ir cēloņseku ķēdītes, kas atspoguļo cilvēka mijiedarbi ar apkārtējo pasauli. Šis plāns ir mainīgs, jo apziņas procesi izmaina notikumu gaitu.

Budhiālais plāns – cilvēka eksistences morālie aspekti.

Ātmaniskais plāns – eksistējošā realitāte. Tas ir cilvēka dvēseles īpašību segments, ko zinātniski mēdz dēvēt arī par endopsihiku un virtuālo telpu. No šā tieši atkarīgi pirmie trīs plāni – biolauks, emocionalitāte un domāšana.

Brahmaniskais plāns – cilvēka dvēseles saikne ar pasaules kārtību, cilvēka un Visuma mijiedarbe.
Nu, lūk, – par kādiem smalkajiem ķermeņiem gan te var būt runa? Tos var dēvēt par principiem, īpašībām vai stihijām, bet ne jau par ķermeņiem.

Citiem vārdiem sakot – smalkie ķermeņi nav salikti cits citā kā krievu suvenīrlellīte Matrjoška!

Ja reiz esam nostājušies uz pašattīstības ceļa, netērēsim laiku mistisku smalko ķermeņu pilnveidei, bet nopietni pievērsīsimies savam ēteriskajam ķermenim un virtuālajai telpai – pārējie smalkie plāni attīstīsies līdzi. Tālākās Energoinformatīvās attīstības skolas tehnikas ir vienas no tām, kas vispusīgi attīsta mūsu enerģētiku visos apziņai pieejamajos esības plānos.