Darba vietas maiņa, kas saistīta ar tavu paaugstināšanu amatā, šodien var izrādīties veiksmīga un sniegt ne tikai materiālu, bet arī morālu gandarījumu. Tas nekas, ka mazāk laika varēsi veltīt draugiem.