Neuzņemies pārāk daudz pienākumu. Nesamērīgi smagu rūpju nastu nesot, vari zaudēt dzīvesprieku un kļūt nervozs. Šī diena būs patīkamāka, ja pratīsi atšķirt svarīgo no mazsvarīgā.